BANNER

บริษัทหลายแห่งในประเทศอังกฤษเตรียมขับเคลื่อนร่างกฎหมายลดวันทำงานให้พนักงานเป็น ๔ วันต่อสัปดาห์


 ข่าวต่างประเทศ      24 Mar 2023

  


          อังกฤษเตรียมเสนอร่างกฎหมายลดวันทำงาน เนื่องจากที่ผ่านมาประเทศอังกฤษมีโครงการ 4 Day Week Campaign เพื่อพิสูจน์ว่าการลดวันทำงานเป็น ๔ วันต่อสัปดาห์จะทำให้พนักงานมีความสุขมากขึ้น โดยที่ยังทำงานให้บริษัทได้เท่าเดิมและไม่เสียประสิทธิภาพในการทำงาน
โครงการ 4 Day Week Campaign เริ่มขึ้นในเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ชื่อว่า 4 Day Week Global ก่อตั้งขึ้นในประเทศนิวซีแลนด์ โดยโครงการดังกล่าวใช้ระยะเวลาในการดำเนินโครงการทั้งหมด ๖ เดือน ซึ่งบริษัทที่เข้าร่วมมี ๖๑ แห่งจากหลากหลายประเภทของอุตสาหกรรมและมีพนักงานที่เข้าร่วมโครงการนี้ประมาณ ๒,๙๐๐ คน โดยพนักงานที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการลดวันทำงานลงจากปกติ ๕ วันต่อสัปดาห์เหลือเพียง ๔ วันต่อสัปดาห์ แต่ยังได้รับเงินเดือนเท่าเดิม
          นาย Joe Ryle ผู้บริหารโครงการ 4 Day Week Campaign กล่าวว่าพนักงานที่เข้าร่วมโครงการมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างมากและประสิทธิภาพของธุรกิจก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้น เขาพอใจมากกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นและคาดว่าแนวคิดในการลดวันทำงานลงน่าจะได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเป็นวงกว้าง
          บริษัทที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการอบรมและได้รับคำปรึกษาเพื่อช่วยให้บริษัทต่าง ๆ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติใหม่ในการทำงานที่พนักงานจะลดวันทำงานลงเป็น ๔ วัน โดยที่ยังมีประสิทธิภาพในการทำงานเท่าเดิม
          บริษัท Royal Society of Biology ในกรุงลอนดอนเป็นหนึ่งในบริษัทที่เข้าร่วมโครงการ ปัจจุบันมีพนักงาน ๓๘ คน ได้เลือกให้วันจันทร์หรือวันศุกร์เป็นวันที่หยุดงานที่เพิ่มนอกจากวันเสาร์และอาทิตย์ และในส่วนของวันทำงานมีการเพิ่มชั่วโมงการทำงานจาก ๗ ชั่วโมงเป็น ๘ ชั่วโมง โดยนาย Mark Downs ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทกล่าวว่า การทบทวนถึงวิธีการทำงานขององค์กรเป็นสิ่งสำคัญ เพราะไม่มีทางที่คุณจะลดชั่วโมงทำงานแต่ยังคงรักษาประสิทธิภาพการทำงานไว้ได้ หากไม่ปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานให้แตกต่างออกไป และยังกล่าวต่อไปว่า บางครั้งพนักงานก็ต้องมีความยืดหยุ่นในการทำงาน เช่น การเข้าร่วมประชุมสำคัญในวันที่ไม่ใช่วันทำงาน และจากการสอบถามพนักงานในบริษัทก็พบว่าทุกคนเห็นด้วยกับแนวคิดและข้อเสนอดังกล่าวอย่างเป็นเอกฉันท์ และในช่วงการทดลองการทำงานแบบใหม่ก็ได้มีการสอบถามไปยังผู้ที่มีส่วนได้เสียกับทางบริษัท ซึ่งมองว่าประสิทธิภาพในการให้บริการของบริษัทไม่ได้ลดลงเลย
          ข้อมูลจากแบบสำรวจที่ให้พนักงานทำทั้งช่วงก่อนและหลังการเริ่มโครงการพบว่า พนักงานร้อยละ ๓๙ มีความเครียดน้อยลง  ร้อยละ ๔๐ นอนหลับได้ดีขึ้น และร้อยละ ๕๔ บอกว่าพวกเขาสามารถจัดสมดุลระหว่างงานกับความรับผิดชอบทางบ้านได้ดีขึ้น นอกจากนี้ ยังพบว่าจำนวนวันลาป่วยของพนักงานลดลงประมาณ ๒ ใน ๓ และพนักงานลาออกจากบริษัทน้อยลงร้อยละ ๕๗ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า
          ตัวแทนจากโครงการ 4 Day Week Campaign กล่าวว่า ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการขับเคลื่อนให้รัฐบาลสนับสนุนการออกกฎหมายเพื่อให้สิทธิ์พนักงานในการขอทำงาน ๔ วันต่อสัปดาห์ โดยได้นำผลการทดลองของโครงการนี้ไปเสนอต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอังกฤษต่อไป


ข่าวประจำวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖
แปลและเรียบเรียงจาก https://www.theguardian.com/money/2023/feb/21/four-day-week-uk-trial-success-pattern
*บทความในเว็บไซต์เป็นผลงานทางวิชาการของผู้เขียนเว็บไซต์ LawforASEAN / สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย
 

© 2017 Office of the Council of State.