BANNER

อาเซียนมุ่งส่งเสริมการเป็นประชาคมที่เป็นหนึ่งเดียวกัน


 ข่าวต่างประเทศ      02 Apr 2017

  


โฮจิมินห์ 2 เมษายน พ.ศ. 2560 – เนื่องในวันรณรงค์การตระหนักรู้ออทิสติกส์โลก
(World Autism Awareness Day) ซึ่งมีขึ้นทุกวันที่ 2 เมษายน ของทุกปี ประเทศเวียดนามเองก็ได้จัดงานวันรณรงค์การตระหนักรู้ออทิสติกส์เวียดนาม (Viet Nam Autism Awareness Day : VAAD) ครั้งที่ 2 ขึ้นเมื่อวันที่ 1-2 เมษายน ที่ผ่านมา ณ กรุงโฮจิมินห์ การรณรงค์ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เกิด
การตระหนักรู้เกี่ยวกับภาวะออทิสติกส์ สภพปัญหา รวมไปถึงแนวทางในการให้ความช่วยเหลือให้แก่บุคคล
ผู้มีภาวะออทิสติกส์ให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปรกติสุข
          สำหรับกิจกรรมวันแรกนั้นเป็นการเสวนาในหัวข้อ “ASEAN Autism – Issues, Needs and Solutions” จัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนทั่วไปเข้าใจภาพรวมของนโยบายปัจจุบัน เกี่ยวกับการความต้องการของบุคคลผู้มีภาวะออทิสติกส์ แนะนำวิธีสังเกตอาการบ่งชี้ภาวะออทิสติกส์ตั้งแต่ระยะแรกเริ่ม การให้การบำบัดแรกเริ่มในเด็กเล็ก การจัดหลักสูตรการเรียนร่วม และหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพสำหรับบุคคลทั่วไปร่วมกับผู้มีภาวะออทิสติกส์
          ส่วนกิจกรรมในวันที่สองนั้นเป็นการจัดการแข่งขัน “The Viet Nam Autism Friendship Games 2017” ณ มหาวิทยาลัย Ton Duc Thang โดยนาย Vongthep Arthakaivalvatee รองเลขาธิการอาเซียนฝ่ายสังคมและวัฒนธรรมได้กล่าวเปิดงานในครั้งนี้ว่า “การที่เรามารวมตัวกันในวันนี้ นับเป็นตัวอย่างที่น่าจดจำว่าแท้จริงแล้วสิ่งที่อาเซียนพยายามทำอยู่คืออะไร นั่นก็คือประชาคมที่เป็นหนึ่งเดียวกัน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และพร้อมที่จะเคียงข้างกับทุกคน เพื่อปกป้องสิทธิและความเป็นอยู่ของบุคคลผู้มีภาวะออทิสติกส์”
          ในงานมีการแสดงดนตรีจากเยาวชนผู้มีภาวะออทิสติกส์ รวมไปถึงการละเล่นต่าง ๆ เช่น ชักเย่อ วิ่งกระสอบ และกระโดดไกล อีกทั้งผู้เข้าร่วมงานยังมีโอกาสได้เขียนคำอวยพรให้แก่ผู้มีภาวะออทิสติกส์ลงในลูกโป่งอีกด้วย
          ผู้จัดงานและผู้เข้าร่วมเห็นว่าการจัดงานรณรงค์ฯในลักษณะนี้เป็นวิธีการที่เข้าถึงได้ง่าย อีกทั้งยังเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อผู้มีภาวะออทิสติกส์ และเชื่อได้ว่าความพยายามในครั้งนี้จะทำให้อาเซียนเป็นประชาคมอันเป็นหนึ่งเดียวกันในที่สุด

© 2017 Office of the Council of State.