BANNER

UN เรียกร้องให้ประเทศร่ำรวยเก็บภาษีลาภลอยจากบริษัทน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อนำมาช่วยเหลือประเทศที่ได้รับความเสียหายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ


 ข่าวต่างประเทศ      14 Nov 2022

  


ขณะนี้เป็นช่วงเวลาอันยากลำบากสำหรับหลายประเทศที่กำลังเผชิญกับความเสียหายหนักจากคลื่นความร้อน น้ำท่วม ภัยแล้ง และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอื่นๆ

เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายนที่ผ่านมา อันโตนิโอ กูเตอร์เรส เลขาธิการสหประชาชาติ เรียกร้องให้ประเทศร่ำรวยเก็บภาษีลาภลอย (Windfall Tax) จากบริษัทน้ำมันและเชื้อเพลิงและนำเงินเหล่านั้นไปช่วยเหลือประเทศที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ รวมถึงช่วยเหลือผู้คนมากมายที่กำลังประสบปัญหาราคาอาหารและพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้น

ในระหว่างการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ (UNGA) สมัยสามัญ ครั้งที่ ๗๗ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วยรัฐสมาชิก ทั้งหมด ๑๙๓ ประเทศนั้น กูเตอร์เรส เลขาธิการสหประชาชาติผู้เป็นนักเคลื่อนไหวด้านสภาพภูมิอากาศ ได้กล่าวโจมตีบริษัทน้ำมันและก๊าซเชื้อเพลิง ซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับประโยชน์อย่างมากจากสงครามระหว่างยูเครนและรัสเซียที่มีผลต่อวิกฤตการณ์ด้านพลังงานโดยตรง ทำให้บริษัทเหล่านี้ได้รับกำไรมหาศาลจากราคาพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นในปีนี้ ในขณะที่งบประมาณและกำลังในการใช้จ่ายในครัวเรือนนั้นลดถอยลงและการสร้างมลพิษจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงอันเป็นต้นตอสำคัญของปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั้นก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณ ซึ่งกูเตอร์เรสกล่าวว่าผู้ปล่อยก๊าซเรือนกระจกควรต้องจ่ายเพื่อรับผิดชอบในความเสียหายเหล่านี้
โดยทางสหประชาชาติมีแผนที่จะนำเงินที่ได้รับจากการจัดเก็บภาษีนี้ไปจัดสรรเป็น ๒ ส่วนด้วยกัน โดยส่วนแรกจะนำไปมอบให้กับประเทศที่ได้รับความเสียหายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และส่วนที่สองคือนำไปช่วยเหลือประชาชนที่กำลังทุกข์ทรมานกับราคาอาหารและพลังงานที่สูงขึ้น

ในปัจจุบัน อังกฤษได้อนุมัติให้มีการจัดเก็บภาษีลาภลอยร้อยละ ๒๕ จากผู้ผลิตน้ำมันและก๊าซในทะเลเหนือ ขณะที่สหภาพยุโรปวางแผนที่จะระดมเงินกว่า ๑.๔ แสนล้านยูโร ผ่านการเก็บภาษีในลักษณะเดียวกัน เพื่อนำมาช่วยเหลือผู้บริโภคจากราคาพลังงานที่พุ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม นโยบายที่กล่าวนี้มีไว้เพื่อช่วยเหลือประชาชนในประเทศเท่านั้น แต่สิ่งที่กูเตอร์เรส เลขาธิการสหประชาชาติได้เรียกร้อง มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อมนุษยชาติในวงกว้างกว่านั้น กล่าวคือ เงินที่ได้รับจากการเก็บภาษีจะถูกนำไปมอบให้กับประเทศที่มีความเปราะบางต่อสภาพอากาศด้วย

ในโอกาสนี้ กูเตอร์เรสได้เรียกร้องให้ธนาคารเพื่อการพัฒนาหลายแห่งยกระดับการดำเนินการ และช่วยประเทศที่ยากจนในการปรับตัวเพื่อรับมือกับผลพวงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนี้ ซึ่งกำลังเป็นภัยคุกคามของหลายประเทศและมีแนวโน้มว่าจะรุนแรงขึ้นอีกในอนาคต

ข่าวประจำวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕
แปลและเรียบเรียงจาก https://www.reuters.com/business/environment/polluters-must-pay-says-un-chief-urges-taxes-help-climate-victims-2022-09-20/
https://thestandard.co/sustain-update-un-tax-collecting/
*บทความในเว็บไซต์เป็นผลงานทางวิชาการของผู้เขียนเว็บไซต์ LawforASEAN / สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย
 

© 2017 Office of the Council of State.