BANNER

โจ ไบเดน ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาลงนามในคำสั่งทางบริหารของประธานาธิบดีเพื่อขยายคำสั่งทางบริหารของประธานาธิบดี เลขที่ ๑๔๐๖๘


 ข่าวต่างประเทศ      01 Feb 2024

  
ในวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โจ ไบเดน ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ได้ลงนามในคำสั่งทางบริหารของประธานาธิบดีเพื่อขยายคำสั่งทางบริหารของประธานาธิบดี เลขที่ ๑๔๐๖๘ ที่ห้ามนำเข้าสินค้าประมงที่จับในน่านน้ำรัสเซียโดยเรือที่ชักธงรัสเซีย โดยให้ครอบคลุมถึงสินค้าประมงจากประเทศที่สามซึ่งมีการแปรรูปวัตถุดิบสัตว์น้ำที่มีต้นกำเนิดจากรัสเซีย ซึ่งรวมถึงจีน

สหรัฐฯ เห็นว่า ผู้เกี่ยวข้องในการจัดหาสินค้าหรือดำเนินธุรกรรมที่เป็นการสนับสนุนกองกำลังทหารรัสเซียนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับการรุกรานยูเครนอย่างโหดร้ายด้วย โดยคำสั่งทางบริหารของประธานาธิบดีฉบับนี้เป็นผลมาจากข้อแถลงการณ์ร่วมของประเทศผู้นำ G7 ลงวันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

คำสั่งทางบริหารของประธานาธิบดีฉบับนี้เรียกร้องให้ประเทศสมาชิก ได้แก่ แคนาดา ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี ญี่ปุ่น สหราชอาณาจักร สหรัฐฯ และสหภาพยุโรป ยกระดับความพยายามในการต่อต้านการรุกรานและการหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตร ตลอดจนมาตรการควบคุมการส่งออกสินค้าของรัสเซีย และยังเรียกร้องให้ดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อไม่ให้รัสเซียสามารถทำกำไรจากการส่งออกสินค้า และกำหนดมาตรการเพื่อจำกัดการจำหน่ายสินค้ารัสเซียผ่านประเทศที่สามหลังจากมีการออกคำสั่งทางบริหารของประธานาธิบดีดังกล่าวแล้ว สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ (US Treasury Department of Foreign Assets Control) ได้ออกข้อกำหนดให้ปลาแซลมอน ปลาคอด ปลาพอลล็อค (Pollock) และปูเป็นสินค้าต้องห้ามภายใต้มาตรการนี้ การห้ามนำเข้าจะมีผลบังคับใช้ทันทีตั้งแต่เวลา ๐๐.๐๑ นาฬิกา ของวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามเวลามาตรฐานฝั่งตะวันออกของสหรัฐฯ

นอกจากนี้ โจ ไบเดน ประธานาธิบดี ออกคำสั่งขยายการห้ามนำเข้าสินค้าประมงจากรัสเซียให้ครอบคลุมการ
แปรรูปโดยประเทศที่สาม สินค้าสัตว์น้ำซึ่งมีการผลิตทั้งหมดหรือบางส่วนในรัสเซีย หรือจับในน่านน้ำรัสเซียโดยเรือประมงที่ชักธงรัสเซียไม่ว่าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์นั้นมีการแปรรูปบางส่วนหรือทั้งหมดภายนอกสหพันธรัฐรัสเซียก็ตาม เว้นแต่มีข้อยกเว้นตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือได้รับอนุญาตเป็นอย่างอื่น


ข่าวประจำวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖
เรียบเรียงจาก https://apnews.com/article/russia-biden-executive-order-financial-institutions-military-2d48856c8b55c51d43a5dcf8b5936b34
https://www.seafoodsource.com/news/supply-trade/biden-expands-us-ban-on-russian-seafood-to-including-third-country-processing

*บทความในเว็บไซต์เป็นผลงานทางวิชาการของผู้เขียนเว็บไซต์ LawforASEAN / สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย

© 2017 Office of the Council of State.