BANNER

อาเซียนเปิดตัวโครงการวันปลอดการใช้รถ (ASEAN Car Free Day)


 ข่าวต่างประเทศ      07 Aug 2018

  


ภาพจาก: asean.org


                         โครงการวันปลอดการใช้รถของอาเซียน (ASEAN Car Free Day: CFD) มีการเปิดตัวขึ้น ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยโครงการดังกล่าวเป็นโครงการภายใต้การนำของกระทรวงสาธารณสุขของประเทศอินโดนีเซียที่ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงสาธารณสุขของประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น ๆ โดยจะเป็นการเปิดพื้นที่พิเศษหรือถนนซึ่งจะไม่มีการจราจรโดยเฉพาะในช่วงเวลาหนึ่งเพื่อให้ประชากรในอาเซียนได้ทำกิจกรรมทางกายและกิจกรรมอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันโดยเป็นการนำของชุมชน  ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมวิถีชีวิตที่ดีของประชากรในอาเซียน
                          การเปิดตัวโครงการดังกล่าวจะจัดขึ้นร่วมกับการบันทึกกินเนสส์ เวิลด์ เรคคอร์ด โดยจัดให้มีการเต้น Poco Poco ครั้งที่ใหญ่ที่สุดของอินโดนีเซีย โดยมีนาย Joko Widodo ประธานาธิบดีแห่งอินโดนีเซียเข้าร่วมงานเปิดโครงการ CFD และมีเยาวชนอาสากว่า ๖๕,๐๐๐ คน เข้าร่วมการเต้น Poco Poco ในครั้งนี้ด้วย  นอกจากนี้นาย Nila Moeloek รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขของอินโดนีเซียซึ่งเป็นผู้นำในการเปิดตัววันปลอดรถของอาเซียน จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสื่อมวลชนภายหลังการเปิดตัวโครงการ CFD
                         ในการนี้ ประเทศอินโดนีเซียในฐานะของประเทศผู้นำโครงการ CFD ได้กำหนดตารางเวลาปลอดการใช้รถในกรุงจาการ์ตาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๕ ส่วนเมืองอื่น ๆ ทั่วประเทศก็ได้ดำเนินโครงการเช่นเดียวกันนี้โดยโครงการ CFD ได้รับการสนับสนุนจากชุมชนท้องถิ่นในการดำเนินกิจกรรมทางกายและกิจกรรมในเชิงบวก นอกจากนี้ การมีส่วนร่วมของประชาชนและการมีส่วนร่วมของนักปั่นจักรยานที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นยังแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จของโครงการ CFD ที่ส่งเสริมสุขภาพของประชาชนอีกด้วย
                        ด้านรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขอาเซียนได้มีการหารือเกี่ยวกับการเปิดตัวโครงการ CFD และการติดตามการดำเนินงานตามโครงการ CFD อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งมีการจัดการประชุมขึ้นทุก ๒ ปี โดยในเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ มีการจัดขึ้นที่ประเทศบรูไน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพของประชากรอาเซียนและเพื่อแก้ไขปัญหาโรคที่ไม่ติดต่อเรื้อรัง อาทิ โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง โรคหัวใจและหลอดเลือด และโรคทางเดินหายใจ  นอกจากนี้ โครงการ CFD ยังมีจุดมุ่งหมายเพื่อประสานความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุข การควบคุมมลพิษ การส่งเสริมกีฬา เยาวชนและชุมชนอีกด้วย
                        สำหรับประเทศบรูไนและมาเลเซียจะเข้าร่วมเปิดโครงการดังกล่าวผ่านการดำเนินกิจกรรมทางกายที่เกี่ยวกับสุขภาพในช่วงเช้าของวันที่ ๕ สิงหาคม และในส่วนของประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น ๆ ก็ได้มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการตามโครงการ CFD เช่นเดียวกัน เช่น ประเทศสิงคโปร์ได้มีการจัดกิจกรรมในลักษณะเดียวกันไปเมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ในขณะที่ประเทศสมาชิกอื่นในอาเซียนก็ได้มีกำหนดการที่จะจัดกิจกรรมดังกล่าวในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า


แปลและเรียบเรียงจาก: http://asean.org/asean-launches-region-wide-car-free-day-initiative/

© 2017 Office of the Council of State.