BANNER

นักวิชาการมหาวิทยาลัยและกลุ่มนักกฎหมายผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายแรงงานไม่เห็นด้วยกับร่างกฎหมาย Strikes (Minimum Services Levels) ของสหราชอาณาจักรที่จำกัดสิทธิของลูกจ้างในการนัดหยุดงาน


 ข่าวต่างประเทศ      26 Apr 2023

  


กลุ่มนักกฎหมายผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายแรงงาน กล่าวว่า กฎหมายใหม่ที่ต่อต้านสหภาพแรงงานของนายริชี ซูแน็ก นายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักร จะทำให้ประเทศสหราชอาณาจักรเป็นหนึ่งในประเทศที่ยากที่สุดในกลุ่มประเทศประชาธิปไตยในการนัดหยุดงานเพื่อประท้วงและละเมิดพันธกรณีตามสนธิสัญญาระหว่างประเทศ

รัฐบาลกล่าวว่ากฎหมายใหม่จะทำให้สหราชอาณาจักรมีการดำเนินการสอดคล้องกับประเทศอื่น ๆ ในยุโรปที่กำหนดระดับขั้นต่ำของการบริการในช่วงที่สหภาพแรงงานกระทำการใด ๆ เพื่อมุ่งหวังผลทางเศรษฐกิจ  เช่น การชุมนุมประท้วง การคว่ำบาตร การนัดหยุดงาน ซึ่งกรมธุรกิจและการค้าได้เปิดรับฟังความคิดเห็นต่าง ๆ เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาอันเกิดจากร่างกฎหมายฉบับนี้

สภาสหภาพแรงงาน (The Trades Union Congress: TUC) ซึ่งเป็นองค์กรในสหภาพแรงงาน ไม่เห็นด้วยกับกฎหมายใหม่ซึ่งจะทำการต่อสู้ทางกฎหมายโดยนำคดีขึ้นสู่ศาล

นักวิชาการมหาวิทยาลัยต่าง ๆ  ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ อลันส์ บ๊อกก์ ผู้สอนวิชากฎหมายแรงงาน มหาวิทยาลัยบริสตอล และ ศาสตราจารย์ คีท อีวิง ผู้สอนวิชากฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัย คิงส์คอลเลจ ประเทศอังกฤษ กล่าวว่า กฎหมาย Strikes (Minimum Service Levels) Act ได้กำหนดข้อจำกัดที่ไม่อาจยอมรับได้ในเรื่องสิทธิของลูกจ้างในการนัดหยุดงานเพื่อประท้วง ซึ่งช่วยปกป้องเงื่อนไขและข้อตกลงต่าง ๆ ในการจ้างงาน และได้มีการเพิ่มเนื้อหาให้เข้มงวดขึ้นในการนัดหยุดงาน ซึ่งรวมถึงกฎหมายสหภาพแรงงาน (Trade Union Act 2016) ด้วย

กฎหมายใหม่ ทำให้รัฐมนตรีมีอำนาจมากในการกำหนดระดับมาตรฐานบริการขั้นต่ำในการตัดสินใจว่าผู้ทำงานสามารถนัดหยุดงานได้ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ ซึ่งเป็นการให้อำนาจนายจ้างในการบังคับให้ลูกจ้างกลับไปทำงานและสามารถเลิกจ้างได้ถ้าลูกจ้างไม่ปฏิบัติตาม ถ้าในภาคส่วนนั้นประกอบด้วยข้อจำกัดในระดับการบริการขั้นต่ำ และสหภาพแรงงานมีหน้าที่ดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าแรงงาน/ผู้ปฏิบัติงานได้ปฏิบัติตามคำสั่งในการปฏิบัติงานต่อไปในช่วงที่มีการนัดหยุดงาน โดยนายจ้างสามารถมีหนังสือแจ้งให้กลับไปทำงานในช่วงที่มีการนัดหยุดงานซึ่งส่งผลให้เกิดความขัดแย้งมากขึ้นระหว่างนายจ้าง และสหภาพแรงงาน

ร่างกฎหมาย Strikes (Minimum Services Levels)   จะถูกส่งกลับไปพิจารณาในชั้นของสมาชิกวุฒิสภา (the House of Lords) เพื่อพิจารณาในขั้นตอนสุดท้าย (final stage) ซึ่งสร้างความไม่พอใจให้แก่สหภาพแรงงานที่เรียกร้องเรื่องอัตราค่าจ้างที่ไม่สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจเรื่องเงินเฟ้อ

ข่าวประจำวันที่  ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

เรียบเรียงจาก https://www.theguardian.com/politics/2023/mar/31/rishi-sunaks-anti-union-laws-would-make-uk-international-outlier-lawyers-say?fbclid=IwAR1RinEA2eyQku2umhaxZfcaTGEQpb4gfSwtic62AepX78ksEEvQByzSra0
https://bills.parliament.uk/bills/3396
https://www.gov.uk/government/publications/strikes-minimum-services-levels-bill-2023

*บทความในเว็บไซต์เป็นผลงานทางวิชาการของผู้เขียนเว็บไซต์ LawforASEAN / สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย

 

© 2017 Office of the Council of State.