BANNER

รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนประชุมเพื่อแสวงหาแผนความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาชาวโรฮิงญา


 ข่าวต่างประเทศ      16 Jan 2019

  


         
ภาพจาก: www.bangkokpost.com
       รัฐมนตรีต่างประเทศจาก ๑๐ ประเทศสมาชิกอาเซียนเห็นพ้องร่วมกันที่จะแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาชาวโรฮิงญาที่ครอบคลุมและยั่งยืน ในระหว่างการประชุม รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนประจำปีอย่างไม่เป็นทางการ (ASEAN Foreign Ministers' Retreat) ซึ่งจะจัดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ตามที่ได้มีร่างคำแถลงการณ์ในเรื่องดังกล่าว  ทั้งนี้ แถลงการณ์ที่จะเผยแพร่ภายหลังการประชุมอย่างไม่เป็นทางการในวันที่ ๑๗ – ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ระบุถึงความจำเป็นที่จะต้องมีวิธีการแก้ปัญหาชาวโรฮิงญา โดยเป็นการแก้ไขที่รากเหง้าของปัญหาความขัดแย้งในรัฐยะไข่ของเมียนมา เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อชุมชนที่ได้รับผลกระทบให้สามารถกลับมามีชีวิตที่ดีได้ โดยรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนยืนยันถึงการสนับสนุนเมียนมาในการนำผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญากลับจากบังคลาเทศอย่างปลอดภัยด้วยความร่วมมือจากหน่วยงานสหประชาชาติที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนคาดหวังว่าคณะกรรมการสอบสวนที่จัดตั้งขึ้นโดยรัฐบาลเมียนมาจะดำเนินการสอบสวนอย่างเป็นอิสระและเป็นกลางในเรื่องเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนและปัญหาอื่นที่เกี่ยวข้อง แต่ภายใต้กฎระเบียบของอาเซียน ประเทศหนึ่งก็อาจคัดค้าน
ซึ่งอาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกคำแถลงการณ์ได้
        นอกเหนือจากปัญหาของชาวโรฮิงญา รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนยังกล่าวแสดงความกังวลเรื่องการถมที่ดินในทะเลจีนใต้ และเรียกร้องให้แต่ละฝ่ายหลีกเลี่ยงการสร้างความขัดแย้งในสถานการณ์ดังกล่าว  นอกจากนี้ จีนและอาเซียนอยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อจัดทำระเบียบปฏิบัติ (Code of Conduct: COC) ในการจัดการกับสถานการณ์ตึงเครียดในทะเลจีนใต้ โดยรัฐมนตรีอาเซียนคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับข้อยุติในข้อบทของระเบียบปฏิบัติดังกล่าวภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๒
     ทั้งนี้ รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนแสดงความยินดีกับความสัมพันธ์อันดีที่เกิดขึ้นบนคาบสมุทรเกาหลีและเรียกร้องให้ทุกฝ่ายดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งสู่การปลดอาวุธนิวเคลียร์และสร้างสันติภาพรวมถึงความมั่นคงอย่างยั่งยืนให้เกิดขึ้น

       ในด้านความร่วมมือทางเศรษฐกิจ รัฐมนตรีอาเซียนแสดงความยินดีกับความคืบหน้าของการเจรจาความตกลงพันธมิตรทางการค้าระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership: RCEP) ที่ประกอบไปด้วย ๑๖ ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และคาดว่าจะเสร็จสิ้นการเจรจาภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๒

แปลและสรุปความจาก https://www.bangkokpost.com/news/asean/1607622/asean-ministers-seek-comprehensive-rohingya-plan


 

© 2017 Office of the Council of State.