BANNER

ร่างกฎหมายใหม่ของจีนมุ่งลงโทษผู้ปกครองของเด็กที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม


 ข่าวต่างประเทศ      19 Oct 2021

  


ร่างกฎหมายใหม่ของจีนมุ่งลงโทษผู้ปกครองของเด็กที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม

          ผู้ปกครองของเด็กที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมหรือก่ออาชญากรรมอาจถูกลงโทษตามกฎหมายใหม่ของจีน โดยร่างกฎหมายว่าด้วยการสนับสนุนการศึกษาด้านครอบครัว (Family Education Promotion Law) ผู้ปกครองของเด็กจะถูกลงโทษและส่งเข้าอบรมโครงการแนวทางการศึกษาครอบครัว หากพนักงานอัยการพบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือพฤติกรรมก่ออาชญากรรมของเด็กที่อยู่ในความดูแล
          โฆษกคณะกรรมาธิการกิจการนิติบัญญัติแห่งสภาประชาชนจีนกล่าวถึงที่มาของการเสนอกฎหมาย โดยชี้ให้เห็นว่ามีหลายเหตุผลที่ทำให้เด็กวัยรุ่นมีความประพฤติที่ไม่เหมาะสมเป็นเพราะขาดการศึกษาด้านครอบครัวหรือได้รับการศึกษาด้านครอบครัวที่ไม่มีความเหมาะสมเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เด็กมีพฤติกรรมดังกล่าว
          นอกจากนี้ สาระสำคัญของกฎหมายว่าด้วยการสนับสนุนการศึกษาด้านครอบครัว ที่จะมีการพิจารณาต่อไปในขั้นชั้นคณะกรรมาธิการสภาประชาชนได้กำหนดให้ผู้ปกครองต้องจัดเวลาให้เด็กได้พักผ่อนและออกกำลังกายอีกด้วย  ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมารัฐบาลได้มุ่งควบคุมพฤติกรรมของเยาวชนและประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การระงับเกมออนไลน์[1] และการควบคุมพฤติกรรมของดารานักแสดง[2] ซึ่งทางการจีนถือเป็นรูปแบบหนึ่งของสื่อที่มีอิทธิพลต่อความคิดเปรียบเสมือนฝิ่นที่มอมเมาจิตวิญญาณ (Spiritual Opium)
          เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา กระทรวงศึกษาธิการได้จำกัดชั่วโมงการเล่นเกมของเด็ก โดยอนุญาตให้มีการเล่นเกมออนไลน์ได้เพียงวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ วันละหนึ่งชั่วโมงเท่านั้น  นอกจากนี้ ได้กำหนดมาตรการลดการบ้านและงดการเรียนการสอนพิเศษหลังเลิกเรียนสำหรับวิชาหลักในช่วงสุดสัปดาห์และวันหยุด เนื่องจากข้อกังวลเกี่ยวกับภาระการเรียนที่หนักเกินไปสำหรับเด็ก
          ขณะเดียวกัน กระทรวงศึกษาธิการได้ขอความร่วมมือให้โรงเรียนต่าง ๆ ส่งเสริมการกีฬาสำหรับนักเรียนชายมากยิ่งขึ้น เช่น กีฬาฟุตบอล เพื่อส่งเสริมความเป็นชายให้กับเยาวชนเพศชาย
         

ข่าวประจำวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔
แปลและเรียบเรียงจาก https://edition.cnn.com/2021/10/18/china/china-punish-parents-intl-hnk/index.html
 

                [1]ดูเพิ่มเติมได้ที่ https://edition.cnn.com/2021/08/31/tech/china-ban-video-games-minor-intl-hnk/index.html
            [2]ดูเพิ่มเติมได้ที่ https://edition.cnn.com/2021/08/30/china/china-entertainment-crackdown-mic-intl-hnk/index.html

© 2017 Office of the Council of State.