BANNER

คณะรัฐมนตรีของกัมพูชาเห็นชอบร่างกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสำนักงานเลขาธิการการบินพลเรือนแห่งรัฐ (SSCA) ขึ้นใหม่


 ข่าวต่างประเทศ      31 Oct 2023

  
รัฐบาลกัมพูชาอนุมัติร่างกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสำนักงานเลขาธิการการบินพลเรือนแห่งรัฐ (the State Secretariat of Civil Aviation: SSCA) ขึ้นใหม่ เพื่อปรับปรุงเทคโนโลยีการบินพลเรือนให้ทันสมัย และช่วยให้การพัฒนาอุตสาหกรรมซึ่งรวมถึงการบริหารจัดการโครงสร้างเป็นไปอย่างรวดเร็ว เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดเพิ่มเติมในฐานะสมาชิกขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO)

การตัดสินใจเกี่ยวกับร่างกฎหมายดังกล่าวมีขึ้นเมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ค.ศ. ๒๐๒๓ ในระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีฮุน มาเน็ต นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ซึ่งร่างกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ง SSCA มีทั้งหมด ๑๑มาตรา

ตามคำแถลงของ SSCA โครงการดังกล่าวได้รับการพัฒนาในลักษณะเดียวกับประเทศอื่นในภูมิภาค โดยคำนึงถึงโครงสร้างพื้นฐานและการขนส่งทางอากาศด้วยความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัย และความมั่นใจของผู้โดยสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการปกป้องความสมบูรณ์ทางอากาศ (Air integrity) ของกัมพูชา โดยในฐานะสมาชิกของ ICAO SSCA ต้องยึดถือมาตรฐานสากลตามกรอบพันธกรณีระหว่างประเทศ ซึ่ง ICAO ได้ตรวจสอบภาคการบินพลเรือนของกัมพูชาแล้วพบว่าจำเป็นต้องเพิ่มเติมให้บริบูรณ์ในส่วนของหลักการ โครงสร้างการจัดการ และการจัดการการบินพลเรือน ในขณะเดียวกันพระราชกฤษฎีกาลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ค.ศ. ๒๐๑๘ กำหนดให้ SSCA ได้รับการปรับปรุงและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรี พร้อมด้วย Secretary of State และ Secretaries of State

ปัจจุบัน SSCA ได้ยกร่างกฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้ง SSCA ขึ้นใหม่เพื่อทดแทนกฎหมายที่มีอยู่ซึ่งบังคับใช้ในปี ค.ศ. ๑๙๙๖ เพื่อปรับปรุงกระบวนการควบคุม จัดการ และพัฒนาภาคการบินพลเรือนของกัมพูชา ซึ่งตามแถลงการณ์ระบุว่า เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่กำลังพัฒนาในกัมพูชาและการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการบินพลเรือนให้มีความทันสมัยและเจาะลึกมากขึ้น ซึ่งรวมถึงโครงสร้างการจัดการด้วย  ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดเพิ่มเติมบางประการในฐานะสมาชิกของ ICAO

สิน จันทร์เสรีวุฒิ โฆษกของ SSCA ให้สัมภาษณ์ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ค.ศ. ๒๐๒๓ ว่า “ภายใต้ร่างกฎหมายใหม่ ผู้กำกับดูแลจะไม่อยู่ภายใต้คณะรัฐมนตรีอีกต่อไป แต่อยู่ภายใต้สำนักนายกรัฐมนตรี และมีรัฐมนตรีเป็นหัวหน้า และจะมีการปรับปรุงบางอย่างเพื่อตอบสนองต่อวิวัฒนาการของการบินพลเรือนและเทคโนโลยี เพื่อเป็นหลักประกันแก่การเดินทางที่ปลอดภัยและการปฏิบัติตามกฎระเบียบในฐานะสมาชิกของ ICAO”

นายทูร์น ซินัน ประธานสมาคมการท่องเที่ยวแห่งเอเชียแปซิฟิก (PATA) สาขากัมพูชากล่าวว่า “ในระหว่างการพัฒนาภาคการบินพลเรือนระดับโลกและระดับภูมิภาค การปรับปรุงกฎระเบียบให้ทันสมัยถือเป็นสิ่งสำคัญในการตอบสนองต่อการพัฒนาของภาคส่วนดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อความปลอดภัยของการเดินทางทางอากาศ เราหวังว่ากฎหมายดังกล่าวจะทำให้สายการบินต่าง ๆ ลงทุนด้วยการเพิ่มเที่ยวบินใหม่ไปยังจุดหมายปลายทางที่ห่างไกลให้มากขึ้น และเร่งการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว ซึ่งยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่นับตั้งแต่เกิดโรคระบาด”

ปัจจุบัน กัมพูชามีสนามบินนานาชาติ ๓ แห่งในกรุงพนมเปญ เสียมราฐ และสีหนุวิลล์ โดยสนามบินนานาชาติเสียมราฐแห่งใหม่มีกำหนดเปิดให้บริการในช่วงกลางเดือนตุลาคมปี ค.ศ. ๒๐๒๓ ซึ่งสามารถรองรับผู้โดยสารได้ระหว่าง ๗ ถึง ๑๐ ล้านคนต่อปี และสามารถรองรับเครื่องบินระยะไกลได้ สนามบินแห่งใหม่อีกแห่งหนึ่งคือสนามบินนานาชาติดาราสาคร ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างด้วยเงินลงทุน ๒๐๐ ล้านดอลลาร์ สามารถรองรับผู้โดยสารได้มากถึง ๒ ล้านคนต่อปี และคาดว่าจะเปิดให้บริการได้ภายในสิ้นปีนี้

ข่าวประจำวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖
เรียบเรียงจาก https://www.thestar.com.my/aseanplus/aseanplus-news/2023/09/22/council-approves-draft-law-to-re-establish-civil-aviation-body?fbclid=IwAR0tkq8lR2YVPgzRHIm4sCUFgH73xwDlthAplZTjCoIXDPQNdxUrG4KhowA

*บทความในเว็บไซต์เป็นผลงานทางวิชาการของผู้เขียนเว็บไซต์ LawforASEAN / สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย

© 2017 Office of the Council of State.