BANNER

เมืองนาโกยาของญี่ปุ่นออกกฎหมายห้ามประชาชนเดินหรือวิ่งบนบันไดเลื่อน โดยเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนตุลาคมปีนี้เป็นต้นไป


 ข่าวต่างประเทศ      01 Nov 2023

  


                    เทศบาลเมืองนาโกยาออกระเบียบข้อบังคับฉบับใหม่ที่กำหนดให้ประชาชนห้ามเดินหรือวิ่งบนบันไดเลื่อนตามที่สาธารณะต่าง ๆ ของเมือง เช่น สถานีรถไฟ ห้างสรรพสินค้า โดยขณะใช้บันไดเลื่อนประชาชนต้องยื่นนิ่งไม่ว่าจะยืนชิดฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาของบันไดเลื่อน แต่ในระเบียบข้อบังคับดังกล่าวยังไม่มีการกำหนดบทลงโทษอย่างเป็นทางการสำหรับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตาม
                    โดยก่อนที่จะมีการออกระเบียบข้อบังคับนี้ ชาวเมืองนาโกยาที่ใช้บันไดเลื่อนในที่สาธารณะโดยทั่วไปจะยืนชิดฝั่งซ้ายและเว้นพื้นที่ด้านขวาให้กับคนที่เร่งรีบที่ต้องเดินหรือวิ่งบนบันไดเลื่อน แต่เนื่องจากความแตกต่างของผู้ที่เข้ามาในเมืองจากต่างถิ่นต่างแดนซึ่งมีวัฒนธรรมการใช้บันไดเลื่อนที่ต่างกันออกไป จึงทำให้เกิดความสับสนกับผู้ใช้บันไดเลื่อนจนเกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้ง
                    ทั้งนี้ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเกิดอุบัติเหตุจากการใช้บันไดเลื่อนจากหลายครั้ง โดยเฉพาะอุบัติเหตุจากการเดินหรือวิ่งบนบันไดเลื่อนที่เกิดขึ้นมากเป็นพิเศษ ซึ่งผลการศึกษา พบว่าระเบียบข้อบังคับดังกล่าวช่วยลดพฤติกรรมการเดินบนบันไดเลื่อน จากร้อยละ ๖๐ เหลือร้อยละ ๓๘
                    อย่างไรก็ตาม นาโกยาเป็นเมืองใหญ่ลำดับที่สองที่ออกกฎในลักษณะดังกล่าว ถัดจากรัฐบาลท้องถิ่นของจังหวัดไซตามะซึ่งเป็นเมืองแรกของญี่ปุ่นที่บังคับใช้กฎระเบียบนี้ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔

ข่าวประจำวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
แปลและเรียบเรียงจาก https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8/207163
https://www.japantimes.co.jp/news/2023/10/02/japan/society/nagoya-escalator-ordinance/
*บทความในเว็บไซต์เป็นผลงานทางวิชาการของผู้เขียนเว็บไซต์ LawforASEAN / สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย
 

© 2017 Office of the Council of State.