BANNER

มาเลเซียออกแถลงการณ์ว่าผู้ใดครอบครองหรือจำหน่าย “นาฬิกาสีรุ้ง” มีโทษจำคุก ๓ ปี เนื่องจากถือว่าเป็นการสนับสนุน LGBTQ+


 ข่าวต่างประเทศ      31 Aug 2023

  


                    เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ กระทรวงมหาดไทยของมาเลเซียออกแถลงการณ์ว่าบุคคลใดก็ตามที่พิมพ์ นำเข้า ผลิต หรือมีนาฬิกาสีรุ้งของ Swatch (บริษัทผู้ผลิตนาฬิกา) ไว้ในครอบครอง จะต้องโทษจำคุกสูงสุด ๓ ปีและบุคคลใดก็ตามที่สวมใส่หรือแจกจ่ายนาฬิกาดังกล่าว อาจถูกปรับเป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ ริงกิตมาเลเซีย (ราว ๑๕๓,๐๐๐ บาท) โทษดังกล่าวนี้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติการพิมพ์และสิ่งพิมพ์ปี ค.ศ. ๑๙๘๔
                    ที่ผ่านมาทางการของมาเลเซียพยายามที่จะปราบปรามกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ หรือ LGBTQ+ มาโดยตลอด สำหรับประเด็นการสั่งห้ามการครอบครองและจำหน่ายนาฬิกาสีรุ้งดังกล่าว ทางการมาเลเซียให้เหตุผลว่า นาฬิกามีองค์ประกอบของความเป็น LGBTQ+ ซึ่งทางการมองว่าการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับ LGBTQ+ นั้นอาจทำลายศีลธรรมของสังคม และกล่าวต่อไปว่ารัฐบาลมาเลเซียมุ่งมั่นที่จะป้องกันการแพร่กระจายของสิ่งใด ๆ ที่เป็นภัยหรืออาจเป็นอันตรายต่อศีลธรรม ซึ่งนาฬิกาสีรุ้งอาจบ่อนทำลายความมั่นคงของประเทศด้วยการส่งเสริม สนับสนุนและทำให้การเคลื่อนไหวของ LGBTQ+ ซึ่งยังไม่ได้รับการยอมรับจากสาธารณชนทั่วไปกลายเป็นเรื่องปกติ
                    กระทรวงมหาดไทยของมาเลเซียยังกล่าวอีกว่า รัฐบาลมาเลเซียแสดงความมุ่งมั่นในการรับรองความปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน โดยการติดตามและควบคุมสิ่งพิมพ์ทุกรูปแบบ เพื่อยับยั้งการแพร่หลายของวัตถุ แนวความคิดและการเคลื่อนไหวใด ๆ ที่ขัดแย้งกับโครงสร้างทางสังคมและวัฒนธรรมท้องถิ่น
                    ก่อนหน้านี้ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้มีเหตุการณ์การบุกค้นร้านค้าของ Swatch ในห้างสรรพสินค้า ๑๑ แห่งทั่วประเทศและยึดนาฬิกาสีรุ้งจาก Collection Pride ไป ๑๗๒ เรือน รวมมูลค่ากว่า ๑๔,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ (๔๘๓,๐๐๐ บาท)
                    ด้านบริษัทผู้ผลิตนาฬิกา Swatch ได้ยื่นฟ้องรัฐบาลมาเลเซียในเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖เกี่ยวกับการบุกยึดนาฬิกา โดยโต้แย้งว่า นาฬิกาไม่ได้เป็นการแสดงออกถึงการส่งเสริมกิจกรรมทางเพศใด ๆ แต่เป็นเพียงการแสดงถึงความสนุกสนานและความสุขของสันติภาพและความรักเท่านั้น
                    Nick Hayek ประธานกรรมการบริหารของ Swatch Group เคยออกมาวิจารณ์ทางการมาเลเซียว่า เราขอโต้แย้งอย่างรุนแรงว่า นาฬิกาที่ใช้สีรุ้งและสื่อถึงสันติภาพและความรัก ไม่ได้ก่อให้เกิดอันตรายแต่อย่างใด และเราสงสัยว่าหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของกระทรวงมหาดไทยของมาเลเซียจะยึดรุ้งกินน้ำตามธรรมชาติที่สวยงามที่ปรากฏขึ้นนับพันครั้งต่อปีบนท้องฟ้าของมาเลเซียด้วยหรือไม่
ข่าวประจำวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
แปลและเรียบเรียงจาก https://www.theguardian.com/world/2023/aug/10/owners-lgbt-swatch-watches-could-jailed-malaysia
https://edition.cnn.com/style/article/malaysia-swatch-ban-rainbow-lgbt-watch-intl-hnk/index.html
https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8/203080
*บทความในเว็บไซต์เป็นผลงานทางวิชาการของผู้เขียนเว็บไซต์ LawforASEAN / สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย
 

© 2017 Office of the Council of State.