BANNER

ฝรั่งเศสออกร่างกฎหมายฉบับใหม่เพื่อมุ่งแก้ปัญหาผู้ที่ย้ายถิ่นฐานเข้ามาในประเทศโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย


 ข่าวต่างประเทศ      01 Feb 2023

  


แอมานุแอล มาครง ประธานาธิบดีฝรั่งเศส พยายามที่จะเพิ่มอัตราการเนรเทศผู้ที่ย้ายถิ่นฐานเข้ามาอยู่ในฝรั่งเศสโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หลังจากได้รับแรงกดดันจากพรรคการเมืองฝ่ายตรงข้าม

รัฐบาลของแอมานุเอล มาครง เปิดเผยให้เห็นถึงเค้าโครงของร่างกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองฉบับใหม่ เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งจะมีการอภิปรายอย่างเป็นทางการในรัฐสภาในช่วงต้นปี พ.ศ. ๒๕๖๖
 
เจอราลด์ ดาร์มานิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยฝรั่งเศส ได้กล่าวเมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ณ สถานีวิทยุ France Info ภายใต้ข้อเสนอใหม่ว่า พวกเราต้องการประชาชนที่เป็นคนทำงาน ไม่ใช่ประชาชนที่เป็นอาชญากร โดยทางดาร์มานิน และมาครง ได้กล่าวถึงการลักลอบหนีเข้าประเทศแบบผิดกฎหมายของชาวต่างชาติ โดยกล่าวว่าการกระทำความผิดอาชญากรรมแบบลหุโทษประมาณครึ่งหนึ่งในกรุงปารีสได้กระทำโดยชาวต่างชาติ

ในการให้สัมภาษณ์กับทางสื่อหนังสือพิมพ์ Parisien ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ มาครงได้กล่าวว่า เขาได้ออกแบบร่างกฎหมายตามแรงกดดันที่ได้รับจากพรรคการเมืองฝ่ายตรงข้ามในรัฐสภา

รายงานวิจัยเชิงสถิติของกระทรวงมหาดไทยชี้ให้เห็นว่า ฝรั่งเศสได้ขับไล่ผู้อพยพที่เข้ามาในประเทศประมาณ ร้อยละ ๑๐ ของผู้อพยพเข้ามาในประเทศที่ได้รับคำสั่งให้ย้ายออกจากประเทศ และในอัตราดังกล่าวก็ไม่เคยเกินร้อยละ ๒๐  โดยฝรั่งเศสได้มีกระบวนการที่หลากหลายในการยื่นอุทธรณ์ตามกฎหมาย รวมถึงความล่าช้าในกระบวนการยื่นอุทธรณ์เป็นเหตุผลที่ทำให้มีการเนรเทศผู้อพยพชาวต่างชาติในอัตราที่ต่ำ โดยดาร์มานิน ได้ให้คำมั่นสัญญาว่าจะทำให้อัตราการเนรเทศผู้อพยพชาวต่างชาติเพิ่มขึ้น โดยฝรั่งเศสก็เหมือนประเทศอื่น ๆ ในทวีปยุโรปที่มีปัญหาในการชักชวนประเทศที่อยู่ทางภาคเหนือและตะวันตกของทวีปแอฟริกาให้เปิดรับพลเมืองของตนกลับไป เมื่อผู้อพยพเข้ามาในฝรั่งเศสตกอยู่ภายใต้คำสั่งให้เนรเทศออกจากฝรั่งเศส

มารีน เลอ แปน ผู้แทนสภาร่างรัฐธรรมนูญแห่งชาติฝรั่งเศส ซึ่งเป็นผู้นำของพรรคการเมืองฝ่ายตรงข้าม ซึ่งได้รับคะแนนการโหวตร้อยละ ๔๑ ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศสรอบที่สองเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕
ได้กล่าวว่า รัฐบาลได้ดำเนินการอย่างหละหลวม และทำให้ฝรั่งเศสต้องแบกรับปัญหาของผู้อพยพชาวต่างชาติเธอจึงได้เสนอให้มีการทำประชามติที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพื่อที่จะทำให้เกิดกฎและระเบียบเรื่องการอพยพของชาวต่างชาติที่เข้ามาในฝรั่งเศสที่รัดกุมมากขึ้น และรับรองว่าประชาชนชาวฝรั่งเศสจะได้รับสิทธิทางกฎหมายต่าง ๆ ที่เหนือกว่าชาวต่างชาติที่อพยพเข้ามาในด้านการเข้าถึงบริการสาธารณะด้านต่าง ๆ ในฝรั่งเศส เธอกล่าวว่าไม่ได้คาดหวังผลในทางปฏิบัติอะไรจากร่างกฎหมายฉบับใหม่นี้ เพราะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาก็มักจะมีการพูดถึงแต่เรื่องสิทธิความเป็นมนุษย์ ซึ่งพวกเราก็ได้ยินมาเป็นเวลากว่าทศวรรษแล้วว่าปัญหาเรื่องผู้อพยพชาวต่างชาติก็ยังไม่ได้ถูกแก้ไขให้ดีขึ้น โดยในระบบตรวจคนเข้าเมืองฝรั่งเศสยังตกอยู่ในสภาวะที่ไม่สามารถควบคุมได้

