BANNER

อินเดียออกกฎระเบียบข้อบังคับเพื่อกำกับดูแลเกมออนไลน์ที่ใช้เงินจริงทั้งหมด


 ข่าวต่างประเทศ      25 Feb 2023

  


        ในวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ กฎระเบียบข้อบังคับใหม่ในการกำกับดูแลเกมออนไลน์จะมีผลบังคับใช้กับเกมออนไลน์ที่ใช้เงินจริงทั้งหมด หลังจากที่ยกเลิกข้อบังคับเดิมที่ให้รัฐบาลกลางมีอำนาจควบคุมเฉพาะเกมที่อาศัยทักษะ (Skill games) และละเว้นการควบคุมเกมเสี่ยงโชค (Chance games)
        ก่อนหน้านี้คณะกรรมการอินเดียได้รับมอบหมายให้ร่างข้อบังคับฉบับใหม่ที่เกี่ยวข้องกับเกมออนไลน์ ซึ่งมีทั้งเกมที่ต้องอาศัยทักษะความชำนาญในการแก้ปัญหารูปแบบต่าง ๆ ประกอบการเล่น (Skill games) หรือเกมที่เป็นการเสี่ยงโชค (Chance games) ซึ่งโดยมากจะเชื่อมโยงกับการพนันและใช้เงินจริงในการเล่น มูลค่าของเกมเหล่านี้สูงถึง ๗,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐหรือ ๒๔๒,๐๐๐ ล้านบาท ซึ่งตามข้อบังคับเดิมมีการกำหนดให้เกมที่อาศัยทักษะอยู่ภายใต้กฎของรัฐบาลกลางซึ่งกำหนดให้เกมเหล่านี้ต้องมีการลงทะเบียน มีการตรวจสอบและยืนยันตัวตนของผู้เล่น และมีกลไกแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนต่าง ๆ ในขณะที่เกมเสี่ยงโชคจะอยู่ภายใต้การควบคุมโดยรัฐบาลท้องถิ่นของแต่ละรัฐอย่างอิสระ
        อย่างไรก็ตาม การจำแนกประเภทของเกมไม่ใช่เรื่องง่ายและเป็นที่ถกเถียงกันอย่างมากในอินเดีย เพราะยังขาดความชัดเจนทางกฎหมายและคำตัดสินของศาลก็ขัดแย้งกัน เนื่องจากมุมมองของศาลในแต่ละรัฐมีความแตกต่างกัน ในการประชุมของรัฐบาลเมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ นายกรัฐมนตรีของอินเดีย Narendra Modi คัดค้านการแบ่งแยกประเภทเกมดังกล่าว พร้อมกับเรียกร้องให้ขยายการกำกับดูแลของรัฐบาลกลางให้ครอบคลุมเกมทุกประเภท
        เจ้าหน้าที่ที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงในกระบวนการออกกฎและเจ้าหน้าที่รัฐ ในกรุงนิวเดลีหลายราย แสดงความเห็นว่าข้อบังคับใหม่ในการประชุมครั้งหลังจะทำให้รัฐบาลกลางมีอำนาจกำกับดูแลเกมทุกประเภทได้ครอบคลุมมากขึ้น ขณะที่รัฐบาลท้องถิ่นจะยังคงมีอำนาจในการสั่งห้ามการพนันออนไลน์หรือเกมเสี่ยงโชคต่าง ๆ
        การร่างข้อบังคับใหม่นี้เกิดขึ้นท่ามกลางความวิตกกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการแพร่หลายของเกมออนไลน์ที่มีลักษณะข้างต้น โดยเฉพาะการแพร่หลายในกลุ่มเยาวชนและวัยรุ่นซึ่งจะนำไปสู่การเสพติดและปัญหาทางการเงินจนไปถึงปัญหาการฆ่าตัวตาย
        รายงานของคณะรัฐบาลมีการเสนอแนะว่าข้อบังคับใหม่ควรมีการกำหนด “มาตรการป้องกันการเสพติด” สำหรับเกมออนไลน์ดังกล่าว เช่น การกำหนดให้มีคำเตือนและคำแนะนำอย่างสม่ำเสมอ การกำหนดเงื่อนไขข้อจำกัดในการฝากและถอนเงินสำหรับเกมดังกล่าว


ข่าวประจำวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
แปลและเรียบเรียงจาก https://www.reuters.com/world/india/india-plans-federal-oversight-all-real-money-online-games-sources-document-2022-12-04/
*บทความในเว็บไซต์เป็นผลงานทางวิชาการของผู้เขียนเว็บไซต์ LawforASEAN / สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย

© 2017 Office of the Council of State.