BANNER

สหภาพยุโรปได้ข้อสรุปข้อตกลงเกี่ยวกับกฎหมายเพื่อควบคุม AI ฉบับแรกของโลก หลังจากการเจรจานานกว่า ๓๗ ชั่วโมง


 ข่าวต่างประเทศ      03 Jan 2024

  


                    กฎหมายการควบคุมปัญญาประดิษฐ์ได้รับการตกลงในข้อตกลงครั้งสำคัญภายหลังการเจรจานานกว่า ๓๗ ชั่วโมงระหว่างรัฐสภายุโรปและประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรป
                    Thierry Breton กรรมาธิการสหภาพยุโรปกล่าวว่า ข้อตกลงดังกล่าวได้รับการอธิบายว่าเป็น ข้อตกลงครั้งประวัติศาสตร์ โดยเป็นกฎหมายในยุโรปที่จะมีบทบาทในการควบคุมโซเชียลมีเดียและเครื่องมือค้นหา (Search Engine) ซึ่งครอบคลุมบริษัทยักษ์ใหญ่เช่น X TikTok และ Google เธอกล่าวว่ามีคน ๑๐๐ คน
อยู่ในห้องมาเกือบสามวันเพื่อหาข้อตกลง แต่มันคุ้มค่ามาก ที่ได้สร้างข้อตกลงครั้งประวัติศาสตร์นี้ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในปีอย่างเร็วที่สุดในปี พ.ศ. ๒๕๖๘

                    Dragos Tudorache สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของโรมาเนียกล่าวว่า วัตถุประสงค์ประการหนึ่งในการออกกฎหมายนี้ คือ เพื่อให้แน่ใจว่าระบบ AI ในยุโรปจะพัฒนาด้วยแนวทางที่ยึดมนุษย์เป็นศูนย์กลาง โดยเคารพสิทธิขั้นพื้นฐาน คุณค่าของมนุษย์ สร้างความไว้วางใจ สร้างจิตสำนึกว่าเราจะดึงสิ่งที่ดีที่สุดจาก AI นี้ นี่เป็นการปฏิวัติกำลังเกิดขึ้นกับพวกเรา
                    นอกจากนี้ รัฐสภายุโรปได้สั่งห้ามการใช้เทคโนโลยีเฝ้าระวังแบบเรียลไทม์และเทคโนโลยีไบโอเมตริกซ์ที่มักใช้โดยตำรวจ รวมถึงการจดจำอารมณ์ เว้นแต่มีเหตุจำเป็น ๓ ประการ นั่นคือ ตำรวจจะสามารถใช้เทคโนโลยีที่รุกล้ำความเป็นส่วนตัวของสาธารณะได้เฉพาะในกรณีที่เกิดภัยคุกคามจากการโจมตีของผู้ก่อการร้ายโดยไม่คาดคิด ความจำเป็นในการค้นหาเหยื่อ และในการดำเนินคดีกับอาชญากรรมร้ายแรง
ทั้งนี้ ตามข้อมูลของ
Breton

                    กฎระเบียบยังมีภาระผูกพันที่สำคัญกับบริการ AI รวมถึงกฎพื้นฐานเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่ใช้ในการสอนให้ AI ทำอะไรก็ตาม ตั้งแต่การเขียนบทความในข่าวไปจนถึงการวินิจฉัยโรคมะเร็ง
                    Tudorache เคยกล่าวไว้ว่าสหภาพยุโรปจะไม่ทำผิดพลาดเหมือนในอดีตอีก เนื่องจากเหตุ
ที่ปล่อยให้บริษัทด้านเทคโนโลยียักษ์ใหญ่อย่าง Facebook เติบโตเป็นบริษัทที่มีมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ โดยไม่มีข้อผูกมัดในการควบคุมเนื้อหาบนแพลตฟอร์มใด ๆ เลย รวมถึงก่อให้เกิดการแทรกแซงการเลือกตั้ง การมีเพศสัมพันธ์กับเด็ก การละเมิด รวมถึงคำพูดแสดงความเกลียดชัง

                    Anu Bradford ศาสตราจารย์โรงเรียนกฎหมาย Colombia กล่าวว่า บริษัท AI ที่ต้องปฏิบัติตามกฎของสหภาพยุโรปก็มีแนวโน้มที่จะผลักภาระบางส่วนไปยังตลาดที่อยู่นอกทวีปอีกด้วย แต่เขาคิดว่า
การกระทำเช่นนั้นไม่ก่อให้เกิดผลดี


ข่าวประจำวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖
แปลและเรียบเรียงจาก https://www.theguardian.com/world/2023/dec/08/eu-agrees-historic-deal-with-worlds-first-laws-to-regulate-ai
*บทความในเว็บไซต์เป็นผลงานทางวิชาการของผู้เขียนเว็บไซต์ LawforASEAN / สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย

 

© 2017 Office of the Council of State.