BANNER

ญี่ปุ่นออกกฎหมายฉบับใหม่บังคับใช้เพื่อคอยเฝ้าระวังติดตามสินทรัพย์ของกลุ่มลัทธิมูน หรือ โบสถ์แห่งความสามัคคี (Unification church)


 ข่าวต่างประเทศ      31 Jan 2024

  


“ลัทธิมูน” หรือ "โบสถ์แห่งความสามัคคี" (Unification Church) กลายเป็นที่ถูกจับตามองในสังคมญี่ปุ่น นับตั้งแต่มือปืนลอบสังหาร ชินโสะ อาเบะ อดีตนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น อ้างว่า ที่ก่อเหตุลอบสังหารเพราะเชื่อว่าอาเบะมีส่วนให้การสนับสนุนองค์กรดังกล่าว ซึ่งแม่ของเขาเป็นสมาชิกอยู่ และได้ทุ่มเงินบริจาคให้แก่ลัทธิมูนจนครอบครัวล้มละลาย

ญี่ปุ่นออกกฎหมายฉบับแรกบังคับใช้เดือนธันวาคม ค.ศ. ๒๐๒๒ มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการเรี่ยไรเงินบริจาคที่ไม่เหมาะสม ต่อมาในเดือนตุลาคม ค.ศ. ๒๐๒๓ รัฐบาลได้ร้องขอให้ศาลแขวงโตเกียว (Tokyo District Court) ออกคำสั่งให้มีการยุบกลุ่มของลัทธิมูน ภายใต้กฎหมายบรรษัทศาสนา (religious corporation law) ต่อมา ในวันที่ ๑๓ ธันวาคม ค.ศ. ๒๐๒๓ ญี่ปุ่นออกกฎหมายบังคับใช้ฉบับที่สอง โดยผ่านความเห็นชอบโดยการลงคะแนนเสียงประชุมใหญ่ของวุฒิสภาโดยการสนับสนุนจากพรรคร่วมรัฐบาลพรรคเสรีประชาธิปไตย (LDP) และโคเมโตะ รวมถึงพรรคฝ่ายค้าน ซึ่งได้แก่ พรรคประชาธิปไตยรัฐธรรมนูญแห่งญี่ปุ่น (CDP) และนิปปอน อิชิน โนะ ไค เพื่อช่วยเหลือผู้ตกเป็นเหยื่อของลัทธิมูนโดยมีการติดตามเฝ้าระวังสินทรัพย์ของกลุ่มลัทธิมูน (Unification church)

กฎหมายฉบับล่าสุดมีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลาสามปีได้ถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันกลุ่มลัทธิมูนโอนสินทรัพย์ไปยังต่างประเทศ และให้มีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่เหยื่อที่ถูกกลุ่มลัทธิมูนร้องขอให้บริจาคเงินจำนวนมาก

นอกจากนี้ กฎหมายฉบับล่าสุดกำหนดให้กลุ่มลัทธิมูนที่ถูกรัฐบาลร้องขอให้ศาลมีคำสั่งยุบกลุ่มต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจทราบล่วงหน้าเป็นระยะเวลาหนึ่งเดือนก่อนมีการโอนทรัพย์สินของกลุ่มและต้องยื่นรายการบัญชีสินทรัพย์เป็นระยะเวลาทุก ๆ สามเดือน

กฎหมายใหม่ได้ขยายการสนับสนุนเพื่อส่งเสริมการใช้บริการศูนย์กลางการช่วยเหลือทางกฎหมายของญี่ปุ่น ซึ่งถือเป็นองค์กรกลางที่จัดตั้งขึ้นโดยรัฐบาลเพื่อให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน โดยมีการจัดระบบเพื่อช่วยเหลือเรื่องค่าธรรมเนียมเป็นการชั่วคราวในการปรึกษานักกฎหมายที่ศูนย์ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย โดยไม่คำนึงถึงจำนวนรายได้และทรัพย์สินของผู้เสียหาย รวมถึงกำหนดช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมในการชำระค่าใช้จ่ายคืนและขยายขอบเขตข้อยกเว้นในการชำระค่าใช้จ่ายคืน (repayment)

ข่าวประจำวันที่  ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖
เรียบเรียงจาก https://www.japantimes.co.jp/news/2023/12/13/japan/crime-legal/unification-church-vicitims-relief-bill-passes/
https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8/182769

*บทความในเว็บไซต์เป็นผลงานทางวิชาการของผู้เขียนเว็บไซต์ LawforASEAN / สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย

 

© 2017 Office of the Council of State.