BANNER

ร่างกฎหมายว่าด้วยอูเบอร์และแกร็บจะได้รับการพิจารณาเป็นครั้งที่ ๒ ในเดือนกรกฎาคมนี้


 ข่าวต่างประเทศ      05 Jun 2017

  


ภาพจาก: Bernama


กัวลาลัมเปอร์ – การแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกสาธารณะ เพื่อกำกับดูแลการให้บริการอูเบอร์และแกร็บ โดยเรียกรถผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือนั้น คาดว่าจะมีการพิจารณาครั้งที่ ๒ ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ เมือง Dewan Rakyat

นาง Nancy  Shukri รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่า “การแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติฯ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจว่าการดำเนินการและขั้นตอนการให้บริการจะเป็นไปด้วยความราบรื่นและถูกกำกับดูแลโดยรัฐบาล”

“ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฯ เป็นครั้งที่ ๒ ที่กำลังจะจัดขึ้นในสมัยการประชุมสภาครั้งถัดไปในเดือนกรกฎาคม โดยสภาได้พิจารณาเสร็จไปในครั้งแรกแล้วเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา เมื่อเรามีกฎหมายแล้ว เราสามารถที่จะสร้างข้อกำหนดและเงื่อนไขไว้ในกฎหมาย แต่ตอนนี้เรายังไม่สามารถทำอะไรได้มากนัก”

เมื่อวันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ นาง Nancy ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติการให้บริการรูปแบบรถยนต์ร่วมโดยสาร (e-hailing service) ต่อรัฐสภา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าผู้ให้บริการ e-hailing ใช้มาตรฐานด้านความปลอดภัยและคุณภาพสูงสุดในการให้บริการ

นาง Nancy ได้กล่าวว่าเมื่อร่างกฎหมาย e-hailing ได้รับการอนุมัติโดยรัฐสภาแล้ว ผู้ขับขี่รถยนต์ที่ให้บริการ e-hailing ทุกรายจะต้องขึ้นทะเบียนกับคณะกรรมาธิการขนส่งทางบก (Land Public Transport Commission -SPAD) 

รัฐบาลได้ร่วมมือกับหน่วยงานอื่นที่มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย เช่น ตำรวจและกรมขนส่งทางบก ในการตรวจสอบประวัติของผู้ขับขี่อย่างเข้มงวด

นาง Nancy กล่าวว่า ผู้ให้บริการ GrabCar ซึ่งได้รับเลือกให้เป็นผู้ให้บริการขนส่งอย่างเป็นทางการในงานซีเกมส์ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ควรจะใช้โอกาสนี้อย่างเต็มที่ในการเป็นผู้ให้บริการขนส่งชั้นนำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

“โอกาสที่ได้รับไม่เพียงแต่จะช่วยให้ Grab Car ให้บริการขนส่งพลเมืองในประเทศเท่านั้น แต่จะช่วยขยายโอกาสให้พวกเขาให้บริการนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอีกด้วย ฉันคิดว่าพวกเขาควรได้รับอนุญาตให้ใช้โอกาสนี้ทำงานร่วมกันกับซีเกมส์”

นอกจากนี้ เธอยังกล่าวด้วยว่ารัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับมุมมองด้านความปลอดภัยของผู้โดยสารในการให้บริการ e-hailing เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอาชญากรรม เช่น การโจรกรรมที่เพิ่งเกิดขึ้น

© 2017 Office of the Council of State.