BANNER

ผู้นำเยาวชนสร้างความเชื่อมโยงระหว่างวัฒนธรรมอาเซียน – ออสเตรเลีย อย่างเข้มแข็ง


 ข่าวต่างประเทศ      18 Dec 2019

  


เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ผู้นำเยาวชน นักวิชาการและผู้นำการเปลี่ยนแปลงจากประเทศสมาชิกอาเซียนและออสเตรเลียเข้าร่วมการประชุมในเวทีผู้นำเยาวชนอาเซียน – ออสเตรเลีย ณ สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย โดยการประชุมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Australia Now! ASEAN ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากโครงการ ASEAN-Australia Strategic Youth Partnership แห่งเครือรัฐออสเตรเลีย
การประชุมดังกล่าวมีผู้นำเยาวชนจำนวน ๔๐ คน จากผู้สมัครทั้งหมด ๙๐๐ คน ที่ได้รับการคัดเลือกจากประเทศสมาชิกอาเซียนและออสเตรเลีย โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เยาวชนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนและออสเตรเลียอย่างลึกซึ้ง รวมทั้งเพื่อพัฒนาความเข้าใจในวัฒนธรรมร่วมกันและสร้างเครือข่ายระหว่างกัน
Dato Lim Jock Hoi เลขาธิการอาเซียน ได้กล่าวย้ำถึงความสัมพันธ์ที่ยาวนานระหว่างสองภูมิภาค โดยเฉพาะการที่ออสเตรเลียสนับสนุนอาเซียนด้านการศึกษาและการแลกเปลี่ยนบุคลากรมาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการมีส่วนร่วมในการเจรจาหุ้นส่วนความร่วมมือทางเศรษฐกิจ (Regional Comprehensive Economic Partnership: RCEP)  นอกจากนี้ ยังกล่าวว่า “ทุกวันนี้เยาวชนมีความสามารถทางนวัตกรรมที่โดดเด่นมากขึ้นกว่าเดิม เด็ก ๆ สามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางพาณิชย์และใช้ประโยชน์จากโอกาสที่ได้รับจากความตกลงด้านการค้าในภูมิภาค”
ทางด้าน Jane Duke เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำอาเซียน กล่าวถึงการประชุมในครั้งนี้ว่าเป็นโอกาสในการส่งเสริมความเข้าใจอันดีและการสร้างเครือข่ายในหมู่เยาวชนอาเซียนและออสเตรเลียในฐานะของการเป็นเพื่อนบ้านในภูมิภาคอินโดแปซิฟิก
การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเป็นเวลา ๔ วัน โดยมีกิจกรรมทางวัฒนธรรม การอบรมพัฒนาทักษะเชิงปฏิบัติการ การเยี่ยมชมสำนักเลขาธิการอาเซียน และการจัดเวทีอภิปราย โดยมีผู้เข้าร่วมอภิปราย ประกอบด้วย เอกอัครราชทูต ภาสพร  สังฆสุบรรณ์ เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน นาย Jose  Tavares อธิบดีกรมความร่วมมืออาเซียน กระทรวงการต่างประเทศอินโดนีเซีย และนางสาว Adelina  Kamal ผู้อำนวยการบริหารศูนย์ประสานงานให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแห่งอาเซียนเพื่อการจัดการภัยพิบัติ รวมทั้งผู้แทนจากมหาวิทยาลัยและหน่วยงานอื่น ๆ ได้แก่ Australian National University, University of Western Australia, University of Indonesia, AsiaLink, Tokopedia, และ Grab เข้าร่วมด้วย
 

© 2017 Office of the Council of State.