BANNER

เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับอำนาจในการห้ามปรามการเดินขบวนอย่างช้า ๆ (slow walking) ในถนนที่มีการจราจรโดยมีจุดประสงค์เพื่อหยุดการประท้วงเรื่องน้ำมัน


 ข่าวต่างประเทศ      31 May 2023

  ซูเอลลา บราเวอร์แมน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย คือ ผู้ให้อำนาจแก่ตำรวจเพื่อที่จะหยุดการประท้วงในการห้ามการเดินอย่างช้า ๆ ในถนนที่มีการจราจร โดยการประท้วงได้เข้าสู่วันที่ห้าซึ่งเป็นระยะเวลาต่อเนื่องในการใช้กลวิธีของผู้ประท้วงล่าสุดเพื่อการรณรงค์ประท้วงเรื่องสภาพอากาศ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า เครื่องมือทางกฎหมายอย่างร่างกฎหมาย public order bill ซึ่งผ่านการพิจารณาในขั้นตอนสุดท้าย (final stage) ในรัฐสภาเรียบร้อยแล้ว เป็นการห้ามปรามผู้ประท้วงที่เห็นแก่ตัวโดยสร้างความเสียหายในชีวิตประจำวันต่อคนทั่วประเทศ

การประท้วงเพื่อหยุดการสนับสนุนเรื่องน้ำมันได้กระทำโดยการเดินขบวนอย่างช้า ๆ บนถนนที่มีการจราจรหนาแน่นในเมืองหลวงทุกวันของสัปดาห์ โดยการรณรงค์ได้เริ่มขึ้นใหม่อีกครั้งหลังจากมีประเด็นที่อภิปรายกันเรื่องสภาพอากาศในรัฐสภา

กลุ่มผู้ประท้วงเรียกร้องให้รัฐบาลหยุดการออกใบอนุญาตโครงการน้ำมันและก๊าซ โดยผู้ประท้วงนำกลวิธีดังกล่าวมาปรับใช้เมื่อสิ้นปีที่แล้ว ได้มีรายการจับกุมและข้อหาจำนวนมากสำหรับการประท้วงและการก่อกวนสำหรับผู้สนับสนุนการกระทำดังกล่าว ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ถูกบังคับให้ใช้อำนาจในการหยุดการเดินขบวนของผู้ประท้วงซึ่งเป็นการละเมิดต่อสิทธิในการปราศรัยทางการเมืองของผู้ประท้วง

กระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลง นิยามของคำว่า “serious disruption” ได้ให้อำนาจแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจในการเข้าแทรกแซงเมื่อผู้ประท้วงใช้กลวิธีดังกล่าว ทำให้เจ้าหน้าตำรวจเกิดความชัดเจนจากที่ได้เคยสงสัยว่าเมื่อใดควรใช้อำนาจเพื่อหยุดการเดินอย่างช้า ๆ ที่ผู้ประท้วงได้ใช้เพื่อหยุดการจราจรทั่วสหราชอาณาจักร

วันที่ ๒๘ เมษายน ค.ศ. ๒๐๒๓ ผู้สนับสนุนเรื่องหยุดน้ำมัน ๖๔ คนได้เดินขบวนจากพื้นที่ใน อีลลิ่ง พัทนีย์ และไมล์เอนด์

จากข้อมูลของตำรวจนครบาล มีคดีที่กลุ่มผู้ประท้วงได้เคลื่อนย้ายออกจากถนนหลังผ่านไปเป็นระยะเวลา ๔๕ นาทีถึงหนึ่งชั่วโมง เมื่อเจ้าหน้าบังคับใช้คำสั่งให้พวกเขาประท้วงบนทางเท้าเท่านั้น

กลุ่มผู้ประท้วง Just Stop Oil ประณามการเคลื่อนไหวของรัฐบาล โดยกล่าวว่า พวกเราจะต้องไม่ถูกขัดขวางโดยการเปลี่ยนแปลงกฎหมายการประท้วง (protest law) หรือจากการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจบังคับใช้กฎหมายเหล่านั้นอย่างเข้มงวด  

ริชาร์ด คลาร์ก ผู้สนับสนุนกลุ่ม Just stop Oil จากเทศมณฑล คอร์นวอลล์ กล่าวว่ารัฐบาล และผู้จ่ายเงินของรัฐบาลที่ได้มีส่วนร่วมในการทำร้ายกลุ่มคนหนุ่มสาว และมีความรับผิดชอบน้อยต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั่วโลก โดยต้องการสนับสนุนการต่อสู้กับระบบที่เสื่อมทรามและป่าเถื่อน โดยมีความเสี่ยงต่ออิสรภาพของตนและอาชีพการเป็นครู

ร่างกฎหมาย public order bill กำหนดบทความรับผิดใหม่เรื่องการประท้วง และให้อำนาจใหม่แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ ความรับผิดใหม่ทางอาญาในการชุมนุมประท้วงที่ส่งผลกระทบด้านโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของประเทศมีอัตราโทษจำคุกถึง ๑๒ เดือน กลุ่มผู้ประท้วงที่มีการรวมตัวกันเพื่อการคัดค้านอาจมีโทษจำคุกถึง ๖ เดือน

เจ้าหน้าที่ตำรวจมีอำนาจใหม่ในการหยุดและค้นหากลุ่มผู้ประท้วง ซึ่งพวกเขาเชื่อว่าทำให้เกิดการกระทำที่เรียกว่า “serious disruption” มีคำสั่งของศาลรูปแบบใหม่ที่อนุญาตให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจในการห้ามประชาชนซึ่งเกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้ประท้วงอยู่ในสถานที่ใด ในเวลาใด หรืออยู่กับบุคคลใด ๆ  หรือจากการใช้งานอินเทอร์เน็ตตามที่ระบุไว้โดยเฉพาะ

ทั้งนี้ สำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเรียกร้องให้สหราชอาณาจักรยกเลิกกฎหมายนี้โดยเร็วที่สุด

ข่าวประจำวันที่  ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖
เรียบเรียงจาก https://www.theguardian.com/environment/2023/apr/28/police-powers-ban-slow-walking-traffic-just-stop-oil-protests?fbclid=IwAR10YTG2X9MK3YWkyHaocbs_-0iP3zc5zFGMUM9Y6Px6ySlRLAZw-u08UtI

*บทความในเว็บไซต์เป็นผลงานทางวิชาการของผู้เขียนเว็บไซต์ LawforASEAN / สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย


 

© 2017 Office of the Council of State.