BANNER

รัฐบาลเกาหลีใต้เตรียมออกกฎหมายบังคับใช้เพื่อห้ามการผลิต การขาย และการบริโภคเนื้อสุนัข


 ข่าวต่างประเทศ      31 Dec 2023

  


ในเกาหลีใต้มีประชาชนส่วนน้อยที่ยังคงบริโภคเนื้อสุนัข ซึ่งการบริโภคเนื้อสุนัขแบบโบราณได้ถูกวิจารณ์อย่างรุนแรงจากสื่อต่างประเทศและผู้สนับสนุนเรื่องสิทธิสัตว์ ในปัจจุบัน คนรุ่นใหม่ได้ออกมาประท้วงให้มีการห้ามบริโภคเนื้อสุนัข

ในปี ค.ศ. ๒๐๒๒ สถานีโทรทัศน์แห่งชาติเคบีเอสของเกาหลีใต้ รายงานว่า สุนัขมากกว่าครึ่งล้านได้ถูกเลี้ยง
เพื่อนำมาใช้เป็นอาหาร และมีร้านอาหารถึง ๑
,๖๐๐ แห่ง ที่จำหน่ายเนื้อสุนัข


ในเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. ๒๐๒๓ มีฟาร์มเพาะพันธุ์สุนัขเพื่อนำเนื้อมาใช้เป็นอาหาร ๑,๑๕๖ แห่ง และโรงฆ่าสัตว์จำนวน ๓๔ แห่ง ตามที่ระบุโดยกระทรวงเกษตร อาหารและกิจการชนบท

ในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ค.ศ. ๒๐๒๓ ทางรัฐบาลเกาหลีใต้ชี้แจงว่ามีแผนที่จะออกกฎหมายบังคับใช้เพื่อห้ามการขยายพันธุ์ การฆ่า การจัดจำหน่าย และการขายเพื่อใช้เนื้อสุนัขเป็นอาหาร

รัฐบาลได้กำหนดช่วงเปลี่ยนผ่านเป็นระยะเวลาสามปีแก่อุตสาหกรรมเพื่อให้เตรียมการปิดตัวลง โดยการปราบปรามจะเริ่มมีขึ้นในปี ค.ศ. ๒๐๒๗  นอกจากนี้ รัฐบาลจะดำเนินการให้ความช่วยเหลือแก่อุตสาหกรรม
ในช่วงระยะเปลี่ยนผ่านดังกล่าว


พรรคพลังประชาชนอนุรักษ์นิยมของเกาหลีใต้ได้อยู่เบื้องหลังการเรียกร้องให้มีการห้ามบริโภคเนื้อสุนัขในช่วงที่ผ่านมา พรรคเดโมแครต ที่เป็นพรรคการเมืองฝ่ายตรงข้ามก็สนับสนุนการเรียกร้องดังกล่าวด้วย

จากแบบสำรวจ ในปี ค.ศ. ๒๐๒๓ ที่จัดทำโดยกลุ่มสิทธิสัตว์ องค์กรด้านมนุษยธรรมสังคมนานาชาติของเกาหลีใต้ (Korea HSI) และหน่วยงานวิจัย NielsenIQ กล่าวว่า ร้อยละ ๕๗ ของผู้ตอบแบบสอบถาม ๑,๕๐๐ ราย เห็นด้วยกับการเรียกร้องดังกล่าว มากกว่าร้อยละ ๘๖ ของผู้ตอบแบบสอบถามกล่าวว่า พวกเขาไม่ได้ประสงค์ที่จะบริโภคเนื้อสุนัขในอนาคต แม้ว่าพวกเขาจะเคยบริโภคเนื้อสุนัขมาก่อนหรือไม่ก็ตาม

นอกจากนี้ ยังพบว่ามีทัศนคติเชิงลบต่อการบริโภคเนื้อสุนัขเพิ่มมากขึ้นในกลุ่มบุคคลช่วงอายุระหว่าง ๔๐ ถึง ๕๐ กว่าปี และมีฉันทามติที่เพิ่มขึ้นต่อความจำเป็นในการคุ้มครองสวัสดิภาพของสัตว์

กลุ่มอุตสาหกรรม กล่าวว่า กฎหมายฉบับใหม่ถือเป็นการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานในการบริโภคของบุคคล และส่งผลกระทบต่อชาวนา ซึ่งกลุ่มอุตสาหกรรมได้รวมตัวกันโต้แย้งข้อเรียกร้องที่หน้าอาคารรัฐสภาในกรุงโซล

ข่าวประจำวันที่  ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
เรียบเรียงจาก https://www.euronews.com/green/2023/11/20/south-korea-plans-to-ban-the-consumption-of-dog-meat-by-the-end-of-the-year?fbclid=IwAR3N0IX3qNzeh7PM5eLyc-t40vecIJCTl_cpeIRjc0rXrF8ZSdjDbdY9tFA

*บทความในเว็บไซต์เป็นผลงานทางวิชาการของผู้เขียนเว็บไซต์ LawforASEAN / สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย

 

© 2017 Office of the Council of State.