BANNER

อาเซียนและสหประชาชาติผนึกกำลังเพื่อขจัดความรุนแรงต่อเด็ก


 ข่าวต่างประเทศ      06 Mar 2017

  


จาการ์ตา, 3 มีนาคม พ.ศ. 2560 – นาย Vongthep Arthakaivalvatee รองเลขาธิการอาเซียนฝ่ายสังคมและวัฒนธรรม ได้พบปะกับ นาง Marta Santos Pais ผู้แทนพิเศษจากสหประชาชาติ เพื่อหารือในประเด็นความรุนแรงต่อเด็ก ณ สำนักเลขาธิการอาเซียน เมื่อวันที่ 1 มีนาคมที่ผ่านมา ทั้งนี้ ทั้งสองได้มีการพบปะพูดคุยกับคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและเด็ก (ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children : ACWC) เพื่อหารือถึงวิธีหยุดยั้งการกระทำรุนแรงต่อเด็ก
          นาย Vongthep และ นาง Pais ได้ร่วมหารือถึงความจำเป็นในการกำหนดประเด็นปัญหาความรุนแรงต่อเด็กไว้ในวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 (2030 Agenda on Sustainable Development) และวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนหลังปี พ.ศ. 2558 (ASEAN Community Vision 2025)
          ท่านผู้แทนพิเศษฯ ยังเน้นย้ำความจำเป็นที่จะต้องคำนึงถึงเด็กเป็นสำคัญในการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ทั้งสองฉบับ เพื่อขจัดความรุนแรงต่อเด็กในทุกรูปแบบ ทั้งนี้ ท่านรองเลขาฯ ได้กล่าวถึงความสำคัญของการส่งเสริมค่านิยมเชิงป้องกัน และกิจกรรมที่นำเด็กและเยาวชนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันความรุนแรงอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งสองเห็นตรงกันว่าอาเซียนและสหประชาชาติจะต้องร่วมมือกันในปีนี้ เพื่อเป็นกระบอกเสียงให้แก่เยาวชนในภูมิภาค
          ระหว่างการเปิดการประชุมคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและเด็กครั้งที่ 14 ท่านผู้แทนพิเศษฯ ได้กล่าวถึงการบุกเบิก พัฒนา และปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการภูมิภาคอาเซียนว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อเด็ก (ASEAN Regional Plan of Action on the Elimination of Violence Against Children) และยังย้ำถึงการทำงานร่วมกับคณะกรรมการอาเซียนฯ ในการปฏิบัติตามแผนงาน รวมทั้งยังชี้ให้เห็นประเด็นปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นใหม่ เช่น การกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์ หรือ Cyberbullying เป็นต้น และยังได้รายงานให้คณะกรรมการฯทราบว่า ในการประชุมเวทีหารือระดับสูงทางการเมือง (High Level Political Forum) จะเป็นโอกาสที่ประเทศสมาชิกอาเซียนได้แสดงถึงวิธีการที่จะขจัดความรุนแรงต่อเด็กทั้งในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติอีกด้วย
          นอกจากนั้นแล้ว ท่านผู้แทนพิเศษฯ ได้รายงานคณะกรรมการฯ ถึงการประชุม Cross-Regional Roundtable on Advancing the Protection of Children from Violence ครั้งที่ 7 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 6-8 มิถุนายน พ.ศ.2560 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้ท่านผู้แทนพิเศษฯ ท่านรองเลขาฯ และตัวแทนจากประเทศฟิลิปปินส์ คือ ประธานที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสวัสดิการ จะร่วมกันเป็นผู้จัดงาน โดยการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อระลึกถึงการครบรอบ 50 ปีอาเซียน ภายใต้การเป็นประธานของฟิลิปปินส์นั่นเอง
          การประชุมดังกล่าวจะเป็นเวทีให้กับองค์กรในภูมิภาคเพื่อสะท้อนบทเรียนจากการขจัดความรุนแรงต่อเด็ก รวมไปถึงประเด็นใหม่ๆที่กำลังเกิดขึ้น และความท้าทายในปัจจุบันที่เด็กๆต้องเผชิญ
          นอกเหนือไปจากการประชุมที่ได้กล่าวมา ยังมีการประชุมคู่ขนานไปด้วยกันอีกงานหนึ่ง โดยมีตัวแทนเยาวชนจากประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าร่วมประชุม เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองและข้อแนะนำต่างๆ รวมถึงแบ่งปันข้อเสนอแนะที่มีต่อการขจัดความรุนแรงต่อเด็กนั่นเอง
Source : http://asean.org/asean-un-join-forces-to-end-violence-against-children/
 

© 2017 Office of the Council of State.