BANNER

แคนาดาประกาศบังคับใช้กฎหมายให้ติดคำเตือนด้านสุขภาพบน "มวนบุหรี่" เป็นชาติแรกของโลก


 ข่าวต่างประเทศ      30 Jun 2023

  


          เนื่องจากการสูบบุหรี่เป็นปัจจัยเสี่ยงของโรคมะเร็งปอด โรคหัวใจและหลอดเลือด หน่วยงานด้านสาธารณสุขของแคนาดาจึงประกาศกฎระเบียบใหม่กำหนดให้บรรจุภัณฑ์ใหม่ของผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทบุหรี่ นอกจากจะมีรูปภาพเตือนภัยอันตรายบนหน้าซองแล้ว บุหรี่ทุกมวนจะต้องมีข้อความเตือนภัยติดอยู่ เช่น “บุหรี่ทำให้เป็นมะเร็ง” และ “อันตรายทุกครั้งที่พ่นควันออกมา” โดยประกาศดังกล่าวเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ นี้เป็นต้นไป ซึ่งหน่วยงานด้านสาธารณสุขของแคนาดากล่าวว่าระเบียบดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการลดการใช้ยาสูบในแคนาดาให้น้อยกว่าร้อยละ ๕ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๘
          ในการประกาศเมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา หน่วยงานด้านสาธารณสุขของแคนาดากล่าวว่ากฎระเบียบใหม่จะทำให้ผู้ผลิตจะไม่สามารถหลีกเลี่ยงการระบุคำเตือนด้านสุขภาพในผลิตภัณฑ์ยาสูบได้เลย โดยหน่วยงานด้านสาธารณสุขของแคนาดาคาดการณ์ว่าภายในเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘ ร้านค้าปลีกในแคนาดาจะจำหน่ายเพียงแต่ผลิตภัณฑ์ยาสูบที่มีฉลากคำเตือนตามกฎระเบียบใหม่บนมวนบุหรี่โดยตรง
          ความเคลื่อนไหวนี้ มีขึ้นหลังจากที่ทางการของแคนาดาเปิดการหารือเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเป็นเวลา ๗๕ วันเมื่อปีที่แล้ว หน่วยงานด้านสาธารณสุขของแคนาดากล่าวว่ามีแผนที่จะขยายส่งเสริมกฎระเบียบดังกล่าวด้วยการกำหนดให้พิมพ์ฉลากคำเตือนเพิ่มเติมภายในบรรจุภัณฑ์ของซองบุหรี่และปรับแก้คำเตือนบนฉลากบรรจุภัณฑ์ด้านนอกใหม่
          ทั้งนี้ Carolyn Bennett รัฐมนตรีกระทรวงสุขภาพจิตและยาเสพติดเปิดเผยว่าบุหรี่คร่าชีวิตชาวแคนาดาถึง ๔๘,๐๐๐ คนในแต่ละปีและกล่าวเพิ่มเติมว่าแคนาดาจะก้าวเป็นประเทศแรกของโลกที่ติดข้อความคำเตือนด้านสุขภาพบนมวนบุหรี่
          ด้านสมาคมมะเร็งแคนาดา มูลนิธิหัวใจและโรคหลอดเลือดสมองของแคนาดาและสมาคมโรคปอดของแคนาดาพึงพอใจและกล่าวชื่นชมมาตรการดังกล่าวซึ่งพวกเขาหวังว่ามาตรการดังกล่าวจะช่วยทำให้ผู้คน โดยเฉพาะเยาวชนเข้าใจถึงอันตรายของบุหรี่และเลือกที่จะไม่สูบบุหรี่
          ทั้งนี้ สหรัฐอเมริกาถือเป็นประเทศแรกในโลกที่ออกกฎให้พิมพ์คำเตือนสุขภาพบนซองบุหรี่ซึ่งนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา อัตราการสูบบุหรี่ก็ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ


ข่าวประจำวันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖
แปลและเรียบเรียงจาก https://www.bbc.com/news/world-us-canada-65755793?fbclid=IwAR3e1jp8MJWYd3p96PlS-SueWaTe5wQU-eza5n-y0_YnjjDicORm7FTIAv0
*บทความในเว็บไซต์เป็นผลงานทางวิชาการของผู้เขียนเว็บไซต์ LawforASEAN / สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย
 

© 2017 Office of the Council of State.