BANNER

แผนของประเทศญี่ปุ่นในการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายความมั่นคงทางอาหาร (food security law)


 ข่าวต่างประเทศ      30 Jun 2023

  


เพื่อตอบสนองต่อความกังวลที่เพิ่มขึ้นทั่วโลกเกี่ยวกับการขาดแคลนอาหารที่เกิดจากการรุกรานยูเครนของรัสเซีย ญี่ปุ่นได้กำหนดให้แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายความมั่นคงทางอาหารของตน โดยขณะนี้กระทรวงเกษตรกำลังหารือกันเพื่อสำรวจการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายพื้นฐานด้านอาหาร การเกษตร และพื้นที่ชนบทที่อาจเกิดขึ้น การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมสร้างมาตรการความมั่นคงด้านอาหารของญี่ปุ่นและรับรองความสามารถของประเทศในการผลิตอาหารที่เพียงพออย่างยั่งยืน

การเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับปุ๋ยเข้ากับเป้าหมายความมั่นคงทางอาหาร
ตามร่างข้อเสนอที่ได้รับจาก NHK กฎหมายความมั่นคงด้านอาหารฉบับแก้ไขเพิ่มเติมนั้น ได้มีการแนะนำเป้าหมายใหม่ที่คำนึงถึงการมีปุ๋ยเป็นปัจจัยสำคัญในการประเมินความพอเพียงในการผลิตอาหารของญี่ปุ่นการตระหนักถึงบทบาทสำคัญของปุ๋ยในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร แนวทางนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของญี่ปุ่นในการปรับปรุงเงื่อนไขที่จำเป็นสำหรับการผลิตอาหารในประเทศ

การคำนึงถึงค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนการผลิตเข้ากับการวิเคราะห์พื้นฐานของราคา
ตามข้อเสนอยังระบุถึงความตั้งใจของรัฐบาลในการจัดตั้งระบบใหม่ที่พิจารณาต้นทุนการผลิตเมื่อกำหนดการประเมินตามราคาสำหรับอาหาร ด้วยการรวมต้นทุนการผลิตเข้ากับการวิเคราะห์ ญี่ปุ่นมีเป้าหมายที่จะสร้างกรอบที่ครอบคลุมซึ่งสะท้อนความเป็นจริงทางเศรษฐกิจของการผลิตอาหารได้อย่างถูกต้อง วิธีการนี้ช่วยให้มั่นใจถึงการประเมินความมั่นคงทางอาหารของประเทศที่สมดุลมากขึ้น โดยคำนึงถึงความยั่งยืนทางการเงินของการปฏิบัติทางการเกษตร

การป้องกันความตื่นตระหนกในการซื้อ (panic buying) และการควบคุมราคา (regulating price)
นอกจากการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายความมั่นคงทางอาหารแล้ว ร่างข้อเสนอยังเน้นย้ำถึงความสำคัญของการพัฒนากลยุทธ์เพื่อป้องกันการซื้ออย่างตื่นตระหนกและควบคุมราคาในกรณีที่อาหารขาดแคลน ญี่ปุ่นตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากอุปสงค์ที่พุ่งสูงขึ้นอย่างกะทันหัน จึงตั้งเป้าที่จะใช้มาตรการที่ส่งเสริมการบริโภคอย่างรับผิดชอบและป้องกันการกักตุน ข้อเสนอดังกล่าวยังเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการควบคุมราคาเพื่อให้แน่ใจว่ามีการแจกจ่ายอาหารอย่างยุติธรรมและเข้าถึงได้ในช่วงเวลาที่มีอุปทานจำกัด

สรุป
การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายความมั่นคงทางอาหารของญี่ปุ่นที่เสนอนั้นแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของประเทศที่จะจัดการกับข้อกังวลระดับโลกเกี่ยวกับการขาดแคลนอาหาร ด้วยการรวมความพร้อมของปุ๋ยเข้ากับเป้าหมายด้านความมั่นคงทางอาหาร ญี่ปุ่นตั้งเป้าที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตอาหารอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาต้นทุนการผลิตในการวิเคราะห์ตามราคา รัฐบาลพยายามสร้างกรอบการทำงานที่ครอบคลุมมากขึ้นซึ่งคำนึงถึงความเป็นจริงทางเศรษฐกิจในทางปฏิบัติของการเกษตร

ข่าวประจำวันที่  ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖
เรียบเรียงจาก  https://bnn.network/breaking-news/japan-takes-steps-to-enhance-food-security-law-amid-global-concerns/

*บทความในเว็บไซต์เป็นผลงานทางวิชาการของผู้เขียนเว็บไซต์ LawforASEAN / สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย

 

© 2017 Office of the Council of State.