BANNER

สมาชิกอาเซียน ๖ ประเทศเปิดตัวโครงการริเริ่มแบ่งปันข่าวกรองต่อสู้กลุ่มก่อการร้าย


 ข่าวต่างประเทศ      05 Feb 2018

  ภาพจาก Facebook Dr Maliki Osman

เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ที่ผ่านมา อินโดนีเซียและประเทศสมาชิกอาเซียนอีก ๕ ประเทศได้เปิดตัวโครงการริเริ่ม “Our Eyes” หรือ โครงการริเริ่มแบ่งปันข่าวกรอง เพื่อต่อสู้กับกลุ่มก่อการร้ายและลัทธินิยมความรุนแรงในภูมิภาค
โครงการริเริ่ม “Our Eyes” เป็นกลไกความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงกลยุทธ์ระหว่าง

๖ ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย ไทย บรูไน มาเลเซีย สิงคโปร์ และฟิลิปปินส์ โดยโครงการดังกล่าวได้แบบอย่างมาจาก “Five Eyes” ซึ่งเป็นข้อตกลงระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และแคนาดา
นาย Ryamizard Ryacudu รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอินโดนีเซีย ร่วมกับรองผู้บัญชาการกระทรวงกลาโหมและเจ้าหน้าที่อาวุโสจากอีก ๕ ประเทศและได้ร่วมลงนามในข้อตกลงร่วมกันในความร่วมมือหลังการประชุมปฏิบัติการร่วมกัน ๒ ครั้งที่กรุงจาการ์ตาและบาหลี

นาย Ryamizard กล่าวว่า “ แนวคิดนี้เป็นความร่วมมืออย่างแท้จริงในการรับมือกับภายคุกคามจากการก่อการร้ายและลัทธิความรุนแรงในภูมิภาคโดยไม่ต้องมีวาระทางการเมืองใด ๆ “
ถึงแม้ว่า ปัจจุบันจะมีเพียง ๖ ประเทศ จาก ๑๐ ประเทศอาเซียนที่ร่วมลงนามก็ตาม แต่นาย Ryamizard หวังว่าจะมีสมาชิกเพิ่มขึ้นในอนาคต

นาย Ryamizard ยังกล่าวอีกว่า โครงการ “Our Eyes” ที่ริเริ่มโดยประเทศอินโดนีเซีย เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเฝ้าระวังและตรวจหาภัยคุกคามที่อาจขึ้นจากรัฐอิสลามในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กลุ่ม IS ได้ยึดครองกลุ่มตอนใต้ของฟิลิปปินส์และทะเลซูลูในภูมิภาคเอเชียตะออกเฉียงใต้ และยังเตือนถึงภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นจากวิกฤตผู้ลี้ภัยชาวโรฮีนจาในรัฐยะไข่ของเมียนมาซึ่งอาจได้รับการคัดเลือกจากกลุ่ม IS เพื่อขยายเครือข่ายของกลุ่ม

แปลและเรียบเรียงจาก https://asia.nikkei.com/Politics-Economy/Policy-Politics/Six-ASEAN-members-launch-intelligence-initiative-to-fight-terrorism
 

© 2017 Office of the Council of State.