BANNER

Maybankเปิดตัวระบบนิเวศฟินเทคแห่งแรกในอาเซียน


 ข่าวต่างประเทศ      12 Jul 2017

  ภาพจาก thestaronline
 
Maybankได้เปิดตัว FinTech Sandbox ระดับภูมิภาคเพื่อให้โอกาสผู้ประกอบการสตาร์ทอัพและผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมในการพัฒนาและทดสอบแนวคิดใหม่ ๆ

Maybank Sandbox เป็นระบบนิเวศฟินเทคที่สมบูรณ์แบบครั้งแรกในอาเซียนซึ่งMaybankได้จัดหาสิ่งที่จำเป็นทั้งหมดในการทดสอบนวัตกรรมให้แก่ผู้ใช้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย โดยมีเป้าหมายเพื่อติดตามการเติบโตของนักพัฒนาซอฟต์แวร์ฟินเทคทั่วภูมิภาค

นาย Datuk  Abdul  Farid  Bin  Alias ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของMaybank Groupกล่าวว่า “อุตสาหกรรมฟินเทคในอาเซียนเต็มไปด้วยคนที่มีศักยภาพและความสามารถ Sandbox ของMaybankมีจุดมุ่งหมายในการเติมเต็มช่องว่างให้คนเหล่านั้นด้วยการจัดหาเครื่องมือและบริการเพื่อทำงานร่วมกับบรรดาผู้ที่มีพรสวรรค์มากที่สุดและฉลาดที่สุดในอาเซียน”

“ในโลกปัจจุบัน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและดิจิทัลได้เปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรม ขับเคลื่อนการเติบโตและทำให้ชีวิตดีขึ้น ส่วนในโลกของการเงิน หน้าที่ดังกล่าวถูกนำโดยผู้ประกอบการ ธุรกิจสตาร์ทอัพ และผู้สนับสนุนที่รู้จักกันในชื่อฟินเทค  อย่างไรก็ตาม แม้ว่าหลายประเทศในอาเซียนได้มีการลงทุนในการพัฒนาฟินเทค แต่ฟินเทคในภูมิภาคยังคงเติบโตได้ช้าเมื่อเทียบกับในสหรัฐฯ และยุโรป แม้ผู้ประกอบการจะมีไอเดียที่ดี แต่การมีเพียงไอเดียที่ดีนั้นไม่เพียงพอที่จะทำให้ขายผลิตภัณฑ์ฟินเทคได้ สิ่งที่สำคัญคือความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการตัวอย่าง (Minimum Viable Product - MVP) เพื่อดึงดูดการลงทุนและเงินทุนที่เหมาะกับกิจการ นี่คือความท้าทายของความสามารถของเหล่าผู้ประกอบการฟินเทคในการเปลี่ยนจากไอเดียที่เป็นนามธรรมให้เป็นผลิตภัณฑ์ตัวอย่างที่ใช้ได้จริง”

นาย Mohd  Suhail  Amar  Suresh ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีของMaybank Group กล่าวเพิ่มเติมว่า  “Maybank Sandbox ได้แก้ไขปัญหานี้ให้แก่ธุรกิจฟินเทค โดยการจัดสภาพแวดล้อม เครื่องมือ ข้อมูลจำลอง API[๑] และการเข้าถึงคนที่มีความสามารถในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย สิ่งที่Maybankเสนอคือแพลตฟอร์มสำหรับสตาร์ทอัพ บริษัทฟินเทค และบุคคลที่สนใจในการทำงานร่วมกัน การทดลอง และการสร้างต้นแบบความคิด หรือแนวทางใหม่ ๆ ที่อาจมีขึ้นได้”

นาย Suhail กล่าวว่า “เอกลักษณ์ของ Maybank Sandbox คือความสามารถการเข้าถึงนักพัฒนาในภูมิภาคและทั่วโลกเพื่อเชื่อมต่อนักพัฒนาดังกล่าวกับผู้มีไอเดีย สถาบันการศึกษา ธุรกิจและคู่ค้า และสร้างการให้บริการใหม่อย่างครบวงจร (End-to-end solutions) ภายในระบบนิเวศที่สนับสนุนแนวโน้มของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ทั้งหมด เช่น Digital IoT Social Cloud และ Open Source   ทั้งนี้ Maybankใช้ความเชี่ยวชาญภายในองค์กรด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีเพื่อช่วยในการเร่งและขยายการเติบโตของฟินเทคในภูมิภาค”

คุณสามารถเข้าถึง Sandbox ของ Maybank ได้ที่ https://maybanksandbox.com/

แปลและเรียบเรียงจาก: https://mtnvnews.com/maybank-launches-fintech-sandbox/118755/
 
[๑] API ย่อมาจาก ย่อมาจาก Application Programming Interface คือช่องทางการเชื่อมต่อระหว่างเว็บไซต์หนึ่งไปยังอีกเว็บไซต์หนึ่ง หรือเป็นการเชื่อมต่อระหว่าผู้ใช้งานกับ Server หรือจาก Server เชื่อมต่อไปหา Server ซึ่ง API นี้เปรียบได้เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ที่ทำให้คอมพิวเตอร์สามารถสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้อย่างอิสระ

© 2017 Office of the Council of State.