BANNER

การบังคับให้บุคคลสูญหายในไนจีเรีย


 กฎหมายน่ารู้      31 Oct 2023

  


ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ไนจีเรียได้เผชิญกับปัญหาการบังคับบุคคลให้สูญหายเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากสถานการณ์ด้านความปลอดภัยในประเทศที่ย่ำแย่ลง กองกำลังความมั่นคงของไนจีเรียได้ตกเป็นที่จับตามองอยู่เสมอในข้อกล่าวหาด้านนโยบายที่ไตร่ตรองมาเป็นอย่างดีในการกระทำการแก่ผู้ต้องสงสัยผ่านการใช้วิธีการวิสามัญฆาตกรรม รวมถึงการบังคับบุคคลให้สูญหาย ซึ่งการปฏิบัติดังกล่าวถือเป็นการเพิกเฉยต่อพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนของรัฐภายใต้กฎหมายภายในประเทศและกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเห็นได้ชัด

ผู้สนใจสามารถเข้าถึงบทความฉบับเต็มได้ที่ การบังคับให้บุคคลสูญหายในไนจีเรีย

*บทความในเว็บไซต์เป็นผลงานทางวิชาการของผู้เขียนเว็บไซต์ LawforASEAN / สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย
 

© 2017 Office of the Council of State.