BANNER

เจ้าหน้าที่กฎหมายการแข่งขันและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานกำกับดูแลด้านพลังงาน หารือร่วมกันในประเด็นเรื่องการแข่งขัน


 ข่าวต่างประเทศ      13 Dec 2019

  


         
     ภาพจาก www.asean.org

       เมื่อวันที่ ๔- ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เจ้าหน้าที่กฎหมายการแข่งขันและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานด้านพลังงานจากอาเซียน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ประชุมร่วมกัน ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย โดยได้หารือในประเด็นการแข่งขันของภาคพลังงาน ซึ่งการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้พัฒนาความเข้าใจในประเด็นการแข่งขันและความท้าทายที่จะภาคพลังงานต้องเผชิญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่านการนำเสนออย่างเป็นระบบ
            ในการนี้ ประธานกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการแข่งขันกล่าวว่า การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ประสบความสำเร็จในการส่งเสริมการเจรจาระหว่างหน่วยงานการแข่งขันระดับภูมิภาคและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านพลังงาน โดยเป็นการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างประเด็นด้านนโยบายการแข่งขันและปัญหาการควบคุมพลังงานเพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของภูมิภาคและผู้บริโภค  ซึ่งการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างการแข่งขันของอาเซียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านพลังงานจะช่วยให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถสำรวจต้นแบบและวิธีการที่มีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาความร่วมมือของสถาบัน
          ด้านนาง Catherine Maceda กรรมาธิการคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานของฟิลิปปินส์ได้กล่าวว่า การปฏิรูปภาคการไฟฟ้าเป็นส่วนสำคัญของยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ ผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการถือเป็นตัวแทนประสบการณ์ที่มีความหลากหลาย ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลเชิงลึกและเครือข่ายสำคัญที่ทุกเศรษฐกิจสามารถเรียนรู้และได้รับประโยชน์จากประสบการณ์เหล่านั้น  นอกจากนี้ การประชุมเชิงปฏิบัติการจะช่วยสร้างมุมมองใหม่เกี่ยวกับการเพิ่มขีดความสามารถของผู้บริโภคผ่านการแข่งขันที่ดี
ซึ่งจะทำให้ผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึ้นและมีราคาการใช้ไฟฟ้าที่เหมาะสม การที่หน่วยงานด้านการแข่งขันและหน่วยงานด้านพลังงานมาประชุมร่วมกันในครั้งนี้นับเป็นขั้นตอนสำคัญที่จะบรรลุเป้าหมายด้านนโยบายและกฎระเบียบ ซึ่งจะเป็นการลดผลกระทบจากยุทธศาสตร์ผลักและดึง (Push - Pull Strategy) จากนโยบายที่ไม่สอดคล้องกัน
          การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นและดำเนินการโดยคณะกรรมการการแข่งขันและผู้บริโภคของออสเตรเลียและหน่วยงานกำกับดูแลด้านพลังงานของออสเตรเลีย โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักเลขาธิการอาเซียนการประชุมเชิงปฏิบัตินี้การเป็นส่วนหนึ่งของโครงการการบังคับใช้กฎหมายการแข่งขัน (Competition Law Implementation Program: CLIP) ภายใต้โครงการสนับสนุนความร่วมมือเศรษฐกิจการค้าเสรีอาเซียน - ออสเตรเลีย – นิวซีแลนด์ (ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area Economic Cooperation Support Program) ปัจจุบันโครงการการบังคับใช้กฎหมายการแข่งขันอยู่ในระยะที่สามมุ่งเน้นการสนับสนุนหน่วยงานด้านการแข่งขันของอาเซียนในการสร้างองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญในเชิงปฏิบัติการในภูมิภาคเพื่อแบ่งปันทรัพยากร ทักษะ และเทคนิคต่าง ๆ


แปลและเรียบเรียงจาก https://asean.org/competition-law-officials-energy-regulators-discuss-competition-issues/
 

© 2017 Office of the Council of State.