BANNER

รัฐฟลอริด้าผ่านกฎหมายว่าด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ตรงกับเพศ


 ข่าวต่างประเทศ      31 May 2023

  


สภานิติบัญญัติรัฐฟลอริด้า สหรัฐอเมริกา ผ่านร่างกฎหมาย HB 1521: Facility Requirements Based on Sex (ข้อกำหนดเรื่องสิ่งอำนวยความสะดวกที่ขึ้นอยู่กับเพศ)  ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้ประชาชนใช้ห้องน้ำตรงกับเพศของตนตั้งแต่กำเนิดในช่วงใกล้สิ้นสุดสมัยประชุม

วุฒิสภาที่มีสมาชิกข้างมากจากริพับลิกันลงมติด้วยคะแนนเสียง ๒๖ ต่อ ๑๒ เห็นชอบร่างกฎหมายดังกล่าว และต่อมาสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๘๐ ต่อ ๓๖ โดยคาดว่า นายรอน ดิซานติส ผู้ว่าการรัฐฟลอริด้าจะลงนามในร่างกฎหมายดังกล่าวเพื่อนำกฎหมายไปบังคับใช้ต่อไป

ในขณะที่พรรคเดโมแครต โต้แย้งว่า ร่างกฎหมายฉบับนี้ล่วงละเมิดคนข้ามเพศและตั้งคำถามเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายฟลอริดาเป็นหนึ่งในหลายรัฐที่สนับสนุนพรรคริพับลิกัน และมีนโยบายกระทบกับกลุ่มคนข้ามเพศ ซึ่งเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ฝ่ายนิติบัญญัติได้อนุมัติขั้นตอนสุดท้ายต่อร่างกฎหมาย SB 1438: Protection of Children (กฎหมายว่าด้วยการปกป้องคุ้มครองเด็ก) เพื่อปิดกั้นสถานที่ต่าง ๆ ไม่ให้อนุญาตให้เด็กเข้าชม “การแสดงสดสำหรับผู้ใหญ่” แม้ว่าร่างกฎหมายดังกล่าวไม่ระบุถึงการแสดงโชว์ของคนข้ามเพศ (Drag Show) ไว้อย่างชัดเจน แต่ก็เป็นกฎหมายที่มีขึ้นภายหลังที่ฝ่ายบริหารของนายรอน ดิซานติส ผู้ว่าการรัฐฟลอริด้า ได้ดำเนินการยื่นคำร้องเพื่อต่อต้านโรงแรมไฮแอ็ท รีเจนซี่ ไมอามี่ ไม่ให้จัดแสดงงานอีเว้นท์- แดร็กควีนในช่วงคริสต์มาส

ล่าสุดเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ มีการผ่านร่างกฎหมายซึ่งมีผลให้ประชาชนใช้ห้องน้ำสาธารณะของ โรงเรียน มหาวิทยาลัย รัฐ และอาคารของรัฐบาลท้องถิ่น  และเรือนจำ ให้ตรงกับเพศของตน ขณะที่กฎหมายฉบับก่อนหน้านี้บังคับใช้กับสถานพยาบาลและธุรกิจต่าง ๆ เช่น ร้านอาหาร แต่การบังคับใช้ในสถานที่ ดังกล่าวได้ถูกยกเลิกไปโดยกฎหมายฉบับล่าสุด

การรวบรวมข้อมูลของสมาชิกสภานิติบัญญัติพบว่า ควรกำหนดให้มีห้องน้ำที่แยกกันสำหรับผู้หญิงและผู้ชาย มีสิ่งอำนวยความสะดวก และรักษาความปลอดภัยในห้องน้ำสาธารณะ มีการกำหนดความเหมาะสม และมารยาทการใช้ห้องน้ำ และการรักษาความเป็นส่วนตัว

อย่างไรก็ตาม นายโยฮันนา โลเปซ ดี-ออร์แลนโด สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แสดงความเห็นโต้แย้งว่า การที่ร่างกฎหมายฉบับนี้ระบุว่าคนข้ามเพศเป็นผู้ที่ก่อให้เกิดอันตรายเป็นสิ่งที่คิดไปเอง กฎหมายนี้ไม่ได้ทำให้รัฐฟลอริด้ามีความปลอดภัยมากขึ้นเลย

ภายใต้ร่างกฎหมายนี้ ผู้ที่เข้าห้องน้ำของเพศตรงข้ามอาจมีความผิดข้อหาบุกรุก  เว้นแต่เป็นเด็กอายุต่ำกว่า ๑๒ ปี ผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการ

ร่างกฎหมายดังกล่าวยังมีประเด็นที่น่าสนใจในการนิยามคำว่า “ผู้หญิง” ให้หมายถึงบุคคลที่มีเพศหญิงทางชีววิทยามาตั้งแต่แรกเกิด ซึ่งมีบทบาทในการสืบพันธุ์โดยการผลิตไข่ และคำว่า “ผู้ชาย” มีความหมายว่าเป็นบุคคลที่เป็นเพศทางชีววิทยาตั้งแต่แรกเกิด ซึ่งมีหน้าที่ในการสืบพันธุ์โดยเฉพาะในการผลิตสเปิร์ม

ข่าวประจำวันที่   ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรียบเรียงจาก https://www.law.com/dailybusinessreview/2023/05/04/near-end-of-legislative-session-lawmakers-pass-trans-bathroom-bill/?fbclid=IwAR2-woPXPc9QBqgYbIOd6KdKzASRKlJ9C7I6IGGS9OBfSne92HUX-Q6rKYY&slreturn=20230409034150
https://www.flsenate.gov/Session/Bill/2023/1521
https://wusfnews.wusf.usf.edu/politics-issues/2023-05-04/florida-lawmakers-pass-transgender-bathroom-bill


*บทความในเว็บไซต์เป็นผลงานทางวิชาการของผู้เขียนเว็บไซต์ LawforASEAN / สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย 

© 2017 Office of the Council of State.