BANNER


ข่าวสาร


ข่าวในประเทศ   |    ข่าวต่างประเทศ


​บริษัทเหมืองแร่ ๘ แห่งได้รับรางวัลผู้ประกอบการเหมืองแร่ยอดเยี่ยมของอาเซียน

บริษัทเหมืองแร่ แปรรูปและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากเหมืองแร่ในภูมิภาคอาเซียน ๘ แห่งได้รับรางวัลจากความสำเร็จในการสนับสนุนอุตสาหกรรมเหมืองแร่ที่เป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในงาน ASEAN Mineral Awards ครั้งที่ ๑ ระหว่างการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งที่ ๖ เมี่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่กรุงเนปยีดอ ประเทศเมียนมา    © 2017 Office of the Council of State.