จากข่าวที่ฆาตกรได้ลงมือฆ่าเด็กนักเรียนหญิงอายุ ๑๒ ปี ในกรุงปารีสเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้ก่อให้เกิดประเด็นที่ถกเถียงกันในทางการเมืองเรื่องการเนรเทศผู้อพยพชาวต่างชาติ หลังจากได้พบว่าผู้กระทำความผิด
เป็นชาวแอลจีเรียซึ่งได้รับคำสั่งให้เนรเทศออกจากฝรั่งเศส


ดาร์มานิน ได้มีส่วนร่วมในการร่างกฎหมายฉบับใหม่นี้ โดยต้องการที่จะลดขั้นตอนและระบบการอุทธรณ์สำหรับผู้ขอลี้ภัย และเร่งกระบวนการเนรเทศผู้อพยพต่างชาติให้รวดเร็วขึ้น โดยมุ่งประสงค์ที่จะต้องการยกเลิกระบบช่วยเหลือชาวต่างชาติผู้ที่เข้ามาในฝรั่งเศสโดยฐานะเด็ก โดยกระบวนการดังกล่าวจะมีความสะดวกมากขึ้นเกี่ยวกับการเนรเทศ ถ้าบุคคลนั้นได้ถูกตัดสินว่าได้กระทำความผิดอาชญากรรม โดยมาตรการใหม่นี้ได้ถูกออกแบบมา
เพื่อรับมือกลุ่มวัยรุ่นต่างชาติผู้กระทำความผิดอาชญากรรม และมีมาตรการในการเสนอใบอนุญาตในการทำงานให้แก่ชาวต่างชาติที่มีฝีมือเฉพาะด้านซึ่งเป็นที่ต้องการในภาคเศรษฐกิจ โดยรวมถึงกลุ่มที่มีการจ้างงานโดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายในส่วนของธุรกิจร้านอาหารด้วย


ในเรื่องนี้นั้นพรรคการเมืองของมาครงยังคงเป็นเสียงส่วนน้อยในรัฐสภา ซึ่งร่างกฎหมายฉบับนี้ต้องการเสียงสนับสนุนจากพรรคการเมืองฝ่ายตรงข้าม โดยก็ยังมีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าร่างกฎหมายฉบับใหม่นี้มีข้อเสนอที่ยังไม่รัดกุมเพียงพอ

ปีแยร์-อ็องรี ดูมอนต์ ผู้แทนสภาร่างรัฐธรรมนูญแห่งชาติฝรั่งเศส ได้กล่าวว่า ร่างกฎหมายฉบับนี้ได้ปรับปรุงการจัดกฎระเบียบของแรงงานที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยฝรั่งเศสได้มีกฎหมายซึ่งใช้บังคับแล้วเป็นจำนวน ๒๙ ฉบับ
ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจคนเข้าเมืองตั้งแต่ปี พ
.ศ. ๒๕๒๓

 
ในร่างกฎหมายฉบับใหม่นี้มีประชาชนจำนวนแปดคนจากสิบคนให้ความเห็นว่า รัฐบาลของมาครงล้มเหลวในการบริหารจัดการและควบคุมระบบตรวจคนเข้าเมือง ตามรายงานผลสำรวจของ CSA ซึ่งออกโดย CNews channel เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ รวมถึงประชาชนจำนวนเจ็ดคนจากสิบคนเห็นว่า มีชาวต่างชาติมากเกินไปในฝรั่งเศสจากหลายแหล่งตามรายงานการสำรวจเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๕

ข่าวประจำวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕
เรียบเรียงจาก https://www.rfi.fr/en/france/20221206-france-looks-to-crack-down-on-illegal-immigration-with-new-law
https://www.rfi.fr/en/france/20221115-france-to-deport-44-migrants-rescued-in-ocean-viking-operation

*บทความในเว็บไซต์เป็นผลงานทางวิชาการของผู้เขียนเว็บไซต์ LawforASEAN / สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย

 

© 2017 Office of the Council of State.