BANNER

ข้อสงสัยของผู้เชี่ยวชาญและเกษตรกรชาวบราซิลต่อกฎหมายการตัดไม้ทำลายป่าของสหภาพยุโรป (The EU's deforestation law)


 ข่าวต่างประเทศ      30 Sep 2023

  


กฎหมายใหม่ของสหภาพยุโรปที่ห้ามการนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่กระตุ้นให้เกิดการตัดไม้ทำลายป่าได้รับเสียงสนับสนุนจากผู้คนทั่วทั้งทวีปยุโรป แต่ในอีกด้านหนึ่งของมหาสมุทรแอตแลนติก มีความกังวลเพิ่มมากขึ้นว่าจะส่งผลกระทบต่อเกษตรกรรายย่อยอย่างไม่เป็นสัดส่วน และนำไปสู่การตัดไม้ทำลายป่าในพื้นที่ซึ่งมีการคุ้มครองน้อย

กฎหมายการตัดไม้ทำลายป่าของสหภาพยุโรป ซึ่งได้รับไฟเขียวครั้งสุดท้ายในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. ๒๐๒๓ กำหนดให้ผู้ผลิตโค โกโก้ กาแฟ น้ำมันปาล์ม ถั่วเหลือง ยางพารา และไม้ ต้องแสดงหลักฐานว่าระบบห่วงโซ่อุปทานของพวกเขาปราศจากการตัดไม้ทำลายป่าโดยสิ้นเชิง

การทำความเข้าใจว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้บริโภคมีที่มาจากไหน และการทำให้มั่นใจว่าห่วงโซ่อุปทานทั้งหมดปราศจากการตัดไม้ทำลายป่านั้นถือเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดสำหรับผู้บริโภคจำนวนมากในปัจจุบัน จากการสำรวจของ Globescan ในปี ค.ศ. ๒๐๒๒ พบว่า ร้อยละ ๗๘ ของชาวยุโรปเห็นว่ารัฐบาลควรสั่งห้ามผลิตภัณฑ์ที่ทำให้เกิดการตัดไม้ทำลายป่า

ได้มีความกังวลด้านข้อกำหนดทางเทคโนโลยีใหม่สำหรับการส่งออกที่จะสร้างภาระทางการเงินเพิ่มเติมให้กับผู้ผลิตรายย่อย เพื่อแสดงให้เห็นถึงมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมของพวกเขา  ท้ายที่สุดแล้ว อาจเป็นการง่ายกว่าสำหรับพวกเขาที่จะหยุดส่งออกการผลิตไปยังทวีปยุโรป

พิกัด GPS และภาพถ่ายดาวเทียม
ในการส่งออกไปยังทวีปยุโรป เกษตรกรชาวบราซิลจะต้องทำการโหลดข้อมูลการตรวจสอบย้อนกลับ รวมถึงพิกัด GPS ซึ่งจะถูกจัดทำแผนที่เข้ากับภาพถ่ายดาวเทียมของฟาร์มและป่าไม้ ประกอบกับเอกสารอื่น ๆ
การตรวจสอบจะดำเนินการตามระดับความเสี่ยงของแต่ละประเทศ: สำหรับผู้ที่ถือว่ามีความเสี่ยงสูง จะมี
การตรวจสอบการส่งออกมากถึงร้อยละ ๙ แม้ว่ากฎระเบียบดังกล่าวนั้นจะได้รับความเห็นชอบในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. ๒๐๒๓ แต่บริษัทต่าง ๆ มีเวลาจนถึงเดือนธันวาคม ค
.ศ. ๒๐๒๔ ในการปรับตัวให้เข้ากับกฎระเบียบใหม่


สหภาพยุโรปเป็นคู่ค้ารายใหญ่อันดับสองของบราซิล และประเทศในละตินอเมริกาเป็นผู้ส่งออกสินค้าเกษตร
รายใหญ่ที่สุดเพียงกลุ่มเดียวไปยังสหภาพยุโรป  ดังนั้น จึงไม่น่าแปลกใจที่คาร์ลอส ฟาวาโร รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรของบราซิล ได้วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักต่อกฎหมายการตัดไม้ทำลายป่าฉบับใหม่ของยุโรปทันทีภายหลังจากที่มีการอนุมัติโดยกล่าวว่าถือเป็นการดูหมิ่นทางการค้าระหว่างประเทศ


ไคโอ เปนิโด ผู้ผลิตและประธาน Instituto Mato-grossense da Carne (Imac) ซึ่งเป็นตัวแทนของเกษตรกร ผู้เลี้ยงโคจาก Mato ของกรอสโซที่ได้ผลิตเนื้อวัวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ กล่าวว่า

“คุณจะเรียกร้องให้มีการตรวจสอบย้อนหลังในระดับนี้ได้อย่างไร หากคุณไม่ได้กำหนดเงื่อนไขสำหรับการผลิตเพื่อให้เป็นมาตรฐาน เกษตรกรต้องการการสนับสนุนทางเทคนิคเพื่อระบุเรื่องปัญหาคอขวดและเพื่อทำให้ระบบห่วงโซ่อุปทานของตนเป็นปกติ พวกเขาต้องการความช่วยเหลือที่ไม่มีในปัจจุบัน และฟาร์มขนาดเล็กจะได้รับผลกระทบมากที่สุดอย่างแน่นอน”

โอลิเวีย เบนิน ผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าระหว่างประเทศและการพัฒนาที่ยั่งยืนในอเมซอน เห็นว่า ในด้านความสัมพันธ์ระหว่างบราซิล-สหภาพยุโรป แม้กฎหมายใหม่นั้นมีวัตถุประสงค์ที่ดี แต่การลดการสูญเสียต้นไม้
ในบราซิลนั้นมีข้อจำกัดบางประการ


การรั่วไหลของการตัดไม้ทำลายป่า (Deforestation leakage)
ข้อวิพากษ์วิจารณ์ที่สำคัญสำหรับนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชาวบราซิล คือ กฎหมายดังกล่าวใช้ครอบคลุมเฉพาะพื้นที่ของประเทศที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองอยู่แล้วเท่านั้น สิ่งนี้อาจนำไปสู่สิ่งที่เรียกว่าการรั่วไหลของการตัดไม้ทำลายป่า ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อระบบนิเวศที่ได้รับการคุ้มครองน้อยกว่าตกเป็นเป้าหมายของการตัดไม้ทำลายป่าแทน

โอลิเวีย เบนิน กล่าวว่า “ท้ายที่สุดแล้ว เมื่อคุณพิจารณาภาพรวมของบราซิล กฎหมายนี้จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรในแง่ของการตัดไม้ทำลายป่า เนื่องจากพื้นที่หลายแห่งที่ตกอยู่ในอันตรายอย่างมากยังไม่ได้รับการคุ้มครอง แม้แต่ในป่าอเมซอน”

ข่าวประจำวันที่  ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖
เรียบเรียงจาก https://www.euronews.com/my-europe/2023/08/31/the-eus-deforestation-law-was-cheered-here-brazilian-experts-and-farmers-are-skeptical?fbclid=IwAR0JrGRaWtyAbzyZOS7Nclb4Zz3pLz2tUqEJocHuBjGp58bms4EClzuBNjY

*บทความในเว็บไซต์เป็นผลงานทางวิชาการของผู้เขียนเว็บไซต์ LawforASEAN / สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย

© 2017 Office of the Council of State.