BANNER

๕๓ ปีอาเซียน เส้นทางสู่การฟื้นฟู


 ข่าวต่างประเทศ      20 Aug 2020

  


          ๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ เป็นวันครบรอบการก่อตั้งประชาคมอาเซียนเป็นปีที่ ๕๓ โดยสำนักเลขาธิการอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา ได้จัดงานครบรอบการก่อตั้งอาเซียนในรูปแบบออนไลน์อันเนื่องจากการแพร่ระบาด โดยมีธีมงานที่มุ่งเน้นถึงการฟื้นฟูประเทศจากผลกระทบของการระบาดของโควิด – ๑๙ ในการนี้ ดาโต๊ะ Lim Jock Hoi เลขาธิการอาเซียนเป็นผู้กล่าวเปิดงาน และมีการกล่าวสุนทรพจน์โดยนาง Retno Marsudi รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของอินโดนีเซียและนาย Pham Binh Minh รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของเวียดนาม ตามลำดับ โดยประเทศเวียดนามเป็นประธานอาเซียนประจำปี ค.ศ. ๒๐๒๐
          ดาโต๊ะ Lim Jock Hoi เลขาธิการอาเซียน กล่าวชื่นชมประเทศเวียดนามภายใต้การเป็นประธานอาเซียนที่เข้มแข็งและเต็มไปด้วยความสามารถของเวียดนามทำให้อาเซียนยังสามารถมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามภารกิจสำคัญในการเป็นภูมิภาคที่ร่วมดำเนินงานไปด้วยกัน นอกจากนี้ ยังได้กล่าวถึงกรณีที่ประเทศในภูมิภาคอาเซียนกำลังปรับตัวสู่ความปกติใหม่ (new normal) โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญในการพัฒนากรอบการทำงานเพื่อฟื้นฟูภูมิภาคจากผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของไวรัสโควิด – ๑๙ แบบองค์รวมพร้อมกับการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคต่อไป
          ด้านรัฐมนตรีต่างประเทศของอินโดนีเซียเน้นย้ำให้ประเทศสมาชิกอาเซียนร่วมมือกันต่อสู้กับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – ๑๙ ต่อไป โดยเห็นว่าอาเซียนต้องร่วมกันรักษาสันติภาพและเสถียรภาพของภูมิภาค และไม่เข้าไปสู่ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์หรืออยู่ในภาวะที่ต้องเลือกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง โดยภูมิภาคจะต้องก้าวนำสถานการณ์เพื่อรักษาความเป็นกลางของอาเซียน
รักษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมาชิก และเป็นผู้นำในการเปลี่ยนสนามแห่งการแข่งขันให้กลายเป็นความร่วมมือ รวมถึงเปลี่ยนความไม่ไว้วางใจให้กลายเป็นความไว้วางใจในเชิงยุทธศาสตร์
 ด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศเวียดนามกล่าวเสริม ได้ย้ำว่าเวียดนามจะทำงานอย่างใกล้ชิดกับพันมิตรต่อไปเพื่อสร้างให้อาเซียนเข็มแข็งและเป็นหนึ่งเดียวตามหลักการของอาเซียนและค่านิยม ‘Think Community, Act Community’ เพื่อสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองของภูมิภาค
 สำหรับงานครบรอบ ๕๓ ปีการก่อตั้งอาเซียนที่จัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์มีการถ่ายทอดในเว็บไซต์และแพลตฟอร์มอื่น ๆ ของอาเซียน ซึ่งนอกจากการกล่าวสุนทรพจน์อย่างเป็นทางการของผู้นำในอาเซียน ได้มีการกล่าวแสดงความยินดีโดยพลเมืองจากประเทศสมาชิกอาเซียนและหุ้นส่วนความร่วมมือของอาเซียน รวมถึงกิจกรรมการแสดงดนตรีพิเศษโดยเยาวชนอาเซียน และวงดนตรี
C asean Consonant ตามลำดับ

 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันครบรอบการก่อตั้งอาเซียนปีที่ ๕๓ สำนักเลขาธิการอาเซียนร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียนจัดการขายสินค้าอาเซียนออนไลน์ที่เว็บไซต์ http://aseanonlinesaleday.com/ เพื่อเชื่อมโยงบริษัทซื้อขายออนไลน์ ๑๕๐ บริษัทกับผู้บริโภคในภูมิภาค ซึ่งงานดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของอาเซียนในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจในภูมิภาค


สรุปและเรียบเรียงจาก 
https://asean.org/asean-53-cohesive-journey-recovery/

© 2017 Office of the Council of State.