BANNER

คำตัดสินของศาลสหราชอาณาจักรเรื่องแผนของรัฐบาลที่ตระเตรียมการเนรเทศผู้ที่อพยพเข้ามาในสหราชอาณาจักรไปที่รวันดา


 ข่าวต่างประเทศ      27 Jan 2023

  


ศาลสหราชอาณาจักรได้มีคำตัดสินว่าการที่รัฐบาลได้มีแผนตระเตรียมการที่จะส่งผู้อพยพ แรงงานข้ามชาติ ที่เข้ามาในสหราชอาณาจักรโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายไปที่รวันดานั้นถือว่าเป็นการกระทำโดยชอบด้วยกฎหมาย โดยกล่าวว่า แผนของรัฐบาลนั้นสอดคล้องกับ UN Refugee Convention และกฎหมายภายในประเทศ

Clive Lewis ผู้พิพากษา กล่าวว่า ศาลสรุปว่าเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายของรัฐบาลในอันที่จะตระเตรียมการเคลื่อนย้ายผู้อพยพไปที่รวันดา เพื่อที่จะได้มีการดำเนินการในรวันดาตามข้อเรียกร้องของผู้อพยพมากกว่าดำเนินการตามข้อเรียกร้องของผู้อพยพในสหราชอาณาจักร แต่รัฐบาลต้องตัดสินใจในกรณีพิเศษบางกรณีว่าถ้ามีเหตุจำเป็นโดยเฉพาะสำหรับบางบุคคลว่าข้อเรียกร้องของเขาควรได้รับการพิจารณาในสหราชอาณาจักร โดยมีเหตุผลอื่น ๆ ว่าทำไมเขาไม่ควรถูกเนรเทศไปรวันดา ก็ต้องยกเว้นไปในบางกรณี

นายริชี ซูแน็ก นายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักรเห็นด้วยกับคำตัดสินของศาลโดยกล่าวว่ารัฐบาลต้องดำเนินการตามแผนอย่างรวดเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

จากข้อมูลเชิงสถิติของรัฐบาลแสดงให้เห็นว่าในปีค.ศ. ๒๐๒๒ จำนวนผู้อพยพที่เข้ามาในสหราชอาณาจักรจากฝรั่งเศสมีถึงประมาณ ๔๕,๐๐๐ คน ซึ่งสูงที่สุดตั้งแต่ปี ค.ศ. ๒๐๑๘ เพื่อลดจำนวนผู้อพยพลงทางรัฐบาลในเดือนเมษายน ค.ศ. ๒๐๒๒ รัฐบาลได้ประกาศแผนที่จะเนรเทศบุคคลที่อพยพเข้ามาในสหราชอาณาจักรโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายไปรวันดา โดยประเทศทางภาคตะวันออกของทวีปแอฟริกาก็จะได้รับความช่วยเหลือทางการเงินเป็นข้อแลกเปลี่ยนกับการเนรเทศผู้อพยพ

กลุ่มนักสิทธิมนุษยชนที่คัดค้านไม่เห็นด้วยกับการกระทำของรัฐบาลที่จะเนรเทศผู้อพยพไปยังรวันดา วิจารณ์ว่าเป็นการขาดมนุษยธรรม ซึ่งฝ่ายโจทก์ได้มีความตั้งใจที่จะอุทธรณ์คำพิพากษาของศาล โดยเห็นว่ามีบุคคลที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน และได้เข้ามาในสหราชอาณาจักรเพื่อขอรับความช่วยเหลือ โดยน่าจะมีแนวทางการแก้ไขปัญหาอื่นที่ดีกว่าในการเนรเทศผู้อพยพเหล่านั้นออกจากสหราชอาณาจักร เนื่องจากรวันดายังขาดความเป็นธรรมเรื่องคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และมีการฆ่าผู้เห็นต่างกับทางรัฐบาลแบบไร้มนุษยธรรม โดยถือว่าเป็นการละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนในการที่จะเนรเทศผู้อพยพเหล่านั้นไปยังประเทศที่เขาไม่ต้องการ

Harry Fawcett นักข่าวของอัลจาซีรา ได้กล่าวว่า คำตัดสินของศาลที่เห็นด้วยกับการตระเตรียมการของรัฐบาลที่จะเนรเทศบุคคลไปที่รวันดานั้นควรที่จะมีการอุทธรณ์คำตัดสินของศาล ถ้าแผนของรัฐบาลได้มีการดำเนินการเต็มรูปแบบจริง ๆ มีความเป็นไปได้ว่าจะมีการนำคดีไปสู่ศาลสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรป (European Court of Human Rights) และจะกลายเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันมากขึ้นว่าการกระทำของรัฐบาลถือว่าชอบด้วยกฎหมายหรือไม่

ข่าวประจำวันที่  ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรียบเรียงจาก https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/20221220_02/
https://www.aljazeera.com/news/2022/12/19/uks-bid-to-send-asylum-seekers-to-rwanda-is-lawful-high-court

*บทความในเว็บไซต์เป็นผลงานทางวิชาการของผู้เขียนเว็บไซต์ LawforASEAN / สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย


 

© 2017 Office of the Council of State.