BANNER

ฝรั่งเศสออกร่างกฎหมายปฏิรูปเงินบำนาญ สร้างความไม่พอใจแก่ประชาชน


 ข่าวต่างประเทศ      30 Apr 2023

  


          เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ รัฐบาลฝรั่งเศสได้ผ่านร่างกฎหมายปฏิรูประบบบำนาญที่ผลักดันโดยประธานาธิบดี Emmanuel Macron โดยให้เพิ่มอายุเกษียณจาก ๖๒ เป็น ๖๔ ปี ซึ่งการผ่านร่างกฎหมายฉบับนี้มีการใช้มาตราพิเศษในรัฐธรรมนูญ คือการใช้อำนาจมาตรา ๔๙:๓ ซึ่งจะทำให้ประธานาธิบดี Macron สามารถออกกฎหมายปฏิรูปเงินบำนาญ โดยไม่ต้องรอมติเห็นชอบจากสภา เนื่องจากรัฐบาลของประธานาธิบดี Macron พิจารณาแล้วว่าการปฏิรูประบบบำนาญมีแนวโน้มไม่ผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎร แม้วุฒิสภาจะมีมติเห็นชอบแล้วก็ตาม ร่างกฎหมายดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้เดือนกันยายนในปีนี้
          ประเด็นดังกล่าวสร้างความไม่พอใจแก่ประชาชนชาวฝรั่งเศสอย่างมาก ทั้งในแง่ของการเพิ่มอายุเกษียณและการผ่านร่างกฎหมายโดยใช้อำนาจพิเศษเช่นนี้ ไม่เพียงเท่านั้น ร่างกฎหมายใหม่นี้ยังเปลี่ยนแปลงจำนวนปีที่ผู้คนต้องจ่ายเงินสมทบเพื่อให้ได้เงินบำนาญเต็มจำนวน จาก ๔๑ ปี เป็น ๔๓ ปีอีกด้วย หลายฝ่ายมองว่าไม่ยุติธรรมที่ผู้คนต้องทำงานให้นานขึ้นอีกสองปีกว่าจะได้เกษียณ
          ขณะที่รัฐบาลฝรั่งเศสได้ระบุสาเหตุในการปฏิรูประบบบำนาญว่า  เนื่องจากผู้สูงอายุในฝรั่งเศสมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ และระบบบำนาญของฝรั่งเศสเป็นระบบที่นำเงินจากคนวัยทำงานมาเลี้ยงดูคนวัยเกษียณ จึงจำเป็นที่จะต้องสร้างความมั่นคงให้กับระบบบำนาญ ด้วยการยืดระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบออกไป เพื่อให้มีเงินเพียงพอสำหรับเลี้ยงดูคนวัยเกษียณ อย่างไรก็ตามพรรคฝ่ายค้านกลับมีความเห็นว่าควรแก้ไขปัญหานี้ด้วยการขึ้นภาษีของคนรวยหรือกลุ่มนายจ้างแทน
          การผ่านร่างกฎหมายฉบับนี้ส่งผลให้สหภาพแรงงานกลางของฝรั่งเศสได้จัดการประท้วงทั่วประเทศต่อเนื่อง ๑๒ ครั้งตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมา โดยมุ่งหวังที่จะให้รัฐบาลล้มเลิกแผนดังกล่าวและได้ให้คำมั่นว่าจะต่อสู้ต่อไปจนกว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ นอกจากนี้ยังมีแผนที่จะจัดการประท้วงครั้งใหญ่อีกครั้งในวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งเป็นวันแรงงานสากล ทั้งนี้ การประท้วงที่ยืดเยื้อส่งผลกระทบต่อหลายภาคส่วน รวมถึงการเก็บขยะ โดยเฉพาะในกรุงปารีส เมืองหลวงของฝรั่งเศส ที่ตอนนี้กลายสภาพมาเป็นเมืองที่มีขยะล้นเมืองไปทุกหนแห่ง จากการที่พนักงานเก็บขยะก็ออกมาประท้วงแผนการปฏิรูประบบบำนาญนี้ด้วยเช่นกัน
          จากผลการสำรวจความคิดเห็น แสดงให้เห็นว่าความนิยมของประธานาธิบดี Macron กำลังลดลงต่ำสุดในรอบสี่ปี ซึ่ง Macron ได้รับเลือกเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยสัญญาว่าจะพัฒนาเศรษฐกิจของฝรั่งเศสให้สามารถแข่งขันในเวทีเศรษฐกิจโลกได้ดียิ่งขึ้น ตั้งแต่นั้นมา การดำเนินงานในรัฐบาลของ Macron กลับทำให้การจ้างงานและการไล่คนออกทำได้ง่ายขึ้น แต่ทำให้ผู้ว่างงานเรียกร้องสวัสดิการได้ยากขึ้น

ข่าวประจำวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๖
แปลและเรียบเรียงจาก https://apnews.com/article/france-retirement-age-enacted-into-law-4ba0e4a572c5a8d44f4e52db47b66f85
https://www.tnnthailand.com/news/world/141536/
*บทความในเว็บไซต์เป็นผลงานทางวิชาการของผู้เขียนเว็บไซต์ LawforASEAN / สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย

 

© 2017 Office of the Council of State.