BANNER

นักรณรงค์ได้กล่าวชื่นชมกฎหมายที่เพิ่มอายุขั้นต่ำของบุคคลในการแต่งงานเป็น ๑๘ ปี ในอังกฤษและเวลส์


 ข่าวต่างประเทศ      03 Apr 2023

  


นักรณรงค์ชื่นชมกฎหมายที่ได้กำหนดการเพิ่มอายุขั้นต่ำทางกฎหมายในการแต่งงานของอังกฤษและเวลส์ซึ่งมีความสำคัญในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของเด็ก

โดยที่กฎหมาย The Marriage and Civil Partnership (Minimum Age) Act นั้น ได้มีการออกใช้บังคับเมื่อวันที่  ๒๗ กุมภาพันธ์ ค.ศ. ๒๐๒๓ หลังจากการที่มีการจัดแคมเปญเป็นเวลาห้าปี ในการป้องกันเด็กอายุ ๑๖ และ ๑๗ ปี จากการแต่งงานหรือการเข้าเป็นหุ้นส่วนทางแพ่ง ถึงแม้ว่าเด็กนั้นได้รับความยินยอมจากทางครอบครัวก็ตาม

นักรณรงค์มีข้อโต้แย้งเป็นเวลานานในเรื่องช่องว่างทางกฎหมายที่เป็นการอนุญาตให้เด็กอายุระหว่าง ๑๖ ถึง ๑๗ ปี แต่งงานโดยความยินยอมของครอบครัว เพื่อบีบบังคับคนหนุ่มสาวให้แต่งงานตั้งแต่เด็ก

กฎหมายดังกล่าวกำหนดให้การจัดให้เด็กแต่งงานเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ไม่ว่าจะมีการบังคับหรือไม่ก็ตาม และไม่ว่าจะแต่งงานตามความเชื่อทางศาสนาหรือไม่ก็ตาม ภายใต้บทกำหนดโทษทางอาญาใหม่ที่จะมีการลงโทษจำคุกถึงเจ็ดปีตามกฎหมาย  อย่างไรก็ดี กฎหมายเรื่องอายุของบุคคลกับการสมรสในสกอตแลนด์กับไอร์แลนด์เหนือ ยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเหมือนอังกฤษและเวลส์ ซึ่งเป็นการรับรองโดยอัตโนมัติว่าเด็กอายุต่ำกว่า ๑๘ ปีที่แต่งงานถือว่าตกเป็นเหยื่อจากการถูกบังคับให้แต่งงาน

พอลีน ลาธาม สมาชิกรัฐสภา พรรคอนุรักษ์นิยม ซึ่งเผยแพร่กฎหมายดังกล่าวผ่านร่างกฎหมายที่เป็น private member bill กล่าวว่า ถือเป็นวันสำคัญสำหรับนักรณรงค์ซึ่งทำงานมาตลอดมากกว่า ๕ ปี เพื่อที่จะห้ามการสมรสของเด็กในประเทศ ซึ่งการแต่งงานของเด็กทำลายชีวิตของพวกเขา โดยกฎหมายใหม่จะปกป้องเด็กหลายล้านคนในอีกหลายปีข้างหน้า

องค์การสหประชาชาติได้ผลักดันให้ทุกประเทศยุติการแต่งงานของเด็กภายในสิ้นปี ค.ศ. ๒๐๓๐ โดยในทางปฏิบัติพบว่า เด็กผู้หญิงจะต้องออกจากการศึกษาเร็วขึ้นและทนทุกข์กับการล่วงละเมิดในครอบครัว รวมทั้งมีผลกระทบต่อปัญหาสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ร้ายแรง ก่อนหน้านี้การบังคับบุคคลให้แต่งงานนั้นจะเป็นความผิดทางอาญาก็ต่อเมื่อบุคคลนั้นได้ใช้การบังคับหรือข่มขู่ในการให้บุคคลอื่นแต่งงาน แต่ในปัจจุบันการจัดให้มีการแต่งงานของผู้ที่มีอายุต่ำกว่า ๑๘ ปี เป็นความผิดทางอาญา ซึ่งรวมถึงการจัดให้มีพิธีแต่งงานตามประเพณีซึ่งจะไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายแม้ว่าทางครอบครัวมองว่าเป็นการแต่งงานอย่างถูกต้องก็ตาม

ข่าวประจำวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เรียบเรียงจาก https://www.theguardian.com/society/2023/feb/27/campaigners-hail-law-raising-age-of-marriage-to-18-in-england-and-wales

*บทความในเว็บไซต์เป็นผลงานทางวิชาการของผู้เขียนเว็บไซต์ LawforASEAN / สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย

 

© 2017 Office of the Council of State.