BANNER

ญี่ปุ่นมีความก้าวหน้าเพียงเล็กน้อยในการใช้มาตรการทางกฎหมายเพื่อควบคุมวีดีโอออนไลน์ และเว็บไซต์ที่แสดงวิธีการทำปืนและวัตถุระเบิด


 ข่าวต่างประเทศ      31 Jul 2023

  


ญี่ปุ่นมีความก้าวหน้าเพียงเล็กน้อยในการใช้มาตรการทางกฎหมายเพื่อควบคุมวีดีโอออนไลน์ และเว็บไซต์ที่แสดงวิธีการทำปืนและวัตถุระเบิด แม้ว่าจะผ่านไปเป็นเวลาหนึ่งปีตั้งแต่มีเหตุการณ์ลอบยิงนายชินโสะ อาเบะ อดีตนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นจนเสียชีวิต

สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ถามกระทรวงอุตสาหกรรมซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบด้านกฎหมายการผลิตอาวุธเพื่อให้มีการพิจารณาควบคุม วีดีโอและเว็บไซต์ดังกล่าว ทางกระทรวงอุตสาหกรรมได้ปฏิเสธโดยบอกว่าการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจใช้ความพยายามในการพิจารณาควบคุมวีดีโอและเว็บไซต์ดังกล่าวถือว่ามีความเพียงพอแล้ว

เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ค.ศ. ๒๐๒๒ นายชินโสะ อาเบะ อดีตนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ถูกยิงจนเสียชีวิตในขณะที่ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ที่เมืองนารา โดย นายเท็ตสึยะ ยามากามิ อายุ ๔๒ ปี ผู้ต้องสงสัย ถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมและข้อหาอื่น ๆ ซึ่งเขาใช้อาวุธปืนที่ได้ทำขึ้นมาเอง โดยเชื่อว่านายยามากามิได้ทำปืนและดินปืนโดยการดูวีดีโอออนไลน์ ซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าเป็นปัญหาที่วีดีโอดังกล่าวสามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายดาย

ในเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. ๒๐๒๓ หน่วยงานที่รับผิดชอบเริ่มขอให้เว็บไซต์นอกประเทศญี่ปุ่นลบเนื้อหาที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการทำปืนและวัตถุระเบิด
เริ่มตั้งแต่เดือนกันยายน ค.ศ. ๒๐๒๓ หน่วยงานจะเพิ่มความพยายามโดยการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์(AI)ในการตรวจจับข้อมูลเนื้อหาที่เป็นอันตราย

เจ้าหน้าที่ตำรวจกล่าวว่า “ในขณะที่ทางเรากำลังใช้ความพยายามอย่างที่สุดนั้นความพยายามเพียงอย่างเดียวจะไม่ใช่แนวทางพื้นฐานในการแก้ไขปัญหา เนื่องจากผู้ให้บริการเว็บไซต์และโซเชียลมีเดีย อาจไม่ยอมรับคำขอของเราที่ขอให้ลบข้อมูลที่เป็นอันตรายเหล่านั้น ซึ่งทางเราต้องการให้กระทรวงอุตสาหกรรมพิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติม

กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาวุธดาบและปืน (The swords and firearms control law) ซึ่งอยู่ภายใต้เขตอำนาจของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินั้น มีไว้บังคับใช้กับการบริหารจัดการปืนและสิ่งของอื่น ๆ ไม่ได้บังคับใช้สำหรับการกำกับดูแลกระบวนการในการผลิตอาวุธปืน

เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เรียกร้องให้กระทรวงอุตสาหกรรมซึ่งรับผิดชอบกฎหมายเกี่ยวกับการผลิตอาวุธและกฎหมายควบคุมวัตถุระเบิด แต่มิใช้สำหรับเพื่อออกกฎระเบียบในการควบคุมกระบวนการผลิตปืน
อย่างไรก็ตามกระทรวงอุตสาหกรรมชี้แจงว่าการตรวจสอบทางไซเบอร์โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นถือว่าเพียงพอแล้ว

เจ้าหน้าที่กระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า กฎหมายการผลิตอาวุธได้ควบคุมการผลิตและการขายอาวุธ และไม่ครอบคลุมถึงวิดีโอออนไลน์และเว็บไซต์สำหรับการผลิตอาวุธ

กฎหมายควบคุมวัตถุระเบิดมีไว้เพื่อรับรองการใช้ดินปืนได้อย่างปลอดภัยโดยอุตสาหกรรมต่าง ๆ และไม่นำไปบังคับใช้กับการสืบสวนคดีอาชญากรรม ทางเจ้าหน้าที่กระทรวงอุตสาหกรรมอีกคนหนึ่งกล่าวว่าเป็นการยากที่จะมีการกำหนดข้อบังคับให้มีขึ้นเพียงเพราะมีอาชญากรรมเกิดขึ้น

อุปสรรคอีกประการหนึ่งคือกฎหมายภายในประเทศนั้นไม่มีผลบังคับใช้กับเว็บไซต์ต่างประเทศแม้ว่าการบล็อกการเข้าถึงเว็บไซต์ที่เป็นอันตรายดังกล่าวอาจได้ผล แต่การเคลื่อนไหวดังกล่าวอาจถูกคัดค้านด้วยเหตุผลในการรักษาความลับของการสื่อสารที่ได้รับรองไว้ภายใต้รัฐธรรมนูญ

ศาสตราจารย์ชูอิจิโร โฮชิ แห่งมหาวิทยาลัยโตเกียวเมโทรโพลิแทน ผู้เชี่ยวชาญด้านปัญหาอินเทอร์เน็ต ระบุว่าข้อมูลเกี่ยวกับการทำปืนอาจส่งผลให้มีคนเสียชีวิต จึงเสนอให้รวบรวมกรณีที่สามารถปิดกั้นการเข้าถึงได้ภายใต้กฎหมายการผลิตอาวุธ

ข่าวประจำวันที่  ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖
เรียบเรียงจาก https://www.japantimes.co.jp/news/2023/07/09/national/crime-legal/online-gun-making-sites/?fbclid=IwAR1_bwPeKC_JbnXe51u12sRRBlj3ZGMMm1TpJnWOZJh3up8MOIjeLbXlzdQ

*บทความในเว็บไซต์เป็นผลงานทางวิชาการของผู้เขียนเว็บไซต์ LawforASEAN / สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย

 

© 2017 Office of the Council of State.