BANNER

โจทก์ผู้ถูกถอนสัญชาติญี่ปุ่นตามกฎหมายสัญชาติของญี่ปุ่นจะนำคดีขึ้นสู่ศาลสูงสุด (Supreme Court) ของญี่ปุ่น


 ข่าวต่างประเทศ      03 Apr 2023

  


โจทก์ผู้ต่อสู้คดีทางกฎหมายในเรื่องกฎหมายสัญชาติของญี่ปุ่นที่ห้ามถือสองสัญชาติกล่าวว่าพวกเขาจะนำคดีขึ้นสู่ศาลสูงสุด (Supreme Court) ของญี่ปุ่น

โจทก์และทนายความโจทก์ได้ประชุมกันในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ค.ศ. ๒๐๒๓ ซึ่งการประชุมได้เกิดขึ้นหลังจาก Tokyo High Court เห็นด้วยกับคำพิพากษาของศาลล่างโดยพิพากษายืนตามศาลล่างที่ได้ยกฟ้องของ

โจทก์ที่ได้เรียกร้องว่าการห้ามถือสองสัญชาตินั้นเป็นการฝ่าฝืนสิทธิของโจทก์ตามรัฐธรรมนูญ


โนกาวะ ฮิโตชิ อายุ ๗๙ ปี ได้สูญเสียสัญชาติญี่ปุ่นหลังจากที่เขาได้รับสัญชาติสวิสเซอร์แลนด์ เขากล่าวว่า เขาได้ระบุว่าตัวเองเป็นสัญชาติญี่ปุ่นเพราะว่าเขามีความทรงจำในวัยเด็กที่ญี่ปุ่น โนกาวะกล่าวว่า เขาอยากให้ศาลสูงสุดเข้าใจว่าในเรื่องของการมีสัญชาติญี่ปุ่นมีความสำคัญกับทุกคน

ทีมทนายความของโจทก์กล่าวว่า ประมาณสามในสี่ของโลกซึ่งมีถึง ๑๙๕ ประเทศ ที่อนุญาตให้บุคคลมีสิทธิในการถือสองสัญชาติได้ ข้อมูลจากปี ค.ศ. ๒๐๒๐

นากะ เทรุโอะ ทนายโจทก์ กล่าวว่า คำพิพากษาของศาล Tokyo High Court ได้ด้อยค่าความสำคัญของการมีสัญชาติญี่ปุ่น นากะ ได้วิจารณ์กฎหมายสัญชาติของญี่ปุ่นว่า ข้อกำหนดดังกล่าวเป็นการกีดกันผู้คนในโอกาสที่จะเติบโตในต่างประเทศในฐานะพลเมืองญี่ปุ่น

โดยมีโจทก์แปดคน ซึ่งเกิดในญี่ปุ่น แต่ปัจจุบันอาศัยอยู่ในยุโรป กำลังวางแผนที่จะนำคดีดังกล่าวขึ้นสู่ศาลสูงสุดของญี่ปุ่น

มาตรา ๑๑ แห่งกฎหมายสัญชาติของญี่ปุ่น กำหนดว่า พลเมืองญี่ปุ่นผู้ได้รับสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่สัญชาติญี่ปุ่นนั้นทำให้สูญเสียสัญชาติญี่ปุ่นโดยอัตโนมัติ ซึ่งเป็นการห้ามบุคคลมีสองสัญชาติอย่างเด็ดขาด

โจทก์กล่าวว่า สัญชาติของต่างประเทศนั้นมีความจำเป็นในการอำนวยความสะดวกต่อการทำงานและการใช้ชีวิตในต่างประเทศ แต่พวกเขาก็ยังต้องการที่จะยังคงมีสัญชาติญี่ปุ่นอยู่

ฝ่ายโจทก์โต้แย้งว่าการถอนสัญชาติญี่ปุ่นถือเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญซึ่งมีการรับรองสิทธิและความเท่าเทียมกันภายใต้กฎหมาย โดยศาลญี่ปุ่นกล่าวว่า มาตรา ๒๒ วรรคสอง ของรัฐธรมนูญ กำหนดให้การให้สิทธิแก่ประชาชนในการสละสัญชาติของตัวเอง แต่คำพิพากษาของศาลญี่ปุ่น ได้มีการโต้แย้งว่า มาตรา ๒๒ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ ไม่ได้รับรองพวกเขาในอิสรภาพที่จะยังคงถือสัญชาติญี่ปุ่นอยู่ เมื่อพวกเขาได้รับสัญชาติของประเทศอื่นแล้ว ศาลญี่ปุ่นกล่าวว่า จุดประสงค์ตามกฎหมายสัญชาติของญี่ปุ่นมีไว้เพื่อที่จะป้องกันและลบล้างการมีหลายสัญชาติอย่างมีเหตุผล

ในเรื่องนี้ทางสภานิติบัญญัติแห่งชาติของญี่ปุ่นควรจะมีการดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยไม่ต้องรอคำพิพากษาจากศาลสูงสุดของญี่ปุ่น แต่เป็นความรับผิดชอบของฝ่ายนิติบัญญัติในการอภิปรายความจำเป็นสำหรับตัวบทกฎหมายภายใต้ความเห็นที่แตกต่างกัน รวมถึงนโยบายในการคุ้มครองสิทธิของบุคคลสัญชาติญี่ปุ่นซึ่งอาศัยอยู่ในต่างประเทศและสนับสนุนกิจกรรมของพวกเขา

ข่าวประจำวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรียบเรียงจาก ps://english.kyodonews.net/news/2023/02/ad9fffe6e5f8-high-court-upholds-ruling-in-favor-of-japans-ban-on-dual-nationality.html
https://www.asahi.com/ajw/articles/14846327
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/20230221_39/?fbclid=IwAR0wbcxRsuDUSYIMyseQzel0NagFXdveAFeTSdX8WDObRw_pPRoOsIkV7dY

*บทความในเว็บไซต์เป็นผลงานทางวิชาการของผู้เขียนเว็บไซต์ LawforASEAN / สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย

 

© 2017 Office of the Council of State.