BANNER

รัฐมนตรีต่างประเทศในอาเซียน สนับสนุนฉันทามติ ๕ ข้อระหว่างการประชุมหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ความไม่สงบในเมียนมา


 ข่าวต่างประเทศ      14 Nov 2022

  


เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคมที่ผ่านมา ที่กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย บรรดารัฐมนตรีต่างประเทศ จาก ๙ ประเทศในอาเซียน ได้เปิดการประชุมเพื่อหารือแนวทางผลักดันกระบวนการสร้างสันติภาพในเมียนมา ก่อนจะมีการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนในเดือนหน้า ซึ่งรัฐบาลของเมียนมาถูกห้ามร่วมการประชุมระดับสูงของอาเซียนนับตั้งแต่กองทัพก่อรัฐประหารยึดอำนาจจากรัฐบาลพลเรือนของ ‘อองซาน ซูจี’ เมื่อปีที่แล้ว

ในการประชุมครั้งนี้ บรรดารัฐมนตรีต่างเห็นชอบการยึดมั่นต่อการสนับสนุนฉันทามติ ๕ ข้อเพื่อหาทางแก้วิกฤติความรุนแรง ซึ่งเป็นพันธกรณีที่ได้มีการตกลงกันในเดือนเมษายนปีที่แล้ว ซึ่งประกอบด้วยข้อเรียกร้องให้เมียนมายุติความรุนแรงโดยทันที และทุกฝ่ายจะต้องมีความยับยั้งชั่งใจเพื่อแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธี พร้อมผลักดันการเจรจาที่สร้างสรรค์ระหว่างทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อหาทางออกร่วมกัน นอกจากนี้ทูตพิเศษของประธานอาเซียนจะอำนวยความสะดวกเป็นสื่อกลางของกระบวนการเจรจาโดยความช่วยเหลือของเลขาธิการอาเซียน และอาเซียนจะให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมผ่านทางศูนย์ประสานงานอาเซียนเพื่อความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมด้านการจัดการภัยพิบัติ ขณะเดียวกันทูตและคณะผู้แทนพิเศษจะเดินทางไปเยือนเมียนมาเพื่อพบปะกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
การประชุมเกิดขึ้น หลังจากเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมากองทัพเมียนมา เปิดฉากโจมตีทางอากาศถล่มพื้นที่รัฐคะฉิ่น ทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง ๘๐ ศพ ซึ่งนับเป็นความรุนแรงครั้งล่าสุดนับตั้งแต่กองทัพเมียนมาก่อรัฐประหาร เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้ว

กัมพูชาในฐานะประธานอาเซียนกล่าวว่า สถานการณ์ในเมียนมาวิกฤติและมีความเปราะบาง ซึ่งที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศและผู้แทนจากชาติสมาชิกอาเซียนเห็นชอบว่า อาเซียนควรมุ่งมั่นมากขึ้น ในการแก้ไขปัญหาอย่างสันติ ผ่านการดำเนินการที่เป็นรูปธรรม ปฏิบัติได้จริง และใช้เวลาที่อันสั้น

อย่างไรก็ตาม เร็ตโน มาร์ซูดี รัฐมนตรีต่างประเทศของอินโดนีเซียยอมรับว่ารู้สึกผิดหวังสำหรับการขาดความคืบหน้าในการดำเนินการตามฉันทามติ ๕ ข้อ และรัฐมนตรีในที่ประชุมบางคนแสดงก็ความไม่พอใจกับเรื่องดังกล่าว

นอกจากนี้ มาร์ซูดียังประณามการโจมตีทางอากาศของคณะรัฐบาลทหารเมียนมาในวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
มาร์ซูดีเรียกร้องให้ทุกฝ่ายร่วมมือกันเพื่อยุติความรุนแรงในเมียนมาร์โดยเร็วที่สุด

ข่าวประจำวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
แปลและเรียบเรียงจาก https://www.nationthailand.com/world/40021473
https://www.thairath.co.th/news/foreign/2538066
*บทความในเว็บไซต์เป็นผลงานทางวิชาการของผู้เขียนเว็บไซต์ LawforASEAN / สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย
​​​​​​​

© 2017 Office of the Council of State.