BANNER

สวิสเซอร์แลนด์ผ่านกฎหมายห้ามการปกปิดใบหน้า


 ข่าวต่างประเทศ      31 Oct 2023

  


สภาแห่งชาติของสวิสเซอร์แลนด์ (The Swiss National Council) อนุมัติกฎหมายสหพันธรัฐที่ห้ามการปกปิดใบหน้า (Federal Law on the Prohibition of Concealing the Face) ซึ่งเป็นกฎหมายที่มีประเด็นถกเถียงกันอย่างมากในสังคม เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ค.ศ. ๒๐๒๓ ด้วยคะแนนเสียง ๑๕๑ ต่อ ๒๙

กฎหมายดังกล่าวได้ดำเนินการทำประชามติและผ่านขั้นตอนดังกล่าวในเดือนมีนาคม ค.ศ. ๒๐๒๑ ที่ผ่านมา โดยผู้ลงคะแนนเสียงชาวสวิสอัตราร้อยละ ๕๑ เห็นชอบกับการห้ามการปกปิดใบหน้าในที่สาธารณะ ร่างกฎหมายฉบับนี้เป็นความคิดริเริ่มโดยพรรคประชาชนสวิสซึ่งเป็นพรรคการเมืองฝ่ายขวา และมีเป้าหมายที่จะห้ามการปกปิดใบหน้าของตนในที่สาธารณะหรือพื้นที่ส่วนตัวที่สามารถเข้าถึงพื้นที่สาธารณะได้ ซึ่งผู้กระทำความผิดจะมีโทษปรับสูงสุดถึง ๑,๐๐๐ ฟรังก์สวิส

มีข้อยกเว้นสำหรับสถานที่สักการะ เหตุผลด้านสุขภาพ ประเพณีท้องถิ่น ศิลปะ ความบันเทิง และการโฆษณา เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจยังสามารถให้ข้อยกเว้นสำหรับการประท้วงได้หากจำเป็นเพื่อปกป้องเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการชุมนุม โดยต้องรักษาความสงบเรียบร้อยของสาธารณะ กฎหมายนี้ไม่ใช้บังคับกับเครื่องบินหรือสถานที่ทางการทูต คำสั่งห้ามครอบคลุมถึงการปกปิดตา จมูก และปากในลักษณะที่ทำให้บุคคลจำไม่ได้ การคลุมศีรษะเช่นฮิญาบที่ทำให้มองเห็นใบหน้าจะไม่ได้รับผลกระทบจากกฎหมายดังกล่าว

ที่ผ่านมาทางสภาแห่งชาติของสวิสเซอร์แลนด์ เสนอให้ยึดถือการห้ามตามประมวลกฎหมายอาญา แต่ต่อมาได้ร่างเป็นกฎหมายของรัฐบาลกลางแบบแยกเป็นอีกฉบับหนึ่งหลังจากได้รับคำวิพากษ์วิจารณ์ มารีแอนน์ บินเดอร์-เคลเลอร์ สมาชิกสภาแห่งชาติ กล่าวว่าแนวทางนี้มุ่งเน้นไปที่ความปลอดภัยของสาธารณะมากกว่าการลงโทษ

กฎหมายใหม่ได้ก่อให้เกิดความขัดแย้งในสังคม ข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติวิจารณ์การห้ามดังกล่าวว่า “น่าเสียใจอย่างสุดซึ้ง” โดยระบุว่าเป็นกฎหมายที่ได้รับการเห็นชอบหลังจากมีการการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ทางการเมืองที่มีการแสดงออกถึง

การเกลียดชังชาวต่างชาติอย่างรุนแรง

การตัดสินใจขั้นสุดท้ายในการบังคับใช้กฎหมายขึ้นอยู่กับหน่วยการปกครองเล็ก (cantons) และสภารัฐบาลกลาง(Federal Council) จะกำหนดวันที่สำหรับการบังคับใช้กฎหมาย สวิตเซอร์แลนด์ได้อยู่ร่วมกับประเทศอื่น ๆ ในทวีปยุโรป เช่น ฝรั่งเศส เบลเยียม และออสเตรีย ที่ได้บังคับใช้กฎหมายที่คล้ายกันเพื่อต่อต้านการปกปิดใบหน้าแบบเต็มรูปแบบในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา

ข่าวประจำวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๖ เรียบเรียงจาก https://www.jurist.org/news/2023/09/switzerland-passes-controversial-law-banning-face-coverings/?fbclid=IwAR3v6qEHTbpW7BtID2Riu4umnYYf8m9X_5tW60DMe021UiC5Q7CGGq3e-GI

*บทความในเว็บไซต์เป็นผลงานทางวิชาการของผู้เขียนเว็บไซต์ LawforASEAN / สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย
 

 

© 2017 Office of the Council of State.