BANNER

นิวซีแลนด์บังคับใช้กฎหมายห้ามการบำบัดเพื่อเปลี่ยนเพศวิถี (conversion therapy)


 ข่าวต่างประเทศ      16 Feb 2022

  


    
          รัฐสภานิวซีแลนด์เห็นชอบกฎหมายห้ามการบำบัดเพื่อเปลี่ยนเพศวิถีของบุคคล อัตลักษณ์ทางเพศ หรือการแสดงออกทางเพศ หรือวิธีการที่เรียกว่า การบำบัดเพื่อเปลี่ยนเพศวิถี (conversion therapy)
          การยุติการบำบัดเพื่อเปลี่ยนเพศวิถีเป็นหนึ่งในนโยบายของนายกรัฐมนตรี Jacinda Ardern เมื่อครั้งลงสมัครตำแหน่งนายกรัฐมนตรีสมัยที่สองในปี ค.ศ. ๒๐๒๑ โดยรัฐบาลได้เสนอร่างกฎหมายดังกล่าวในปีเดียวกันและได้รับความเห็นชอบด้วยมติเกือบเป็นเอกฉันท์ คือ คะแนนเสียงเห็นชอบ ๑๑๒ คะแนน และคะแนนเสียงที่ไม่เห็นชอบ ๘ คะแนนเสียง และรัฐบาลได้เปิดเผยข้อมูลอีกด้วยว่าได้รับการเสนอเรื่องเกี่ยวกับร่างกฎหมายดังกล่าวมากกว่า ๑๐๗,๐๐๐ เรื่อง ซึ่งเป็นจำนวนสูงสุดเท่าที่เคยมีมา
          นายคริส ฟาฟอย รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงกฎหมายดังกล่าวว่า “วันนี้เป็นวันสำคัญสำหรับกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศของนิวซีแลนด์ การอบรมเพื่อเปลี่ยนเพศวิถีจะไม่ถูกนำมาใช้บังคับในนิวซีแลนด์อีกต่อไป”  นอกจากนี้ ฝ่ายที่สนับสนุนกฎหมายได้แสดงความเห็นเพิ่มเติมว่าการบำบัดเพื่อเปลี่ยนเพศวิถีไม่ใช่วิธีการที่ได้ประสิทธิผล เป็นที่เสื่อมเสีย และยังก่อให้เกิดอันตรายอีกด้วย
          ร่างกฎหมายดังกล่าวกำหนดลักษณะของการกระทำที่ถือว่าเป็นการบำบัดเพื่อเปลี่ยนเพศวิถีและการกระทำที่มิใช่การบำบัดเพื่อเปลี่ยนเพศวิถี รวมทั้งให้ความคุ้มครองสิทธิในการแสดงความเห็น ความเชื่อ ความเชื่อทางศาสนาหรือหลักการที่ไม่มีความมุ่งหมายเพื่อเปลี่ยนแปลงหรือกดขี่เพศวิถีของบุคคล อัตลักษณ์ทางเพศ หรือการแสดงออกทางเพศ โดยการบำบัดเพื่อเปลี่ยนเพศวิถีหรืออัตลักษณ์ทางเพศครอบคลุมวิธีการบำบัดด้วยการพูดคุย การสะกดจิต การใช้กระแสไฟฟ้าและการอดอาหาร ในกรณีร้ายแรงอาจรวมถึงการทำพิธีกรรมไล่ผีและการข่มขืนเลสเบี้ยนเพื่อเปลี่ยนรสนิยมทางเพศ ซึ่งร่างกฎหมายฉบับนี้ได้กำหนดให้การปฏิบัติที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเปลี่ยนเพศวิถีของเด็กหรือเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่าสิบแปดปี หรือผู้ที่มีความบกพร่องในการตัดสินใจเป็นความผิดซึ่งมีระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี ในกรณีที่เป็นการปฏิบัติต่อบุคคลใด ๆ และก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรง ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกสูงสุดห้าปี
          กฎหมายเกี่ยวกับการบำบัดเพื่อเปลี่ยนเพศวิถีเป็นที่ได้รับความสนใจทั่วโลก โดยในปี ค.ศ. ๒๐๒๑ รัฐสภาแคนาดาได้ลงมติเป็นเอกฉันท์ห้ามมิให้มีการบำบัดเพื่อเปลี่ยนเพศวิถี ขณะที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแม้จะไม่ได้มีกฎหมายห้ามการบำบัดเปลี่ยนเพศวิถี แต่หลายมลรัฐในประเทศได้มีการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว เช่น แคลิฟอร์เนีย โคโลราโด นิวยอร์ก วอชิงตัน และยูทาห์


ข่าวประจำวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
แปลและเรียบเรียงจาก https://edition.cnn.com/2022/02/15/asia/new-zealand-conversion-therapy-ban-passed-intl-hnk/index.html

© 2017 Office of the Council of State.