BANNER

สวิสเซอร์แลนด์ได้ร่างกฎระเบียบใหม่ที่เข้มงวดมากขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาการฟอกเงิน


 ข่าวต่างประเทศ      30 Sep 2023

  


สวิตเซอร์แลนด์ได้ร่างกฎระเบียบใหม่เพื่อปรับปรุงกฎระเบียบการฟอกเงิน โดยให้ทนายความและที่ปรึกษารับผิดชอบในการรายงานความเสี่ยงและการกำกับดูแลของนิติบุคคล 

ร่างกฎระเบียบใหม่ของรัฐบาลสวิสเซอร์แลนด์จะถูกนำเสนอต่อรัฐสภาในปี ค.ศ. ๒๐๒๔ ภายหลังจากที่ได้มีการปรึกษาหารือสวิสเซอร์แลนด์ถือเป็นประเทศที่รู้จักกันดีในด้านธนาคารซึ่งทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางสำคัญระดับโลกสำหรับการบริหารความมั่งคั่งในต่างประเทศ  ทั้งนี้ มีความพยายามอย่างยิ่งที่จะลบภาพลักษณ์ในก่อนหน้านี้ในฐานะสถานที่สำหรับอาชญากรซึ่งต้องการปกปิดทรัพย์สินที่ได้มาอย่างผิดกฎหมาย

ประเทศสวิสเซอร์แลนด์มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลบัญชีกับทางธนาคารมากกว่า ๑๐๐ ประเทศ เป็นประจำ

อย่างไรก็ตาม สวิตเซอร์แลนด์ได้รับแรงกดดันจากต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นในการให้ความชัดเจนที่มากขึ้นเกี่ยวกับขอบเขตการเป็นเจ้าขององค์กร ซึ่งบริษัทและหน่วยงานหลายแห่ง เช่น ทรัสต์ (Trust) ซึ่งมีการปกปิดตัวตน
ของผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง 
หากกฎระเบียบใหม่ได้รับการยอมรับ นักกฎหมาย นักบัญชี และที่ปรึกษาของบริษัทอื่น ๆ ที่จัดตั้งทรัสต์ บริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (holding companies) หรือข้อตกลงด้านจัดการอสังหาริมทรัพย์จะต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบการตรวจสอบเชิงลึก (due diligence) และมีภาระหน้าที่ในการจัดทำรายงาน 

รัฐบาลได้อธิบายถึงความมุ่งมั่นที่จะจัดตั้งทะเบียนที่เป็นศูนย์กลางเพื่อเฝ้าติดตามว่าใครเป็นเจ้าของนิติบุคคลที่แท้จริงโดยได้ริเริ่มในเดือนตุลาคม ค.ศ. ๒๐๒๒ เพื่อต่อสู้กับการฟอกเงินของบริษัทว่างเปล่าที่มีแต่ชื่อ แต่ไม่มีสินทรัพย์ สำนักงาน หรือพนักงานเป็นของตัวเองอย่างชัดเจน (shell companies) 

การลงทะเบียนใหม่จะถูกจัดให้มีขึ้นที่กระทรวงยุติธรรมและตำรวจของรัฐบาลกลาง โดยจะมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เป็นเจ้าของผลประโยชน์ของบริษัทและนิติบุคคลอื่น ๆ โดยมีหน่วยงานภายในกระทรวงการคลังทำการตรวจสอบทางทะเบียน และมีมาตรการลงโทษ (sanctions) ในกรณีที่มีความจำเป็น

ร่างกฎระเบียบฉบับใหม่จะสร้างภาระผูกพันที่เข้มงวดมากขึ้น สำหรับธนาคาร บริษัท และผู้ให้บริการ (service provider) ในการตรวจสอบและควบคุมความเสี่ยงต่อการฝ่าฝืนมาตรการลงโทษ (sanctions) ในกลุ่มลูกค้า
ของตนเอง 


นอกจากนี้ ภายใต้ร่างกฎระเบียบที่ถูกเสนอนั้น ข้อตกลงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดในอนาคตจะต้องอยู่ภายใต้การตรวจสอบเชิงลึก (due diligence) ในขณะที่การชำระเงินสดสำหรับวัตถุที่มีค่าและอัญมณี เช่น ทองคำและเพชรจะต้องมีการตรวจสอบการฟอกเงินในกรณีที่มีมูลค่าสูงกว่า ๑๗,๐๕๕ ดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลงจากเกณฑ์ในปัจจุบันซึ่งกำหนดไว้ที่ ๑๑๓,๓๕๒ ดอลลาร์สหรัฐฯ

การเฝ้าติดตามความเป็นเจ้าของบริษัทของรัฐบาลสวิสเซอร์แลนด์

ในช่วงปลายปี ค.ศ. ๒๐๒๒ ทางคณะรัฐมนตรีได้ขอให้กระทรวงการคลังร่างข้อเสนอโดยเฉพาะภายในกลางปี ค.ศ. ๒๐๒๓ ซึ่งถือเป็นการเพิ่มความโปร่งใสโดยช่วยให้ระบุตัวตนผู้เป็นเจ้าขององค์กรได้ง่ายขึ้น

การเคลื่อนไหวครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งในการคุ้มครองและฟ้องร้องดำเนินคดีเกี่ยวกับอาชญากรรมทางการเงิน 


ดังนั้น จึงเป็นการปกป้องคุ้มครองการยึดถือหลักคุณธรรม และชื่อเสียงของสวิสเซอร์แลนด์ในฐานะที่เป็นศูนย์กลางทางการเงินและเป็นที่ตั้งของธุรกิจต่าง ๆ ในภารกิจหลักเป็นการสร้างทะเบียนที่เป็นศูนย์กลางสำหรับระบุตัวตน ผู้เป็นเจ้าของและปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง รัฐบาลสวิสเซอร์แลนด์กล่าวว่าในทะเบียนควรเปิดให้หน่วยงานผู้มีอำนาจที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงได้ แต่ไม่ใช่สำหรับสาธารณะ  

นอกจากนี้ กระทรวงการคลังได้ถูกเรียกร้องให้มีการตรวจสอบขั้นตอนในการทำให้กฎระเบียบเรื่องการฟอกเงินมีความเข้มงวดมากขึ้น เช่น ขยายขอบเขตให้ครอบคุลมถึงผู้ประกอบอาชีพทางกฎหมายด้วย


ข่าวประจำวันที่  ๑ กันยายน ๒๕๖๖
เรียบเรียงจาก https://thepaypers.com/digital-identity-security-online-fraud/switzerland-drafts-tighter-rules-to-combat-money-laundering--1264173?fbclid=IwAR3Qh7SdDANaE7TJ6lyOU3KLVRSK6LKOEyyqt_xHAEEv82iRW_IIcjhdYhI

*บทความในเว็บไซต์เป็นผลงานทางวิชาการของผู้เขียนเว็บไซต์ LawforASEAN / สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย

© 2017 Office of the Council of State.