BANNER

คณะรัฐมนตรีเยอรมนีไฟเขียว อนุมัติร่างกฎหมายที่ทำให้การครอบครองและการซื้อขายกัญชาเป็นสิ่งถูกกฎหมาย


 ข่าวต่างประเทศ      31 Aug 2023

  


                    เมื่อวันพุธที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ คณะรัฐมนตรีของเยอรมนีได้อนุมัติกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแผนการที่จะเปิดเสรีเกี่ยวกับกัญชา โดยจะเป็นการยกเลิกโทษทางอาญาสำหรับการครอบครองและการจำหน่ายกัญชาในปริมาณที่จำกัดตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงการอนุญาตให้ผู้ที่เป็นสมาชิกในชมรมกัญชาซื้อกัญชาเพื่อวัตถุประสงค์ในการสันทนาการได้
                    แผนการนี้เป็นไปตามแนวทางการปฏิรูปของนายกรัฐมนตรี Olaf Scholz ของเยอรมนีโดยการอนุมัติแผนการดังกล่าวยังคงต้องได้รับการอนุมัติจากรัฐสภาอีกครั้ง ซึ่งรัฐบาลหวังว่าร่างกฎหมายนี้จะมีผลบังคับใช้ในช่วงสิ้นปีนี้
                    เนื่องจากเยอรมนีเป็นประเทศในสหภาพยุโรปที่มีจำนวนประชากรมากที่สุด ความเคลื่อนไหวดังกล่าวจึงสร้างความสนใจให้กับผู้คนเป็นอย่างมาก โดยมีการคาดการณ์ข้อมูลเบื้องต้นว่าร่างกฎหมายจะกำหนดปริมาณการครอบครองกัญชาเพื่อการสันทนาการได้มากถึง ๒๕ กรัม และอนุญาตให้บุคคลทั่วไปสามารถปลูกต้นกัญชาที่บ้านได้มากถึง ๓ ต้นต่อคน
                    ส่วนในด้านของชมรมกัญชา ร่างกฎหมายจะกำหนดให้ชาวเยอรมันที่มีอายุ ๑๘ ปีขึ้นไปสามารถเข้าร่วมชมรมกัญชาประเภทไม่แสวงหาผลกำไรได้ โดยแต่ละชมรมมีสมาชิกได้สูงสุด ๕๐๐ คน และทางชมรมจะได้รับอนุญาตให้ปลูกกัญชาเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลของสมาชิก
                    นอกจากนี้ ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ ๒๑ ปีขึ้นไปจะได้รับอนุญาตให้ซื้อกัญชาได้สูงสุด ๒๕ กรัมต่อวัน หรือสูงสุด ๕๐ กรัมต่อเดือน แต่ผู้ที่มีอายุ ๑๘ แต่ไม่ถึง ๒๑ ปี จะถูกจำกัดอยู่ที่ ๓๐ กรัมต่อเดือนและไม่อนุญาตให้เป็นสมาชิกของชมรมกัญชาหลาย ๆ ชมรมพร้อมกันได้ ส่วนค่าใช้จ่ายของชมรมกัญชาจะรวมอยู่ในค่าสมาชิก ซึ่งจะแบ่งตามปริมาณการใช้กัญชาของสมาชิก
                    อย่างไรก็ดี รัฐบาลเยอรมนีก็มีแผนในการห้ามโฆษณาที่เป็นการสนับสนุนการใช้กัญชาและกำหนดข้อจำกัดเกี่ยวกับชมรมกัญชา รวมถึงจะไม่อนุญาตให้มีการบริโภคกัญชาในระยะ ๒๐๐ เมตรห่างจากโรงเรียน สนามเด็กเล่น และสถานที่ออกกำลังกาย
                    ความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้น ท่ามกลางเสียงคัดค้านจากฝ่ายค้าน ซึ่งเห็นว่ารัฐบาลกำลังเร่งออกกฎหมายที่ทำให้เกิดความเสี่ยงในหลาย ๆ ด้าน โดยองค์กรตัวแทนของกลุ่มผู้พิพากษาเยอรมนีชี้ว่า แผนการเปิดเสรีกัญชามีแนวโน้มที่จะทำให้มีคดีขึ้นสู่ศาลมากขึ้นแทนที่จะช่วยลดภาระ และยังมองว่าแผนการนี้จะผลักดันทำให้เกิดความต้องการกัญชาในตลาดมืดเพิ่มขึ้นอีกด้วยข่าวประจำวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
แปลและเรียบเรียงจาก https://apnews.com/article/germany-cannabis-liberalization-government-696776638d98db82892a30d04201efd9
https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8/203479
*บทความในเว็บไซต์เป็นผลงานทางวิชาการของผู้เขียนเว็บไซต์ LawforASEAN / สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย
 

© 2017 Office of the Council of State.