BANNER

Safe standing ของสนามฟุตบอลในอังกฤษและเวลส์


 กฎหมายน่ารู้      04 Apr 2023

  


จากการพัฒนาด้านการออกแบบสนามฟุตบอลในช่วงที่ผ่านมา ในส่วนที่เป็นอัฒจันทร์ของผู้ชม และความสำเร็จในมาตรการ safe standing ของประเทศในยุโรปชาติอื่น ๆ นำไปสู่การเรียกร้องในการเริ่มต้นพิจารณาให้มีบริเวณอัฒจันทร์ที่เป็น safe standing ของพรีเมียร์ลีกและแชมเปี้ยนชิพ จากประกาศแถลงการณ์ของพรรคอนุรักษ์นิยมใน ปี ค.ศ. ๒๐๑๙รวมถึงข้อตกลงที่จะทำงานร่วมกับแฟนบอลและสโมสรเรื่องการพิจารณาจัดให้มี safe standing

ผู้สนใจสามารถเข้าถึงบทความฉบับเต็มได้ที่ Safe standing ของสนามฟุตบอลในอังกฤษและเวลส์


*บทความในเว็บไซต์เป็นผลงานทางวิชาการของผู้เขียนเว็บไซต์ LawforASEAN / สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย

 

© 2017 Office of the Council of State.