BANNER

สิงคโปร์: ยุติการคุกคามทางกฎหมายในคดีของนาย Jolovan Wham การเคารพสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกซึ่งความคิดเห็น


 ข่าวต่างประเทศ      28 Jan 2019

  


     สภาเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาแห่งเอเชีย (The Asian Forum for Human Rights and Development : FORUM-ASIA) ได้ประณาม คำพิพากษาที่ตัดสินลงโทษนาย Jolovan Wham นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนชาวสิงคโปร์ ในข้อหาละเมิดรัฐบัญญัติว่าด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน ค.ศ. ๒๐๐๙ คดีดังกล่าวได้ชี้ให้เห็นถึงการควบคุมสังคมอย่างเข้มงวดของรัฐบาลสิงคโปร์  ด้วยเหตุนี้ สภาเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาแห่งเอเชียจึงเรียกร้องให้รัฐบาลสิงคโปร์ก้าวขึ้นมาสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการใช้เสรีภาพขั้นพื้นฐานมากยิ่งขึ้น และยุติการคุกคามทางกฎหมายในคดีของ นาย Jolovan Wham ในวันที่ ๓ มกราคม ค.ศ. ๒๐๑๙ ที่ศาลแขวงได้วินิจฉัยว่านาย Wham มีความผิด ฐานจัดกิจกรรม "การขัดขืนของพลเมืองและการเคลื่อนไหวทางสังคม (Civil Disobedience and Social Movements)" โดยไม่ได้รับอนุญาต และปฏิเสธที่จะลงนามรับทราบคำสั่งของเจ้าพนักงานตำรวจ ซึ่งจะมีการลงโทษจำคุกเขาในวันที่ ๒๓ มกราคม ค.ศ. ๒๐๑๙ นี้
     การประชุมได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีนายKirsten Han และ นาย Seelan Palay นักเคลื่อนไหวชาวสิงคโปร์ และนักเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยของฮ่องกง นาย Joshua Wong เข้าร่วมด้วย ซึ่งได้ให้คำปราศรัยสดผ่านวิดีโอคอล ทั้งนี้รัฐบัญญัติว่าด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชนได้กำหนดว่า การชุมนุมที่มีส่วนร่วมของชาวต่างชาติจะต้องได้รับอนุญาต
การประชุมไม่ได้ก่อให้เกิดความวุ่นวาย ดังนั้น การที่นาย Wham ถูกตัดสินว่ามีความผิดตามรัฐบัญญัติว่าด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชนจึงเป็นการแปลก การปฏิเสธที่นาย Wham จะลงนามรับทราบคำสั่งของเจ้าพนักงานตำรวจที่บันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้น ก็เพราะเขาจะไม่ได้รับสำเนาคำสั่งดังกล่าวซึ่ง Wham ได้เรียกการกระทำดังกล่าวว่าเป็น “กระบวนการยุติธรรมที่ไม่ยุติธรรม” เนื่องจากจะต้องมีการรับรองเพื่อรับรองว่อย่างเป็นทางการาเจ้าหน้าที่ตำรวจจะไม่ใช้อำนาจในทางที่ไม่ชอบ  อย่างไรก็ตาม เจ้าพนักงานก็ได้โต้แย้งโดยให้เหตุผลว่ามีความจำเป็นที่จะต้องได้รับการอนุญาตก่อน แม้นาย Joshua Wong จะไม่ได้มาปรากฏตัวในกิจกรรมการชุมนุมภายในประเทศสิงคโปร์ก็ตาม การกำหนดให้ต้องขออนุญาตเพื่อการจัดกิจกรรม แม้จะไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดความไม่สงบเรียบร้อย แต่ก็มีผลเป็นการป้องปรามนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนในการใช้เสรีภาพในการชุมนุมอย่างสงบ
อนึ่ง ได้ปรากฏว่าทางรัฐบาลสิงคโปร์ได้ใช้มาตรการทางกฎหมายด้านการปราบปรามเพื่อคุกคามนักเคืล่อนไหวมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยในเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ นาย Wham ก็ได้เคยถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานดูหมิ่นศาลโดยการโพสต์ Facebook ซึ่งมีข้อความว่าผู้พิพากษาชาวมาเลเซียมีความเป็นอิสระในคดีที่มีความเกี่ยวข้องในทางการเมืองมากกว่าสิงคโปร์ และนอกจากนี้ในเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ นาย Terry Xu บรรณาธิการของเว็บไซต์ออนไลน์ The Online Citizen (TOC) ถูกฟ้องคดีอาญาข้อหาหมิ่นประมาทหลังจากที่มีการตีพิมพ์บทความใน TOC ที่อ้างว่ามีการทุจริตในรัฐบาลอีกด้วย
     ทั้งนี้ สภาเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาแห่งเอเชียได้เตือนรัฐบาลสิงคโปร์ให้ตระหนักถึงภาระหน้าที่ในการปกป้องและส่งเสริมสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญของพลเมืองในการแสดงออกซึ่งความคิดเห็นและการชุมนุมอย่างสันติ และเรียกร้องให้รัฐบาลสิงคโปร์ยุติการคุกคาม Jolovan Wham ด้วยกระบวนการยุติธรรม ยกเลิกกฎหมายด้านการปราบปรามซึ่งถูกใช้ในทางที่ผิดโดยพุ่งเป้าไปยังนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนและถอนข้อกล่าวหาที่อยู่ในระหว่างพิจารณาของนักเคลื่อนไหวคนอื่นอันเนื่องมาจากงานด่านสิทธิมนุษยชนที่ถูกต้องตามกฎหมาย นานาประเทศทั่วโลกกำลังจับตามองการกระทำของรัฐบาลสิงคโปร์ สิงคโปร์จึงต้องพิสูจน์ตนเองว่าสามารถคุ้มครองสิทธิของพลเมืองของตนได้

เรียบเรียงจาก: https://humanrightsinasean.info/article/singapore-end-judicial-harassment-jolovan-wham-respect-right-freedom-expression.html
ข่าวเมื่อวันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒
 

© 2017 Office of the Council of State.