BANNER

เกาหลีใต้ยกเลิกระบบการนับอายุแบบเกาหลีทำให้ชาวเกาหลีใต้มีอายุน้อยลง ๑-๒ ปี


 ข่าวต่างประเทศ      30 Jun 2023

  


          กฎหมายใหม่ของเกาหลีใต้กำหนดให้ยกเลิกวิธีการนับอายุแบบดั้งเดิมเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ซึ่งจะส่งผลให้ชาวเกาหลีใต้อายุน้อยลงกว่าเดิม ๑-๒ ปี เนื่องจากระบบการนับอายุแบบดั้งเดิมจะถือว่าชาวเกาหลีใต้มีอายุ ๑ ปีตั้งแต่แรกเกิด กล่าวคือเป็นการนับเวลาที่อยู่ในครรภ์มารดารวมเข้าไปด้วย ๑ ปีและการนับอายุแบบเดิมกำหนดให้ชาวเกาหลีใต้ทุกคนจะมีอายุเพิ่มขึ้น ๑ ปีทุกวันที่ ๑ มกราคมแทนที่จะเป็นวันเกิดของคนนั้น โดยฝ่ายนิติบัญญัติลงมติให้ยกเลิกวิธีการนับอายุแบบดั้งเดิมตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้ว (พ.ศ. ๒๕๖๕) และกฎหมายใหม่ดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันพุธที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖
          ทั้งนี้ วิธีการนับอายุแบบเกาหลีที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมาก่อนหน้านี้ถูกใช้มาหลายศตวรรษ ซึ่งคนจะมีอายุครบหนึ่งขวบเมื่อแรกเกิดและมีอายุเพิ่มขึ้น ๑ ปีในวันที่ ๑ มกราคมซึ่งหมายความว่าทารกที่เกิดในวันที่ ๓๑ ธันวาคมจะมีอายุครบ ๒ ขวบในวันถัดไป หรือตัวอย่างเช่น ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ คนที่เกิดในวันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๖ จะมีอายุ ๑๙ ปีตามระบบสากลและมีอายุ ๒๑ ปีภายใต้ระบบการนับอายุแบบเกาหลี
          ที่ผ่านมา ประธานาธิบดี Yoon Suk Yeol พยายามผลักดันการเปลี่ยนแปลงอย่างจริงจัง โดยเขากล่าวว่าวิธีการนับอายุแบบดั้งเดิมได้สร้างต้นทุนทางสังคมและเศรษฐกิจที่ไม่จำเป็น ตัวอย่างเช่น ปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการจ่ายเงินประกันและการพิจารณาคุณสมบัติสำหรับการรับสวัสดิการจากรัฐบาล รวมถึงสัญญาและเอกสารทางการต่าง ๆ
          แต่ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงระบบนับอายุจะไม่มีผลต่อสิทธิของประชาชนในการซื้อบุหรี่หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือเปลี่ยนปีการศึกษาภาคบังคับหรือการเกณฑ์ทหารรับใช้ชาติ
          จากผลสำรวจของบริษัทท้องถิ่น Hankook Research ในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ พบว่า ชาวเกาหลีใต้ ๓ ใน ๔ พอใจกับเปลี่ยนแปลงการนับอายุ เช่น Jeongsuk Woo ชาวเกาหลีใต้ ให้สัมภาษณ์ว่าเขาหวังว่าการเปลี่ยนแปลงระบบการนับอายุจะช่วยทำลายวัฒนธรรมที่ไม่ดีเก่า ๆ ของเกาหลี ส่วนแพทย์อายุ ๓๑ ปีรายหนึ่งกล่าวว่า การที่เกาหลีปฏิบัติตามมาตรฐานสากลทำให้เขาไม่ต้องอธิบายถึงอายุเกาหลีของตนเองอีกเมื่อไปต่างประเทศ และ Hyun Jeong Byun ชาวเกาหลีใต้อีกคนหนึ่งกล่าวว่า เขารู้สึกพอใจเพราะตอนนี้เขาอายุน้อยกว่าเดิม ๒ ปี เนื่องจากวันเกิดของเขาคือเดือนธันวาคม ดังนั้นเขาจึงรู้สึกอยู่เสมอว่าระบบอายุของเกาหลีทำให้เขาแก่กว่าที่เป็น

ข่าวประจำวันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖
แปลและเรียบเรียงจาก https://www.bbc.com/news/world-asia-66028606
*บทความในเว็บไซต์เป็นผลงานทางวิชาการของผู้เขียนเว็บไซต์ LawforASEAN / สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย
​​​​​​​

© 2017 Office of the Council of State.