BANNER

กฎหมาย gay propaganda ของรัสเซียที่ต่อต้านกลุ่มบุคคลที่มีรสนิยมหลากหลายทางเพศ


 ข่าวต่างประเทศ      31 Jan 2023

  


นายวลาดิเมียร์ ปูติน ประธานาธิบดีรัสเซีย ได้เคยกล่าวไว้ว่า “ตราบใดที่เขายังคงดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีอยู่การแต่งงานระหว่างคู่รักที่เป็นเกย์จะไม่เกิดขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายของรัสเซีย” จากคำพูดของเขาแสดงให้เห็นว่าเขาไม่สนับสนุนกลุ่ม LGBT ที่มีรสนิยมทางเพศที่หลากหลาย ซึ่งกระบวนการในการออกกฎหมายเพื่อบังคับใช้ในประเทศรัสเซียนั้นต้องผ่านการลงนามโดยประธานาธิบดีรัสเซีย  ดังนั้น จึงเป็นการยากที่รัสเซียจะออกกฎหมายมาบังคับใช้เพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของกลุ่ม LGBT ถ้าประธานาธิบดีรัสเซียไม่เห็นด้วยกับร่างกฎหมายเหล่านั้น

ต้นฉบับของกฎหมาย gay propaganda ที่เป็นการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมกัน โดยเนื้อหาในตัวบทกฎหมายเป็นการต่อต้านกลุ่ม LGBT นั้น ได้ถูกจัดทำขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ทาง European Court of Human Right ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า gay propaganda เป็นกฎหมายที่เลือกปฏิบัติโดยเป็นการสนับสนุนกลุ่ม “homophobia” ซึ่งเป็นกลุ่มที่ต่อต้านรักร่วมเพศและฝ่าฝืน the European Convention on Human Rights (ECHR) โดยศาลสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรปพิจารณาแล้วเห็นว่า กฎหมายฉบับนี้ได้ส่งผลกระทบต่อหลักศีลธรรม
อันดีของประชาชน

 
อย่างไรก็ดี ทางการของรัสเซียได้มีมติอย่างเป็นเอกฉันท์ในการสนับสนุนร่างกฎหมายใหม่เพื่อเป็นการจำกัดเรื่องเสรีภาพในการแสดงออกทางความคิดที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม LGBT โดยห้ามการแชร์ข้อความในเชิงบวกและข้อมูล
ที่เป็นกลางเกี่ยวกับกลุ่มหญิงรักหญิง ชายรักชาย ผู้ที่มีรสนิยมทางเพศที่ชอบได้ทั้งหญิงหรือชาย และผู้ที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนเพศ จะมีโทษปรับตามกฎหมายถึงสี่แสนรูเบิลรัสเซีย และกรณีเป็นนิติบุคคลกระทำความผิดจะมีโทษปรับสูงถึงห้าล้านรูเบิลรัสเซีย รวมถึงชาวต่างชาติถ้ากระทำความผิดสามารถถูกจับและควบคุมตัวไว้ได้ถึง ๑๕ วัน หรือเนรเทศออกนอกประเทศ  โดยร่างกฎหมายใหม่ฉบับนี้อยู่ระหว่างการอนุมัติของ the parliament’s upper chamber และการลงนามโดยประธานาธิบดี ซึ่งร่างกฎหมายฉบับใหม่นี้ต้องการปกป้องเยาวชนในการรับข้อมูลที่เกี่ยวกับทางเลือกเสรีเกี่ยวกับรสนิยมทางเพศรวมถึงการผ่าตัดเปลี่ยนแปลงเพศ รวมถึงให้มีการบล็อกการเข้าถึงเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม LGBT โดยร่างกฎหมายฉบับนี้ไม่มีข้อยกเว้นในข้อมูลที่เกี่ยวกับงาน ศิลปะ การศึกษาทางวิทยาศาสตร์ หรือเพื่อทางการศึกษาใด ๆ ซึ่งเป็นการบั่นทอนกฎระเบียบต่าง ๆ ของรัสเซียที่อยู่ภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศที่เป็นการปกป้องเรื่องเสรีภาพในการแสดงออกทางความคิดและเป็นการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมกันเหมือนกับต้นฉบับของกฎหมาย gay propaganda ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ข่าวประจำวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
เรียบเรียงจาก https://www.hrw.org/news/2022/11/25/russia-expanded-gay-propaganda-ban-progresses-toward-law
https://edition.cnn.com/2022/11/24/europe/russia-lgbt-propaganda-law-amendment-intl/index.html
https://www.lucipost.com/2020/02/president-putin-rules-out-legalising-gay-marriage-in-russia

*บทความในเว็บไซต์เป็นผลงานทางวิชาการของผู้เขียนเว็บไซต์ LawforASEAN / สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย

© 2017 Office of the Council of State.