BANNER

สเปนออกกฎหมายบังคับให้บริษัทผู้ผลิตบุหรี่ต้องจ่ายค่าเก็บกวาดก้นบุหรี่


 ข่าวต่างประเทศ      24 Jan 2023

  


        ภายใต้กฎระเบียบข้อบังคับใหม่ของสเปนกำหนดให้บริษัทผู้ผลิตบุหรี่ต้องจ่ายเงินสำหรับค่าเก็บกวาดก้นบุหรี่ที่ถูกทิ้งเกลื่อนอยู่ตามท้องถนนและบนชายหาด และกฎหมายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายห้ามใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง เช่น ช้อนส้อมและหลอด ซึ่งเป็นไปตามคำสั่งของสหภาพยุโรปที่จำกัดการใช้พลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง วัตถุประสงค์ของกฎหมายนี้เป็นไปเพื่อให้ผู้ผลิตบุหรี่มีส่วนรับผิดชอบในการเก็บกวาดก้นบุหรี่ที่ถูกทิ้ง
        จากผลการศึกษาในแคว้นคาตาโลเนียของสเปนระบุว่าค่าใช้จ่ายในการเก็บกวาดก้นบุหรี่บนพื้นถนนสูงถึง ๒๑ ยูโร หรือ ๗๖๐ บาท ต่อคนต่อปี ซึ่งหมายความว่ารัฐจะต้องจ่ายค่าทำความสะอาดก้นบุหรี่รายปีอยู่ที่ราว ๆ หนึ่งพันล้านยูโรหรือสามหมื่นห้าพันล้านบาท
การทิ้งก้นบุหรี่จำนวนหลายล้านชิ้นในแต่ละปีทำให้เกิดมลพิษจากขยะพลาสติกเพราะก้นบุหรี่ส่วนใหญ่มีไส้กรองที่ทำจากเส้นใย Cellulose Acetate ซึ่งเป็นพลาสติกชีวภาพชนิดหนึ่ง โดยก้นบุหรี่แต่ละชิ้นใช้เวลาประมาณ ๑๐ ปีในการย่อยสลายและยังปล่อยสารพิษเช่น ตะกั่ว และสารหนูด้วย นอกจากนี้มลพิษจาก Microplastic ก็ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของพืชต่าง ๆ ด้วยเช่นกัน
        รายงานระบุว่าขยะที่เกิดจากก้านบุหรี่เป็นขยะที่พบมากที่สุดบนชายหาดทางตะวันตกของทะเลเมดิเตอร์เรเนียน พร้อมเสนอมาตรการเพื่อจัดการปัญหาขยะจากก้นบุหรี่ด้วยการรณรงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้กับผู้สูบบุหรี่และเพิ่มจำนวนที่เขี่ยบุหรี่แบบพกพาตามจุดต่าง ๆ บนชายหาดให้เพียงพอ
กฎหมายนี้มีผลบังคับใช้ในวันศุกร์ที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๐๒๓ แต่ยังไม่มีความชัดเจนว่าบริษัทผู้ผลิตบุหรี่เหล่านี้จะผลักภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้บริโภคหรือไม่ ภายหลังที่มีการประกาศกฎหมายนี้ออกมา มีการคาดการณ์ว่ามาตรการดังกล่าวนี้อาจทำให้ต้นทุนในการผลิตของบริษัทผู้ผลิตบุหรี่สูงขึ้นและส่งผลกระทบต่อผู้สูบบุหรี่ที่จะต้องซื้อบุหรี่ในราคาที่แพงขึ้นเช่นเดียวกัน

ข่าวประจำวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖
แปลและเรียบเรียงจาก https://www.bbc.com/news/world-europe-64184451
https://www.theguardian.com/world/2023/jan/03/tobacco-companies-cleaning-up-cigarette-butts-spain
*บทความในเว็บไซต์เป็นผลงานทางวิชาการของผู้เขียนเว็บไซต์ LawforASEAN / สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย

© 2017 Office of the Council of State.