BANNER

กระทรวงศึกษาธิการฝรั่งเศสออกมาตรการห้ามนักเรียนในโรงเรียนรัฐบาลทุกแห่งใส่ชุดคลุมอาบายะห์ของชาวมุสลิม


 ข่าวต่างประเทศ      31 Oct 2023

  


                    เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการของฝรั่งเศสออกมาตรการห้ามสวมชุดคลุมยาวอาบายะห์ในห้องเรียน โดยกล่าวว่าเสื้อผ้าที่ชาวมุสลิมสวมใส่เป็นการบ่งบอกถึงความเชื่อทางศาสนาอย่างชัดเจนและก่อให้เกิดความแปลกแยกทางสังคม ซึ่งมาตรการนี้จะเริ่มมีผลบังคับใช้ทันทีในภาคการศึกษาใหม่หรือในวันที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยรัฐบาลจะประกาศแนวทางปฏิบัติในระดับประเทศเร็ว ๆ นี้
                    ความเคลื่อนไหวดังกล่าวของฝรั่งเศสเป็นไปเพื่อปกป้องหลักการตามรัฐธรรมนูญที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อคุ้มครองความเป็นกลางทางศาสนาในประเทศที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ซึ่งทางการเล็งเห็นว่าสัญลักษณ์ทางศาสนาอาจนำไปสู่ลัทธิกลุ่มหัวรุนแรงในศาสนาอิสลาม ซึ่งในอดีตเคยก่อความรุนแรงในฝรั่งเศสมาแล้ว
                    Gabriel Attal รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการที่ได้รับการแต่งตั้งเมื่อเร็วๆ นี้ กล่าวว่าเสื้อผ้าดังกล่าวถือเป็นการละเมิดลัทธิฆราวาสนิยมที่เกี่ยวกับการปฏิเสธความเชื่อทางศาสนา ซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานสำหรับฝรั่งเศส การสวมชุดคลุมยาวอาบายะห์ถูกมองว่าเป็นความพยายามในการชักจูงให้มีการเปลี่ยนศาสนา ซึ่งโรงเรียนควรได้รับการปกป้องจากการชักจูงให้เปลี่ยนศาสนา เขากล่าวต่อไปว่า เมื่อนักเรียนเดินเข้ามาในห้องเรียน เราไม่ควรจะรู้ศาสนาที่นักเรียนคนนั้น ๆ นับถือได้ทันทีจากการแค่มองดู เขาจึงตัดสินใจว่าไม่ควรให้นักเรียนสวมชุดคลุมอาบายะห์ในโรงเรียนอีกต่อไป
                    จากการประกาศมาตรการดังกล่าว ทำให้เกิดกระแสต่อต้านอย่างรวดเร็ว โดย Abdallah Zekri ผู้นำสภาฝรั่งเศสเพื่อชาวมุสลิมกล่าวว่า สำหรับเขาชุดคลุมยาวอาบายะห์ไม่ใช่เครื่องแต่งกายทางศาสนา มันเป็นเพียงแฟชั่นประเภทหนึ่งที่มีลักษณะเป็นเสื้อคลุมที่ยาวและกว้าง ไม่ได้เกี่ยวกับศาสนา เขาสะท้อนถึงจุดยืนขององค์กรของเขาว่าชุดคลุมอาบายะห์ไม่ใช่สัญลักษณ์ทางศาสนาสำหรับชาวมุสลิม
                    ในขณะนี้ ประเด็นดังกล่าวบานปลายไปเป็นความขัดแย้งทางการเมืองแล้ว โดยพรรคฝ่ายขวาผลักดันให้มีการสั่งห้ามเครื่องแต่งกายเหล่านี้ แต่พรรคฝ่ายซ้ายมองว่าเป็นการละเมิดสิทธิของเด็กและผู้หญิงชาวมุสลิม


ข่าวประจำวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖
แปลและเรียบเรียงจาก https://apnews.com/article/france-education-robes-muslim-secular-56ea1c6c458bd9c46a4bf26ceeda73a9https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-08-24/bali-will-start-charging-foreign-tourists-10-to-enter-next-year

*บทความในเว็บไซต์เป็นผลงานทางวิชาการของผู้เขียนเว็บไซต์ LawforASEAN / สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย

 

© 2017 Office of the Council of State.