BANNER

นิวยอร์กออกกฎหมายใหม่ห้ามร้านค้าขายสัตว์เลี้ยงตั้งแต่ปี ๒๕๖๗ เป็นต้นไป


 ข่าวต่างประเทศ      28 Feb 2023

  


        เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ รัฐนิวยอร์กออกกฎหมายใหม่ที่ลงนามโดยผู้ว่าการรัฐนิวยอร์ก Kathy Hochul โดยร่างกฎหมายดังกล่าวมีสาระสำคัญเป็นการสั่งห้ามร้านค้าสัตว์เลี้ยงมิให้ขายสัตว์เลี้ยงประเภทสุนัข แมว และกระต่าย มีผลตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นต้นไป โดยกฎหมายดังกล่าวจะส่งเสริมให้ร้านขายสัตว์เลี้ยงทำงานร่วมกับศูนย์พักพิงสัตว์เพื่อสนับสนุนการรับเลี้ยงแทนการซื้อขาย (Adoption over Buying) เพื่อยุติการจัดหาสัตว์เลี้ยงจากโรงงานเพาะพันธุ์สัตว์เลี้ยงที่เน้นเพียงผลประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และปฏิบัติต่อสัตว์เฉกเช่นสินค้าชิ้นหนึ่งอย่างไร้มนุษยธรรม หรือที่หลายคนเรียกกันว่า “โรงงานผลิตลูกสุนัขหรือลูกแมว (Puppy Mills หรือ Kitty Mills)” หรือ โรงงานนรกผลิตลูกสุนัขหรือลูกแมว
        การห้ามมิให้ร้านขายสัตว์เลี้ยงทำการขายสัตว์เลี้ยงจะช่วยคุ้มครองสวัสดิภาพของสัตว์เลี้ยงจากผู้เพาะพันธุ์สัตว์เลี้ยงที่ขาดจิตสำนึกโดยไม่คำนึงถึงความเป็นอยู่ที่ดี ไม่มีการวางแผน และขาดการเอาใจใส่ซึ่งอาจทำให้สัตว์เลี้ยงมีสุขภาพอ่อนแอ เจ็บป่วยง่าย และตายไว Hochul  กล่าวว่า สุนัข แมว และกระต่ายสมควรได้รับบ้านที่อบอุ่นและได้รับการปฏิบัติอย่างมีมนุษยธรรม
        ข้อมูลจากสมาคมมนุษยธรรมแห่งสหรัฐฯ (Humane Society of the United States) ระบุว่า โรงงานเพาะพันธุ์ลูกสุนัขหลายแห่งมักไม่มีการควบคุมที่เหมาะสม สวัสดิภาพของสุนัขมักถูกลดทอนเพื่อให้สร้างกำไรให้ได้สูงสุด และในหลายๆ รัฐ โรงงานเพาะพันธุ์ลูกสุนัขสามารถขังสุนัขนับร้อยตัวไว้ในกรงตลอดชีวิตโดยไม่ผิดกฎหมาย ตราบเท่าที่ได้รับอาหาร น้ำ และที่อยู่อาศัยขั้นพื้นฐาน
        Matt Bershadker ประธานองค์กรช่วยเหลือและป้องกันการกระทำทารุณกรรมสัตว์แห่งอเมริกา กล่าวว่านี่เป็นชัยชนะครั้งประวัติศาสตร์สำหรับทั้งสัตว์เลี้ยงและผู้บริโภค โดยการยุติการขายลูกสุนัขในร้านขายสัตว์เลี้ยงของรัฐนิวยอร์กจะเป็นการหยุดวัฏจักรการแสวงหาผลกำไรจากความโหดร้ายทารุณของผู้ค้าปลีกและผู้เพาะพันธุ์สัตว์เลี้ยง
        ในขณะเดียวกัน ธุรกิจสัตว์เลี้ยงบางแห่งแสดงความกังวลว่าร่างกฎหมายนี้จะสร้างความเสียหายต่อผู้ประกอบการเพาะพันธุ์สัตว์เลี้ยงที่มีความรับผิดชอบและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้อง และจะทำให้จำนวนร้านขายสัตว์เลี้ยงในรัฐนิวยอร์กลดลงเรื่อย ๆ ขณะเดียวกัน ร้านค้าสัตว์เลี้ยงบางแห่ง เช่น Selmer's Pet Land ได้ออกมาเตือนว่า กฎหมายใหม่นี้จะทำให้ผู้เพาะพันธุ์ที่ผิดจรรยาบรรณหันไปเติบโตในตลาดมืดและทำให้ผู้ที่ต้องการเลี้ยงสัตว์หาสัตว์เลี้ยงที่ดีได้ยากขึ้น


ข่าวประจำวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
แปลและเรียบเรียงจาก
https://www.reuters.com/world/us/new-york-ban-animal-sales-pet-stores-2024-2022-12-15
https://thematter.co/brief/192975/192975
*บทความในเว็บไซต์เป็นผลงานทางวิชาการของผู้เขียนเว็บไซต์ LawforASEAN / สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย

© 2017 Office of the Council of State.