BANNER

รัฐสภาของยูกันดาผ่านร่างกฎหมาย Anti Homosexuality bill 2023 ที่ต่อต้านกลุ่มบุคคลที่มีรสนิยมหลากหลายทางเพศ (LGBTQ)


 ข่าวต่างประเทศ      25 Apr 2023

  
ผู้ร่างกฎหมายของยูกันดาเห็นชอบร่างกฎหมาย Anti Homosexuality bill 2023 ที่เป็นการต่อต้านกลุ่ม LGBTQ ที่รุนแรงที่สุดในโลก โดยกำหนดให้การกระทำความผิดบางประเภทมีอัตราโทษประหารชีวิตและเพิ่มอัตราโทษจำคุกสูงสุดถึงยี่สิบปีสำหรับประชาชนที่ถูกระบุว่าเป็น LGBTQ+

ในเนื้อหาของกฎหมายใหม่ถือว่าเป็นการปราบปรามกลุ่ม LGBTQ+ อย่างต่อเนื่องในประเทศโดยการมีความสัมพันธ์ทางเพศระหว่างเพศเดียวกันถือว่าเป็นสิ่งผิดกฎหมาย โดยมีอัตราโทษจำคุกตลอดชีวิต สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า การกำหนดอัตราโทษให้สูงนั้นมีเป้าหมายในการจัดระเบียบในกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงห้ามการสนับสนุนรักร่วมเพศรวมถึงการสมรู้ร่วมคิดที่เกี่ยวข้องกับรักร่วมเพศ

ในกรณีร้ายแรง ที่มีอัตราโทษถึงประหารชีวิต ร่างกฎหมายฉบับนี้กล่าวถึงกรณีรักร่วมเพศที่เป็นเหตุฉกรรจ์ aggravated homosexuality” ถ้าเหยื่อในการกระทำความผิดอายุต่ำกว่า ๑๔ ปี หรือมากกว่า ๗๕ ปี มีสภาพพิการบกพร่องทางกายหรือจิตใจพิการ หรือมีความเจ็บป่วยที่ไม่มีทางรักษาในทางวิทยาศาสตร์ รวมถึงกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดเป็นบุคคลในครอบครัว ผู้ปกครอง พี่น้อง หรือเป็นผู้กระทำความผิดอย่างต่อเนื่องหลายครั้ง

อาสุมัน บาซาลีรวา ผู้ร่างกฎหมาย ได้เสนอร่างกฎหมาย Anti Homosexuality Bill 2023 ต่อรัฐสภาว่ามีจุดประสงค์เพื่อคุ้มครองวัฒนธรรมคริสตจักร (church culture) กฎหมาย ศาสนา ประเพณี ค่านิยมดั้งเดิมของชาวยูกันดา จากการกระทำที่ส่อไปในทางส่งเสริมความสำส่อนทางเพศในประเทศนี้ เขากล่าวว่า ร่างกฎหมายนี้มีเจตนารมณ์เป็นการกำหนดบทกฎหมายที่ปกป้องค่านิยมดั้งเดิมของครอบครัว วัฒนธรรมที่หลากหลาย และความศรัทธาของชาวยูกันดาอย่างครอบคลุม โดยกำหนดห้ามความสัมพันธ์ทางเพศในรูปแบบใด ๆ ระหว่างบุคคลที่มีเพศเดียวกัน ตลอดจนการส่งเสริมหรือยอมรับความสัมพันธ์ทางเพศระหว่างบุคคลเพศเดียวกัน

ฟ็อกซ์ โอดอย-ออยเวโลโว ผู้ร่างกฎหมายอีกท่านหนึ่งไม่เห็นด้วยกับร่างกฎหมายฉบับนี้ เพราะมีหลักการที่ฝ่าฝืนมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศและระดับภูมิภาคที่กำหนดขึ้น เนื่องจากเป็นการจำกัดสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคล LGBTQ+ อย่างไม่เป็นธรรม

แฟรงก์ มูกิชา ชาวยูกันดาผู้สนับสนุนกลุ่ม LGBT กล่าวแก่สำนักข่าวรอยเตอร์ว่า กฎหมายใหม่อาจนำไปสู่การจับกุมกลุ่ม LGBTQ จำนวนมากและมีกลุ่มผู้ก่อความรุนแรงต่อพวกเขา ทำให้ผู้คนหวาดกลัวที่จะออกนอกบริเวณบ้าน ซึ่งจากการออกกฎหมายในอดีตที่ผ่านมาก็มีคดีคนฆ่าตัวตาย กฎหมายฉบับนี้มีหลักการที่ด้อยกว่าฉบับก่อนเพราะมีอัตราโทษประหารชีวิต ทำให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัว แฟรงก์กล่าวว่าเราจะนำคดีขึ้นสู่ศาลในยูกันดา ถ้าหากมีความจำเป็นก็จะนำคดีขึ้นสู่ศาลระหว่างประเทศเช่นกัน ซึ่งแน่นอนว่าต้องต่อสู้ทางคดีกับกฎหมายฉบับนี้

Rights advocacy group Human Rights Watch (HRW) ได้ให้คำเตือนในต้นเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ว่าร่างกฎหมายดังกล่าวได้ละเมิดสิทธิของชาวยูกันดา

มีการคาดว่าร่างกฎหมายฉบับนี้จะถูกส่งไปยัง โยเวรี มูเซเวนี ประธานาธิบดียูกันดา เพื่อขอความเห็นชอบในที่สุด เมื่อสัปดาห์ที่แล้วประธานาธิบดี ยูกันดา ได้เย้ยหยันคนที่มีพฤติกรรมรักร่วมเพศว่าเป็น "ผู้มีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบน" ซึ่งความรู้สึกต่อต้าน LGBTQ+ ฝังรากลึกในประเทศแอฟริกาตะวันออกที่มีแนวคิดอนุรักษ์นิยมและเคร่งศาสนา


ข่าวประจำวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖

เรียบเรียงจาก https://edition.cnn.com/2023/03/21/africa/uganda-lgbtq-law-passes-intl/index.html?fbclid=IwAR18Oao-zteuGMmPbtu9RVe2Uv6LXhTAwqID6dfPTz1VJTIUjloBL2wRVeQ
https://qz.com/death-penalty-for-aggravated-homosexuality-in-uganda-1850251250

*บทความในเว็บไซต์เป็นผลงานทางวิชาการของผู้เขียนเว็บไซต์ LawforASEAN / สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย

 

© 2017 Office of the Council of State.