BANNER

ตลาดสมาคมสตรีอาเซียนเสริมสร้างรายได้เพื่อการกุศล


 ข่าวต่างประเทศ      29 Nov 2018

  


     สมาคมสิทธิสตรีอาเซียน แห่งกรุงจาการ์ตา (ASEAN Women’s Circle of Jakarta: AWC) ได้มีการระดมทุนมากกว่า ๑๐,๐๐๐ เหรียญสหรัฐ จากตลาดอาเซียนที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๑-๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑ ที่สำนักงานเลขาธิการอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา ซึ่งการระดมทุนดังกล่าวนี้ก็มาจากการให้เช่าแผงลอย บัตรผ่านเข้างาน การจับรางวัล การประมูลแบบเงียบ และการบริจาค ที่ได้จากการขายสินค้าของประเทศสมาชิกอาเซียนบางประเทศและคู่เจรจา โดยเงินที่ได้รับจากตลาดในปีนี้จะนำไปบริจาคให้แก่ผู้รับประโยชน์  เช่น ประเทศอินโดนีเซีย โรงเรียน Ekselensia, Tarbiyah Bunaiya และกองทุนช่วยเหลือภัยพิบัติของสมาคม AWC เป็นต้น
ผู้เข้าร่วมตลาดอาเซียน ได้แก่ ประเทศคู่ค้าสมาชิกอาเซียน และผู้ค้ามากกว่า ๗๐ รายจากทั่วประเทศอินโดนีเซียและภูมิภาคอาเซียน ประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศคู่เจรจาได้จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์และอาหารท้องถิ่นเฉพาะในแต่ละประเทศ โดยมีการขายสินค้าตั้งแต่ผ้าบาติกและเสื้อผ้าไปจนถึงงานหัตถกรรมและอุปกรณ์ต่างๆ สินค้าที่โดดเด่น  เช่น เครื่องใช้ภายในบ้านที่เป็นการนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่จากเทียนหอม และผลิตภัณฑ์เพื่อความงามที่จำหน่ายโดยผู้จัดจำหน่ายที่เน้นด้านวิสาหกิจสังคมและการเสริมสร้างศักยภาพของสตรี
     ในคำกล่าวต้อนรับของนาง Sari Percaya ประธานสมาคม AWC ในพิธีเปิดซึ่งเข้าร่วมโดยคณะกรรมการผู้แทนถาวร นักการทูต และคู่สมรส ได้แสดงความขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนกิจกรรมประจำปีอย่างต่อเนื่อง เธอได้แจ้งผู้เข้าร่วมงานถึงความสำเร็จของ AWC ในปีที่ผ่านมา  เช่น โครงการที่มุ่งเน้นด้านการศึกษาการเสริมสร้างศักยภาพของสตรีและสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ และ เธอยังได้ใช้โอกาสนี้ชวนอาสาสมัครโดยเฉพาะคู่สมรสของนักการทูตเข้าเป็นสมาชิกคณะกรรมการบริหาร AWC ซึ่งประจำการใน Ekselensia ซึ่งเป็นโรงเรียนประจำสำหรับนักเรียนที่ได้สิทธิพิเศษด้อยกว่า  นอกจากนี้ ดร. AKP Mochtan รองเลขาธิการอาเซียนด้านวิสาหกิจและชุมชนยังได้กล่าวขอบคุณ AWC ที่ทำให้ตลาดเป็นงานที่น่าตื่นเต้นที่ทุกคนคาดหวังทุกปี เขายกย่อง AWC ในการทำงานที่แน่วแน่และอุทิศตนเพื่อการกุศลโดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินการที่รวดเร็วเพื่อให้เกิดการบริจาคในช่วงเวลาภัยพิบัติบางอย่างเกิดขึ้นที่อินโดนีเซียในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา
     ทั้งนี้ ในช่วงพิธีเปิดสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำอินโดนีเซียและสตรีจากชุมชนชาวไทยในประเทศอินโดนีเซียได้จัดแสดงการเต้นรำแบบเปิดตัวครั้งแรกภายใต้ชื่อ The Spirit of ASEAN นักเต้นทั้ง ๑๐ คนได้แต่งกายและแสดงการเต้นของทั้ง ๑๐ ประเทศในอาเซียน อีกทั้งยังมี นาย Jubing Kristianto นักกีตาร์ Acoustic ชาวอินโดนีเซียที่โด่งดัง และเด็กที่เป็นโรค Autism จาก Mpati องค์กรที่ดูแลเด็กที่มีลักษณะพิเศษ ได้แสดงดนตรีพื้นบ้านอินโดนีเซียทั้งในพิธีเปิดและบริเวณตลาดสด
    ตลาดในปีนี้ได้รับการสนับสนุนจากผู้อุปถัมภ์และผู้สนับสนุนองค์กรของ AWC เช่น Air Asia, Philippine Airlines, Singapore Airlines, Alila Hotels และ Fairmont Hotel  ทั้งนี้ ทาง The Mission of Thailand to ASEAN ได้มอบตั๋วเครื่องบินไป – กลับกรุงเทพโดยทางการบินไทย, Asian Tigers ซึ่งเป็นบริษัทขนย้ายต่างประเทศได้ให้กระเช้าของขวัญสำหรับจับสลาก และถุงผ้าสำหรับผู้เข้าร่วมงานทั้งสองวัน นอกจากนี้ยังมีผู้สนับสนุนอื่น ๆ ได้แก่ Danone, Lotte Duty Free และ Ming by Tung Lok

สรุปความจาก https://asean.org/2018-asean-womens-circle-bazaar-raised-money-charity (ข่าวเมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑)
 

© 2017 Office of the Council of State.