BANNER

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนของรัฐสภาอิรักเรียกร้องให้ประกาศใช้กฎหมายการบังคับให้บุคคลสูญหาย (Enforced Disappearance Law)


 ข่าวต่างประเทศ      30 Sep 2023

  


เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ค.ศ. ๒๐๒๓ ซึ่งเป็นวันรำลึกถึงบุคคลสูญหายสากล หรือวันผู้สูญหายสากล (International Day of the Victims of Enforced Disappearances)  ทางคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนของรัฐสภาอิรักได้เน้นย้ำถึงความเร่งด่วนเพื่อผ่านกฎหมายการบังคับให้บุคคลสูญหาย (Enforced Disappearance Law)

ในแถลงการณ์ของทางคณะกรรมการดังกล่าวเน้นย้ำถึงความกังวลที่มีร่วมกันในการละเมิดสิทธิมนุษยชนตามที่กฎหมายระหว่างประเทศกำหนด การบังคับให้บุคคลสูญหายมีการให้คำนิยามโดยคณะกรรมการซึ่งเกี่ยวกับเหยื่อที่ถูกจับกุม ลักพาตัว และควบคุมตัวโดยพลการ ในสภาพที่ไม่เอื้ออำนวยโดยหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงาน กลุ่มหัวรุนแรงอย่างองค์กรก่อการร้ายไอซิส (ISIS)

ชะตากรรมของเหยื่อเหล่านี้ยังคงคลุมเครือทำให้ครอบครัวและตัวแทนทางกฎหมายไม่ได้รับแจ้งถึงสถานการณ์ความเป็นอยู่ของพวกเขา

คณะกรรมการชี้ให้เห็นว่าการบังคับบุคคลให้สูญหายมีความเกี่ยวพันกับเรื่องสิทธิมนุษยชน ซึ่งอิรักได้ให้สัตยาบันกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการภาคยานุวัติของอิรักในอนุสัญญาระหว่างประเทศเพื่อการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการบังคับให้บุคคลสูญหาย ฉบับที่ ๑๗ ค.ศ. ๒๐๐๙ (the International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance No. 17 of 2009)

ในทางบริบทคณะกรรมการได้เรียกร้องให้รัฐบาลดำเนินการเสนอร่างกฎหมายว่าด้วยการบังคับให้บุคคลสูญหาย เพื่อประกอบการพิจารณาทางกฎหมายโดยทันท

นอกจากนี้ คณะกรรมการยังเรียกร้องให้มีการประสานความร่วมมือระหว่างรัฐบาลและองค์กรภาคประชาสังคมในการจัดทำฐานข้อมูลอย่างเป็นทางการ และจดทะเบียนสำหรับบุคคลที่ตกเป็นเหยื่อจากการบังคับบุคคลให้สูญหาย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการระหว่างประเทศว่าด้วยการบังคับให้บุคคลสูญหาย ซึ่งสอดคล้องกับเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อตกลงที่อิรักได้ให้สัตยาบันไว้


คณะกรรมการกล่าวว่า “การประสานความร่วมมือนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อลดกรณีการบังคับบุคคลให้สูญหายให้เหลือน้อยที่สุด และจัดให้มีการชดใช้ความเสียหายทางจิตใจและทรัพย์สินของครอบครัวของเหยื่อ โดยมีเป้าหมายสูงสุด คือ การบรรลุความยุติธรรมโดยการตรากฎหมายในทันที”

ในการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) เปิดเผยว่า อิรักยังคงเป็นประเทศที่มีบุคคลที่สูญหายและขาดหายไปจำนวนมาก จากข้อมูลของอาวิน ยัสซิน โฆษกของ ICRC ในภูมิภาคเคอร์ดิสถาน ชี้แจงว่าทางคณะกรรมการได้อำนวยความสะดวกในการส่งแลกเปลี่ยนข้อความ ๔,๒๕๒ ข้อความ ระหว่างนักโทษในเรือนจำอิรักและครอบครัวของพวกเขาในปีปัจจุบัน

ยัสซินระบุว่ามีแฟ้มข้อมูลผู้สูญหายที่ยังดำเนินการอยู่ ๒๘,๘๙๒ รายในอิรัก  ความพยายามของคณะกรรมการ ในปี ค.ศ. ๒๐๒๒ ครอบคลุมการค้นหาบุคคลที่รายงานว่าสูญหาย ๑,๔๗๗ ราย ปิดท้ายด้วยการตอบรับคดีเหล่านี้ ๖๗๘ ราย ในปีที่กำลังดำเนินการอยู่ มีการตรวจสอบเอกสารถึง ๙๙๔ ไฟล์ ซึ่งนำไปสู่การตอบรับใน ๑๗๑ กรณี จากความพยายามดังกล่าวทำให้ผู้สูญหาย ๕ ราย ได้กลับมาอยู่พร้อมกับครอบครัวอีกครั้ง

นอกจากนี้ ยัสซินยังเปิดเผยการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมเพื่ออำนวยความสะดวกในการส่งศพทหารจากสงครามระหว่างอิหร่านและอิรักกลับประเทศ ในปี ค.ศ. ๒๐๒๒ มีการส่งคืนศพทหารอิหร่าน ๒๓๖ คน กลับไปยังอิหร่าน พร้อมด้วยการส่งศพทหารอิรัก ๔๕ คน กลับคืนสู่อิรักด้วย  และในปีนี้ ได้มีการส่งศพทหารอิหร่าน ๗๑ คน กลับไปยังอิหร่าน และศพของทหารอิรัก ๔ คน กลับคืนสู่อิรัก

การบังคับบุคคลให้สูญหายยังคงเป็นข้อกังวลเร่งด่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่ต้องต่อสู้กับความขัดแย้งด้วยอาวุธหรือความไม่มั่นคงทางการเมือง องค์การสหประชาชาติได้ตั้งข้อสังเกตว่า มีบุคคลมากกว่า ๕๐,๐๐๐ คน ในพื้นที่ทั่วโลกสูญหายจากการบังคับให้บุคคลสูญหาย

ข่าวประจำวันที่  ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖
เรียบเรียงจาก https://shafaq.com/en/Iraq-News/Iraqi-Parliament-s-Human-Rights-Committee-urges-swift-enactment-of-Enforced-Disappearance-Law?fbclid=IwAR1bw1xr1Ienxz3cqpY-B4UK6KYdW-42mk7h9HgTxBA7mPwcqIzQ59_v2FU

*บทความในเว็บไซต์เป็นผลงานทางวิชาการของผู้เขียนเว็บไซต์ LawforASEAN / สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย 

© 2017 Office of the Council of State.